Ātrās saites

Lauksaimniecības jaunumi

LOSP regulāri seko līdz jaunumiem un aktivitātēm lauksaimniecības un likumdošanas sektorā. Šajā sadaļā varat apskatīt jaunāko aktuālo informāciju, vai arī kreisajā pusē izvēlēties Jums atbilstošo rakstu grupas vai arhīvu.

Izmaiņas svarīgākajos normatīvajos dokumentos lauksaimniecībā un zivsaimniecībā, kas stājas spēkā 2021. gada sākumā

Publicēts: 05.01.2021

Būs jauna kārtība veterinārmedicīniskās prakses sertifikātu izsniegšanai, apturēšanai, atjaunošanai, anulēšanai un derīguma termiņa pagarināšanai    Veterinārmedicīnas likumā ir precizēts Ministru kabinetam dotais uzdevums noteikumu par veterinārmedicīniskās prakses sertifikātu izstrādei, dots pilnvarojums Latvijas Veterinārārstu biedrībai izveidot komisiju, kura lemj par veterinārmedicīniskās prakses sertifikātu izsniegšanu, apturēšanu, atjaunošanu, anulēšanu un derīguma termiņa pagarināšanu, kā arī dots pilnvarojums Ministru kabinetam noteikt sertifikācijas

Pandēmijas sākums aizvadītajā gadā apliecināja kooperācijas nozīmi lauksaimniecībā un mežsaimniecībā

Publicēts: 05.01.2021

Aizvadītais 2020.gads ar COVID-19 izraisīto pandēmijas uzliesmojumu visā pasaulē radīja negaidītu pagriezienu arī Latvijas lauksaimniecības un mežsaimniecības kooperatīvu darbībā, liekot straujāk pielāgoties jaunajiem apstākļiem, ikdienas procesos ieviešot digitalizāciju, kā arī mobilizēties savu biedru – lauksaimnieku un meža īpašnieku – saražotās produkcijas veiksmīgai realizācijai dažādu ierobežojumu apstākļos.

Zirņi un lucerna dējējvistu barības sastāvā

Publicēts: 30.12.2020

Sojas milti, sojas spraukumi ir galvenais proteīna jeb olbaltumvielu avots, ko izmato mājputnu barības sastāvā lielākā daļā Eiropas valstu. Tā kā Latvijas klimatiskajos apstākļos sojas pupu audzēšana vēl nenotiek lielos apjomos vai arī to ražošana nav ekonomiski izdevīga, iespējams izmantot vietējos olbaltumvielu avotus: zirņus, lopbarības pupas, lucernu. Latvijā tiek pievērsta lielāka vērība proteīnaugu jeb tauriņziežu audzēšanai, pēdējo gadu laikā strauji palielinājies ar tauriņziežiem apsēto platību apjoms.

Brexit ietekme uz Latvijas lauksaimniecību, zivsaimniecību, pārtikas ražošanu un meža nozari

Publicēts: 29.12.2020

Pēc ES un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes (AK) vienošanās panākšanas par nākotnes attiecībām Zemkopības ministrija informē par Brexit ietekmi uz Latvijas lauksaimniecības, zivsaimniecības, pārtikas ražošanas un meža nozari.

Nākamgad uzņēmējiem vairākas būtiskas izmaiņas nodokļu jomā

Publicēts: 29.12.2020

Vēl šī gada nogalē Saeima ir pieņēmusi vairākas izmaiņas dažādos nodokļu normatīvajos aktos, kas stāsies spēkā 2021. gadā. Tās ir saistošas arī uzņēmējiem un viņu darbiniekiem. Atgādinām par svarīgākajām no tām un aicinām plašāk ar visām izmaiņām iepazīties Valsts ieņēmumu dienesta (VID) tīmekļvietnes sadaļā “Nodokļi 2021”.    Atgādinām arī, ka jau 2021. gada 1. janvārī sāks darboties vienotais nodokļu konts.

Kooperācijas ieguvumi

Publicēts: 22.12.2020

LOSP: 2020.GADS IR RADĪJIS JUCEKLI NOZARĒS

Publicēts: 17.12.2020

LOSP 2020.gadu vērtē kā gadu, kurš nozarēs ir ieviesis jucekli, izjaucot plānotu kopējo lauksaimniecības attīstību. Sevišķi smagus izaicinājumus nākas pārdzīvot lopkopības nozarei, jo bez pandēmijas, tai nākas saskarties ar strauju izejvielu cenu pieaugumu, eksporta tirgus samazināšanos un arī dažādām dzīvnieku slimībām. 

“BIOR” un Latvijas Lauksaimniecības universitātes vadošie pētnieki informēs par pētījumu rezultātiem pārtikas un dzīvnieku veselības jomā

Publicēts: 16.12.2020

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” sadarbībā ar Zemkopības ministriju un Lauku atbalsta dienestu šā gada 18. decembrī ZOOM platformā no plkst. 10.00 līdz 13.00 rīkos lauksaimniecībā izmantojamo zinātnisko pētījumu projektu gadskārtējo atskaišu prezentāciju – sanāksmi “Lauksaimniecībā izmantojamo zinātnes projektu pārtikas nekaitīguma un dzīvnieku veselības jomā”. 

Arī brīvdienās un svētku dienās ārtelpās varēs tirgot Ziemsvētku eglītes

Publicēts: 16.12.2020

Otrdien, 15. decembrī, valdība apstiprinājusi grozījumus MK 6. novembra rīkojumā “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, kas paredzēja Covid-19 infekcijas ierobežošanai stingrākus drošības nosacījumus, sestdienās, svētdienās un svētku dienās ļaujot tikai pārtikas preču tirdzniecību un atsevišķu veselības un higiēnas pakalpojumu sniegšanu. 

Veikalu slēgšana apdraudēs vietējo lauksaimniecisko ražošanu

Publicēts: 15.12.2020

Publiskajā telpā ir izskanējusi informācija, ka valdība apsver plašākus ierobežojumus COVID-19 pandēmijas ierobežošanai, paredzot slēgt veikalus svētku nedēļā, kas varētu būt ar 20.decembri.   Nepietiek ar to, ka jau šobrīd ir slēgta vietējo ražojumu tirdzniecība brīvā dabā, svaigā gaisā, aizliedzot Ziemassvētku tirdziņus, ir iecerēts šos aizliegumus paplašināt. Tas novedīs pie tā, ka sabiedrība varēs iegādāties tikai lielražotāju pārtiku un Ziemassvētku dāvanas, kas lielākoties ir ārvalstu izcelsmes.