Lauksaimniecības jaunumi

LOSP regulāri seko līdz jaunumiem un aktivitātēm lauksaimniecības un likumdošanas sektorā. Šajā sadaļā varat apskatīt jaunāko aktuālo informāciju, vai arī kreisajā pusē izvēlēties Jums atbilstošo rakstu grupas vai arhīvu.

2019.gadā lauksaimnieki vairs nesaņems ADSI maksājumu

Publicēts: 15.01.2019

No 2019.gadā lauksaimnieki vairs nesaņems maksājumu apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi (ADSI). Zemkopības ministrija, uzsākot 2014. -2020. plānošanas perioda īstenošanu, šādu lēmumu pieņēma, konsultējoties ar lauksaimnieku organizācijām.

Vēl vari pieteikties: Profesionālās pilnveides izglītības programmu Zirgkopības pamati

Publicēts: 15.01.2019

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mūžizglītības centrs piedāvā:Profesionālās pilnveides izglītības programmuZirgkopības pamatiLicences Nr. 3910Kursi sākas 26.01.2019.Norises vietas:  Jelgavas Pils, VMF zirgu klīnika, zirgu staļļos „Mušķi”, “Erceni” u.c.Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Izdots informatīvais materials/kalendārs par Integrēto augu aizsardzību!

Publicēts: 14.01.2019

Valsts augu aizsardzības dienests, kā katru gadu izdevis informatīvo materiālu, lai sniegtu atbalstu lauksaimniekiem integrētās augu aizsardzības prasību ievērošanai. Izdevuma- kalendāra formā pakārtota informācja pa mēnešiem saistībā ar augu veseību. Kalendāri pieejami LOSP birojā!  

Tiek izsludināta pieteikšanās 3.kārta piena piegādei skolām

Publicēts: 14.01.2019

LAD informē, ka no 2019.gada 15.janvāra līdz 25.janvārim tiek izsludināta 3.kārta atbalsta saņemšanai skolu programmas piena piegādei izglītības iestādēm 2018./2019. mācību gadā ietvaros. Pieejamais finansējums piena piegādei un izdalei izglītojamiem – 166 730,75 EUR.

Pieejams atbalsts zivsaimniecībā un akvakultūrā

Publicēts: 11.01.2019

Lauku atbalsta dienests informē, ka no 2019.gada 4.februāra būs iespējams pieteikties atbalsta saņemšanai dažādos atbalsta pasākumos zivsaimniecībā un akvakultūrā.

Zināmas provizoriskās LAP pasākumu kārtas

Publicēts: 11.01.2019

Ir zināmās šā gada provizoriskās Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumu kārtas. Informācija turpmāk vēl var tikt precizēta, tāpēc aicinām sekot izmaiņām LAD mājaslapā ŠEIT.  

Apstiprināti jauni noteikumi par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību

Publicēts: 09.01.2019

Otrdien, 8. janvārī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto noteikumu projektu par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību saskaņā ar Eiropas Komisijas norādījumiem. Noteikumu projekts sagatavots, lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību noteikto prasību precīzu pārņemšanu nacionālajos normatīvajos aktos.

Apstiprināti jauni noteikumi par mājdzīvnieku audzētāju organizāciju reģistrēšanu

Publicēts: 09.01.2019

Otrdien, 8. janvārī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto noteikumu projektu par šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizāciju reģistra uzturēšanas kārtību. Noteikumu projekts sagatavots, lai uzlabotu un sakārtotu mājdzīvnieku audzētāju organizāciju darbību audzēšanas un ciltsdarba jomā.

Apstiprināti jauni lauksaimniecības, zivsaimniecības un lauku attīstības garantiju programmas noteikumi

Publicēts: 09.01.2019

Otrdien, 8. janvārī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto lauksaimniecības, zivsaimniecības un lauku attīstības garantiju programmas noteikumu projektu, kas būtiski uzlabos garantiju sniegšanu un finansējuma pieejamību tiem noteikumos paredzētajiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuriem ir nepietiekams nodrošinājuma apjoms finansējuma saņemšanai komercbankās.

Aptauja par darba vidē balstītām mācībām

Publicēts: 09.01.2019

Izglītības un zinātnes ministrija šobrīd veic aptauju par darba vidē balstītām (turpmāk – DVB) mācībām, kā arī par DVB mācību ieviešanas progresu Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā" projekta ietvaros.