KLP aktualitātes (10/2/2016) un (12/2/2016)

PTO panelī ES strīds par Krievijas noteikto cūkgaļas aizliegumu, starpposma ziņojums

Pasaules Tirdzniecības organizācija (PTO), izskatot strīdu par Krievijas noteikto aizliegumu dzīvu cūku un cūkgaļas eksportam, kas ieviesti 2014.gada janvārī pēc slimības uzliesmojuma Baltijas valstīs un Polijā, norāda, ka dokuments pārkāpis ekonomikas zonu sanitāros noteikumus, tā norādīja avoti norādīja pagājušā nedēļā.

PTO strīdu izšķiršanas panelī konstatētais starpposma ziņojumā, kas tiks publiskots tuvākajos mēnešos, radīs spiedienu uz Kremli, lai atvieglotu tirdzniecības ierobežojumus dzīvām cūkām, cūkgaļai un blakusproduktiem, piemēram, taukiem, speķim un subproduktiem, un ļautu ES veikt steidzamus pasākumus, ja tā nespēj to darīt. Maskava ieviesa embargo pēc vairākiem Āfrikas cūku mēra (ĀCM) gadījumiem, kas tika konstatēti mežacūkām Baltijā un Polijā netālu no Baltkrievijas robežas. Vīruss pēc tam izplatījās uz cūku saimniecībām šajā reģionā, kā rezultātā visus inficētos dzīvniekus bija jānokauj un kaimiņu saimniecībās jānosaka karantīna.

[Aizliegums aptvēra visu ES teritoriju, neskatoties uz to, ka slimības uzliesmojums bija nelielā platībā]. Brisele uzsāka juridisko izaicinājumu 2014. gada jūlijā, pieprasot izveidot komisiju (paneli), sakot, ka dokuments bija "nesamērīgs, diskriminējošs un nav balstīts uz zinātni". Tajā laikā, ES amatpersonas teica, ka Maskava piemēro dubultus standartus, turpinot pieņemt cūkgaļu no Baltkrievijas, neskatoties uz ĀCM.


5-lapu starpposma ziņojums nāks kā atvieglojums ES, kur cūkkopības lauksaimnieki ir cietuši no iekšzemes zemajām cenām pēdējos mēnešos, daļēji Krievijas importa aizlieguma dēļ. Kā avoti vēsta, Komisija ir ļoti apmierināta ar sākotnējo rezultātu. Ziņojuma autori norādīja, dokuments nebija balstīts uz Pasaules dzīvnieku veselības organizācijas labklājības un veselības standartiem un ir "pretrunā ar Krievijas pienākumu, balstīt savus sanitāros un fitosanitāros pasākumus uz starptautiskajiem standartiem".


Lauksaimniecības padomes apskats: tirgus situācija dominēs

15.februārī Briselē ES lauksaimniecības ministri tiekas pirmajā Lauksaimniecības padomē, kuru organizē Nīderlandes prezidentūra, kur gaidāms, ka diskusijās dominēs pašreizējā tirgus situācija.

Ministri padomē veltīs arī uzmanību zivsaimniecības priekšlikumam par ārējās zvejas flotes ilgtspējīgu apsaimniekošanu. ES veselības komisārs Vytenis Andriukaitis piedalīsies ar SANTE saistītiem darba kārtības jautājumiem. Delegācijas no Vācijas, Zviedrijas, Dānijas un NL iesniegušas kopīgu dokumentu par ES platformas izveidošanu dzīvnieku labturībai. Polija, plāno ierosināt jautājumu par Āfrikas cūku mēri (ĀCM) ieskaitot uzraugāmās teritorijas paplašināšanu un ES finansiālo atbalstu Ukrainai, lai kontrolētu slimību.


Francija piedāvā tirgus pasākumus piedāvājuma menedžmentam pienā nozarē

Š.g. 15.februārī Padomes sanāksmē Briselē Francijas lauksaimniecības ministrs Stéphane Le Foll prezentēs vairākus tirgus pasākumus, lai risinātu pašreizējo krīzi lauksaimniecības nozarē, ieskaitot atbalstu piensaimniekiem, kas brīvprātīgi samazina produkcijas izlaidi laikā, kad ir cenu kritums, pagaidu palielinājumu piena intervences cenām un eksporta kredītu, lai stimulētu tirdzniecību.


Neskatoties uz Francijas pārstāvju aicinājumiem organizēt oficiālas apaļā galda debates par pašreizējo tirgus situāciju - ar ES, PT un IT atbalstu pirmdienas Īpašajā lauksaimniecības komitejā - Nīderlandes prezidentūra plāno diskusijas neformālākā gaisotnē, organizējot tās kā darba pusdienas. Formālas ministru debates ir paredzētas nākamajā Padomē š.g. 14. martā.


Ir izplatīts 6-lapu "Memorands par ES pasākumiem, kas jāīsteno, reaģējot uz lauksaimniecības piena un cūkkopības sektoru krīzi", kurā Parīze aicina ieviest "ES atbalsta mehānismu ražotājiem, kuri brīvprātīgi samazinās viņu ražošanas apjomus cenu krituma laikā". Tomēr ir maz ticams, ka Komisija varētu atbalstīt piena piedāvājuma menedžmenta ieviešanu, lai regulētu piena apjomus tirgū, jo Komisija šādu rīcību uztver kā "kvotu ienākšanu pa sētas durvīm"


Komisijas prezidents noraida Eiropas Piena Padomes piena grupas ierosinātos instrumentus

Komisijas prezidents Žans Klods Junkers (Jean-Claude Juncker) rakstiskajā atbildē pagājušajā gadā beigās noraidīja Eiropas Piena padomes (lobiju organizācijas, kas pārstāv aptuveni 100 000 piena ražošanas saimniecību visā Eiropā) prasību par jaunu tirgus regulēšanas sistēmu, norādot, ka šāda solis ir "nereāls".

Dotā lobija organizācija ir vairākkārt uzstājusi uz to, lai ES piekristu jaunam krīzes instrumentam, lai veicinātu ražošanas samazinājumu laikā, kad cenas būtiski samazinājušās, pastiprinot prēmiju sistēmu par ražošanas samazināšanu un soda naudas par pārprodukciju. Vēstulē, kuru nosūtīja organizācijas prezidentam Romuald SCHABER decembra vidū, Komisija prezidents norādīja, ka Eiropas Piena padomes viedoklis par piena tirgus regulēšanu nav "kopīgs ar galvenajām iesaistītajām personām nozarē". "Kā arī ir pretrunā ar likumdevēja pieņemtajiem lēmumiem par kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) reformu 2013. gadā", Junkers piebilda.

Komisijas prezidents Junkers arī atbildēja uz citām Eiropas Piena padomes novembrī izteiktajām prasībām par lauksaimniecības komisāra F. Hogana atlaišanu no amata [sk. AgraFacts 87-15], sakarā ar viņa "nespēju adekvāti reaģēt uz piena cenu  kritumu".

Junkers apliecināja grupai, kas pazīstama ar savām dusmīgajām lauksaimnieku demonstrācijām - ka "Komisija, un precīzāk sakot komisārs Hogans uztur pastāvīgu dialogu ar visām ieinteresētajām pusēm, lai noteiktu labāko veidu, kā palīdzēt lauksaimniekiem, lai risinātu pašreizējos un nākotnes izaicinājumus". "Notikumi piena tirgū ir vissvarīgākie mums," viņš teica, apņemoties "turpināt dialogu ar visām ieinteresētajām pusēm", un Hogans "cieši uzraudzīs turpmāko attīstību".

NVO ziņojums: ES lauku atbalsts videi samazināts par vienu miljardu euro; pasākumi vāji.

Saskaņā ar divu vides nevalstisko organizāciju (NVO) pētījumu* ES ir ieplānojusi vides pasākumiem tērēt par vienu miljardu EUR mazāk saskaņā ar lauku attīstības pasākumiem 2014-2020 periodā salīdzinot ar iepriekšējiem septiņiem gadiem, un daudziem pasākumiem nezidosies panākt ievērojamu rezultātu.

Eiropas Vides birojs (European Environmental Bureau) un Putnu dzīve Eiropā (BirdLife Europe), kas veica analīzi, norādīja, ka secinājumi liecina, ka ES centieni par "zaļo" Kopējo lauksaimniecības politiku (KLP) nav izdevušies, un ES riskē ar tālāku sugu samazināšanos, piemēram, lauksaimniecības zemju putnu samazināšanos.

Pētījums, kas tika prezentēts konferencē 8.februārī ar nosaukumu "Jaunie lauku attīstības plāni un apkārtējā vide: slēptā patiesība", konstatēja, ka 14 no 19 analizētajām Eiropas valstīm un reģioniem samazinājušas izdevumus par vides pasākumiem, bet iniciatīvu kvalitāte zemei ar vides pasākumiem ir "pārspīlēta" gandrīz 80% gadījumos. Vairāk nekā trešdaļa ES līdzfinansēto lauku atbalsta izdevumiem ir novirzīta jomām ar dabas ierobežojumiem, zemēm, kas ir izolētas vai kurām ir lauksaimniecības šķēršļi, bez jebkādiem vides nosacījumiem, tā norādīja attiecīgās NVO.

* skatīt informāciju angļu valodā:

http://www.eeb.org/index.cfm/news-events/news/new-rural-development-plan...

Kopsavilkumu sagatvoja: LOSP vadošā eksperte Ginta Jakobsone