KLP aktualitātes (14/3/2016)

Lauksaimniecības padome: turpmāki atbalsta pasākumi, lai atvieglotu tirgus situāciju

Lauksaimniecības padomē ES Lauksaimniecības komisārs Fils Hogans iesniedza papildu paketi ar trīspadsmit ārkārtas pasākumiem, lai risinātu esošās lauksaimniecības krīzes problēmas cūkgaļas, piena un augļu/ dārzeņu nozarēs.

Lauksaimniecības komisārs apstiprināja savu gatavību atļaut piena brīvprātīgu piedāvājuma pārvaldību cenu lejupslīdes periodos, atsaucoties uz TKO regulas 222. pantu, lai atjaunotu tirgus līdzsvaru.

 

Tā kā vājpiena pulvera cenas noslīdējušas zem intervences līmeņa, tad Hogans apstiprināja divkāršotus kvantitatīvos griestus iepērkot vājpiena pulveri un sviestu intervencei par fiksētu cenu - 218 000 tonnas (vājpiena pulverim) un 100 000 t (sviestam). Komisārs solīja arī strādāt kopā ar dalībvalstīm, lai redzētu, kā var pielāgot lauku attīstības programmu, lai padarītu to eleastīgāku, kas ļauj labāk reaģēt uz pašreizējo krīzes situāciju, kā arī solīja izpētīt politikas instrumentus atbilstoši lauku attīstībai un valstu shēmām, lai labāk palīdzētu lauksaimniekiem pārvaldīt riskus.

 

Tā vietā, lai koriģētu "de minimis" slieksni, - EUR 15 000  trīs finanšu gadu laikā - Hogans solīja īslaicīgi palielināt valsts atbalstu maksimāli sniedzot EUR 15 000 vienam lauksaimniekam vienā gadā, kam nav valsts griesti. Hogans teica, ka viņš ir gatavs "izmantot atbilstošus instrumentus un pasākumus, lai dotu iespēju lauksaimniekiem būt elastīgiem saskaroties ar nestabilitāti, vienlaikus nodrošinot tūlītēju palīdzību viņiem"

 

Dusmīgi protestētāji aplenc saimniecību lobija ēka: lauksaimnieki no Beļģijas piena grupas Fédération Unie de Groupements des Eleveurs et d'agriculteurs (Fugea) mēģināja ieņemt COPA-COGECA ēku, bet policija bloķēja to iekļūšanu.

 

ES Lauksaimniecības komisāra priekšlikumi krīzes problēmu risināšanai

Hogans cenšas atjaunot piena tirgus līdzsvaru: ES Lauksaimniecības komisārs Fils Hogans ir gatavs ieviest brīvprātīgu piena piegādes kontroli uz laiku, lai risinātu pārprodukcija tirgū "smagas nelīdzsvarotības" periodos. Atsaucoties uz Kopējās tirgus organizācijas (KTO) 222. pantu, tas atļautu brīvprātīgas ražotāju organizāciju, starpnozaru organizāciju un kooperatīvu vienošanās saistībā ar ražošanu un piedāvājuma pārvaldību. Brīvprātīga vienošanās ir saskaņā ar esošajiem KLP instrumentiem un būtu piemērojama sākotnēji uz 6 mēnešiem, ko var atjaunot, ja ir nepieciešams.

Komisija piekrīt palielināt valsts atbalstu: Hogans teica, ka viņš velta savu "pilnu uzmanību", lai īslaicīgi palielinātu valsts atbalstu, kas ļautu dalībvalstīm sniegt līdzvērtīgas summas, tas ir maksimums EUR 15 000 vienam lauksaimniekam gadā, kur valsts griestus varētu nepiemērot. Pēc daudziem dalībvalstu pieprasījumiem palielināt "de minimis" griestus no EUR 15 000 līdz līmenim robežās EUR 20 000 - EUR 30 000, komisārs teica, ka šāda pārskatīšana "nebija tūlītējs risinājums", tā kā pieņemšanas procedūrai, ir vairāki soļi, kuriem būtu nepieciešams vismaz 7 mēnešus. Šāds ierosinājums palielināt valsts atbalstu "var tikt īstenots uzreiz un daudz ātrāk," komisārs piebilda.

 

Intervences griesti vājpienam un sviestam dubultoti: Komisija ierosina uz laiku dubultot maksimālo apjomu sausā vājpiena un sviesta iepirkšanai valsts intervencē par fiksētu cenu. Pašreizējās griesti attiecīgi ir 109 000 tonnu un 50 000 tonnas.

 

Gaļas tirgus observatorija: Komisija ir gatava izveidot Gaļas tirgus observatoriju aptverot liellopu gaļu un cūkgaļu, kas ļautu nozarēm iegūt ticamu informāciju un ticamu tirgus analīzi", Hogans apstiprināja.

 

Turpmāka privātā cūkgaļas uzglabāšanu: Komisija ir atvērta no jauna aktivizēt privātās uzglabāšanas atbalsta shēmu cūkgaļai, lai nodrošinātu pamatu tirgū "laikā, kad tas tas dod vislabākās priekšrocības nozarei", Hogans apstiprināja.

 

Cūkgaļai un pienam - palielināts veicināšanas budžets: Komisārs solīja pievienot "papildu summu," - solot, 3,5 milj.EUR -  pie 30 milj.EUR veicināšanas budžeta, kas paredzēts cūkgaļas un piena nozarei, ņemot vērā jaunākos tirgus traucējumus.

 

Kopsavilkumu sagatvoja: LOSP vadošā eksperte Ginta Jakobsone