Ātrās saites

LOSP realizētie projekti

Lai veicinātu organizāciju sadarbību, īstenotu efektīvu informācijas apmaiņu, gūtu pieredzi vai citādā veidā palīdzētu nodrošināt Latvijas lauksaimniecības nozares attīstību, LOSP piedalās un veiksmīgi realizē dažāda veida projektus, tajā skaitā, kas tiek līdzfinansēti no Eiropas savienības fondu līdzekļiem.

Inovatīvas dehidratācijas tehnoloģijas pielietojuma izpēte sapropeļa ieguvē, uz sapropeļa bāzes veidotu produktu izmantošanas iespējas augkopībā un lopkopībā

Krista Garkalne's picture
Autors:
Krista Garkalne | Publicēts: 01.10.2019

Projekta numurs  18-00-A01612-000010 Struktūrvienības kods LAD 3 Sapropelis ir plaši izplatīts zemes dzīļu - organogēni ezera nogulumi, kas ir veidojies no ūdensaugu un citu dzīvo organismu atliekām kopā ar minerāldaļiņām un ir sastopams lielākajā daļā Latvijas ezeru, no kuriem rūpnieciski izmantojams ir ap 732.4 miljoni kubikmetru.

SARA

Krista Garkalne's picture
Autors:
Krista Garkalne | Publicēts: 23.01.2019

Projekta nosaukums:  Mazcenas boluss spurekļa parametru monitoringam un agrīnai subakūtas spurekļa acidozes (SARA) diagnostikai govīmProjekta numurs 18-00-A01612-000004Projekta vadošais partneris: Rīgas Tehniskā universitāteProjekta partneri: Elektronikas un datorzinātņu institūts (EDI), Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU), Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome (LOSP), SIA Ogres piens, z/s Zilūži.

Kooperācija kā biznesa attīstības iespēja lopkopības nozarē

Krista Garkalne's picture
Autors:
Krista Garkalne | Publicēts: 03.01.2019

Apmācību nosaukums: Kooperācija kā biznesa attīstības iespēja lopkopības nozarē (t.sk.,veiksmīgas kooperācijas pamats – kooperatīva biedru efektivitāte un atbildīga līdzdalība, mārketings kooperācijā, sabiedrības viedokļa veidošana un komunikācija)LAD līguma Nr.  LAD070218/P35

Baltic Sea Food

Sarmīte Stūriška's picture
Autors:
Sarmīte Stūriška | Publicēts: 14.11.2017

Biedrība "Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome" īsteno projektu "B2B distribution model supporting local food sector in Baltic Sea region rural areas" jeb "B2B izplatīšanas modelis, lai atbalstītu vietējos pārtikas ražotājus Baltijas jūras reģiona lauku teritorijās".

SAM 8.5.1

Sarmīte Stūriška's picture
Autors:
Sarmīte Stūriška | Publicēts: 29.09.2017

Biedrība "Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome" ir  iesaistījusies ESF projekta «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» realizācijā (Nr. 8.5.1.0/16/I/001).

SAM 8.5.2. Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai

Sarmīte Stūriška's picture
Autors:
Sarmīte Stūriška | Publicēts: 17.05.2017

Vadošais partneris: Valsts izglītības satura centrs Īstenošanas termiņš: LOSP projektā iesaistās no 2017. gada 26.aprīļa līdz 2021. gada 31. decembrim

Konkurss "Gada labākā NVO 2015"

Sarmīte Stūriška's picture
Autors:
Sarmīte Stūriška | Publicēts: 18.03.2015

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome no 2015.gada 18.marta līdz 18.oktobrim organizē konkursu LOSP dalīborganizācijām nominācijās: „Gada labākā daudznozaru NVO 2015” un „Gada labākā nozaru NVO 2015”.

Publiskie iepirkumi pārtikas jomā

Sarmīte Stūriška's picture
Autors:
Sarmīte Stūriška | Publicēts: 14.10.2014

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) sadarbībā ar SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs", Iepirkumu uzraudzības biroju un Latvijas Pašvaldību savienību organizēja seminārus par Publisko iepirkumu pārtikas jomā. Šajā sadaļā var iepazīties ar semināru dokumentāciju - prezentācijām. http://www.losp.lv/node/2828  

ZAĻĀ NEDĒĻA BERLĪNĒ

Sarmīte Stūriška's picture
Autors:
Sarmīte Stūriška | Publicēts: 14.08.2014

LOSP ir iesaistīts projekta "ZAĻĀ NEDĒĻA 2015" Berlīnē īstenošanā. 2015. gadā Latvija ir izstādes “Zaļā nedēļa 2015″ partnervalsts.

Nozaru ekspertu ziņojumi 2013

Krista Garkalne's picture
Autors:
Krista Garkalne | Publicēts: 20.12.2013

Lauksaimniecības nozaru organizācijas veikušas nozares situācijas analīzi, iesaistot organizācijas biedrus un pārstāvot visas Latvijas teritoriju.