LOSP realizētie projekti

Lai veicinātu organizāciju sadarbību, īstenotu efektīvu informācijas apmaiņu, gūtu pieredzi vai citādā veidā palīdzētu nodrošināt Latvijas lauksaimniecības nozares attīstību, LOSP piedalās un veiksmīgi realizē dažāda veida projektus, tajā skaitā, kas tiek līdzfinansēti no Eiropas savienības fondu līdzekļiem.

Baltic Sea Food

Sarmīte Babāne's picture
Autors:
Sarmīte Babāne | Publicēts: 14.11.2017

Biedrība "Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome" īsteno projektu "B2B distribution model supporting local food sector in Baltic Sea region rural areas" jeb "Bizness biznesam izplatīšanas modeļa attīstīšana, kas atbalstītu vietējās pārtikas izplatību Baltijas jūras reģiona lauku apvidos". Projekta īstenošanas laiks: 01.10.2017. - 01.10.2020. Projekta finansējums: 2436479.00 EUR Programmas finansējums: 1859173.25 EUR

SAM 8.5.1

Sarmīte Babāne's picture
Autors:
Sarmīte Babāne | Publicēts: 29.09.2017

Biedrība "Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome" ir  iesaistījusies ESF projekta «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» realizācijā (Nr. 8.5.1.0/16/I/001).

SAM 8.5.2. Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai

Sarmīte Babāne's picture
Autors:
Sarmīte Babāne | Publicēts: 17.05.2017

Vadošais partneris: Valsts izglītības satura centrs Īstenošanas termiņš: LOSP projektā iesaistās no 2017. gada 26.aprīļa līdz 2021. gada 31. decembrim

Konkurss "Gada labākā NVO 2015"

Sarmīte Babāne's picture
Autors:
Sarmīte Babāne | Publicēts: 18.03.2015

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome no 2015.gada 18.marta līdz 18.oktobrim organizē konkursu LOSP dalīborganizācijām nominācijās: „Gada labākā daudznozaru NVO 2015” un „Gada labākā nozaru NVO 2015”.

Publiskie iepirkumi pārtikas jomā

Sarmīte Babāne's picture
Autors:
Sarmīte Babāne | Publicēts: 14.10.2014

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) sadarbībā ar SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs", Iepirkumu uzraudzības biroju un Latvijas Pašvaldību savienību organizēja seminārus par Publisko iepirkumu pārtikas jomā. Šajā sadaļā var iepazīties ar semināru dokumentāciju - prezentācijām. http://www.losp.lv/node/2828  

ZAĻĀ NEDĒĻA BERLĪNĒ

Sarmīte Babāne's picture
Autors:
Sarmīte Babāne | Publicēts: 14.08.2014

LOSP ir iesaistīts projekta "ZAĻĀ NEDĒĻA 2015" Berlīnē īstenošanā. 2015. gadā Latvija ir izstādes “Zaļā nedēļa 2015″ partnervalsts.

Nozaru ekspertu ziņojumi 2013

Krista Garkalne's picture
Autors:
Krista Garkalne | Publicēts: 20.12.2013

Lauksaimniecības nozaru organizācijas veikušas nozares situācijas analīzi, iesaistot organizācijas biedrus un pārstāvot visas Latvijas teritoriju.

KLP - Lauki ienāk pilsētā

Krista Garkalne's picture
Autors:
Krista Garkalne | Publicēts: 23.04.2013

Lauksaimniecības nozares, produktu, pakalpojumu un izglītības popularizēšanas kampaņa.

Konference "Piens - rīt, parīt, aizparīt!"

Sarmīte Babāne's picture
Autors:
Sarmīte Babāne | Publicēts: 26.11.2012

Piensaimniecības problēmjautājumu definēšana, analizējot likumdevēju sniegto informāciju par tendencēm nākotnes attīstībai.

Nozaru ekspertu ziņojumi

Krista Garkalne's picture
Autors:
Krista Garkalne | Publicēts: 22.12.2011

Lauksaimniecības nozaru organizācijas veikušas nozares situācijas analīzi, iesaistot organizācijas biedrus un pārstāvot visas Latvijas teritoriju.