Ātrās saites

LSIF projekta dokumentācija

LOSP: nozaru pārstāvji atklāj problēmu cēloņus

Krista Garkalne's picture
Autors:
Krista Garkalne | Publicēts: 29.11.2011

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) pirms Eiropas Sociālā fonda projekta „Lauksaimnieku un lauku pilsoniskās sabiedrības organizāciju sadarbības stiprināšana - aktīvai un kvalitatīvai līdzdalībai lēmumu pieņemšanā ” īstenošanas izvirzīja mērķi: veicināt vienas lauksaimniecības nozares izpratni un zināšanas par citām nozarēm, to problēmām, kā arī veicināt nevalstisko organizāciju savstarpējo komunikāciju, lai ikdienas saskarsme būtu ar izpratni un rezultatīva.

LSIF projekta prezentācijas

Krista Garkalne's picture
Autors:
Krista Garkalne | Publicēts: 24.11.2011

Ir noslēdzies Eiropas Sociālā fonda projekts „Lauksaimnieku un lauku pilsoniskās sabiedrības organizāciju sadarbības stiprināšana - aktīvai un kvalitatīvai līdzdalībai lēmumu pieņemšanā ” . Notikuši divi mācību kursi par rakstisko un mutvārdu komunikāciju, un septiņi nozaru mācību pasākumi par nozaru problēmām. Tika izstrādātas arī vadlīnijas (rokasgrāmata) attiecībā uz pārtikas amatniekiem (mājražotājiem) .Visi attiecīgo pasākumu materiāli pieejami pievienotajos pielikumos!  

LOSP: Uzzināt lietas, kas nezināmas un atcerēties sen aizmirstās!

Krista Garkalne's picture
Autors:
Krista Garkalne | Publicēts: 15.11.2011

LOSP realizējot Eiropas Sociālā fonda projekta „Lauksaimnieku un lauku pilsoniskās sabiedrības organizāciju sadarbības stiprināšana - aktīvai un kvalitatīvai līdzdalībai lēmumu pieņemšanā ” tikās ar piena un gaļas nozares vadošajiem ekspertiem, kaņepju audzētājiem, kā arī jaunajiem lauksaimniekiem, lai aplūkotu pašreizējo situāciju attiecīgajās nozarēs, kā arī noteiktu problēmas un definētu vajadzības nozaru turpmākai attīstībai.

LOSP Netradicionālās nozares grupas ziņojums - 9.novembris

Krista Garkalne's picture
Autors:
Krista Garkalne | Publicēts: 07.11.2011

Realizējot Eiropas Sociālā fonda (SIF) projektu, šī gada 9.novembrī turpināsim iepazīties ar lauksaimniecības nozarēm. Šoreiz prezentāciju par savu nozari, tās problēmām, iespējām un vajadzībām sniegs biedrības “Latvijas Jauno Zemnieku kluba”pārstāvji un Latvijas Industriālo kaņepju asociācijas pārstāvji.Nozares ziņojumi:1) Ekspertu ziņojums par netradicionālo nozari, tās novērtējumu, problēmām, risinājumiem – Ziņotājs: Biedrība "Latvijas Jauno Zemnieku klubs" (JZK)

Piena un gaļas nozares ziņojums - 2.novembris

Krista Garkalne's picture
Autors:
Krista Garkalne | Publicēts: 28.10.2011

Realizējot Eiropas Sociālā fonda (SIF) projektu, šī gada 2.novembrī turpināsim iepazīties ar lauksaimniecības nozarēm. Šoreiz prezentāciju par savu nozari, tās problēmām, iespējām un vajadzībām sniegs piena un gaļas nozares pārstāvji, tāpat arī tiks prezentēti gaļas nozares ziņojumi (aitkopības un cūkkopības nozarē).Nozares ziņojumi:1) Ekspertu ziņojums par piena nozari, tās novērtējumu, problēmām, risinājumiem – Ziņotājs: “Latvijas Holšteinas lopu šķirnes audzētāju asociācija”.

LOSP: nozarei nepieciešami aktīvi, zinoši un strādāt griboši cilvēki

Krista Garkalne's picture
Autors:
Krista Garkalne | Publicēts: 18.10.2011

Tiekoties LOSP laukaugu nozares vadošajiem ekspertiem, pārskatot nozarē valdošās problēmas, kā arī izrunājot jaunumus un iespējas, Eiropas Sociālā fonda projekta „Lauksaimnieku un lauku pilsoniskās sabiedrības organizāciju sadarbības stiprināšana - aktīvai un kvalitatīvai līdzdalībai lēmumu pieņemšanā ” ietvarā, LOSP eksperti atzina, ka galvenais ir noskaidrot kopīgo lauksaimniecības mērķi, lai katra atsevišķā nozare zinātu, kas darāms.

Laukaugu nozares ziņojums par nozares problēmām, iespējām, vajadzībām

Krista Garkalne's picture
Autors:
Krista Garkalne | Publicēts: 22.09.2011

Realizējot  Eiropas Sociālā fonda (SIF) projektu, šī gada 27.septembrī turpināsim iepazīties ar lauksaimniecības nozarēm. Šoreiz prezentāciju par savu nozari, tās problēmām, iespējām un vajadzībām sniegs laukaugu nozares pārstāvji- biedrība “Latvijas Sēklaudzētāju asociācija un biedrība “Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienība”.Dalība pasākumā ir ierobežota, tamdēļ aicinām pieteikties līdz 23. septembrim!Esi zinošs-iepazīsti līdzdarbojošās nozares! Darba kārtība- pielikumā!  

LOSP: Dārzkopības nozarē dominē zinoši eksperti, veiksmīga sadarbība un vēlme darboties

Krista Garkalne's picture
Autors:
Krista Garkalne | Publicēts: 12.09.2011

LOSP realizētā Eiropas Sociālā fonda projekta „Lauksaimnieku un lauku pilsoniskās sabiedrības organizāciju sadarbības stiprināšana - aktīvai un kvalitatīvai līdzdalībai lēmumu pieņemšanā ” ietvarā  Dārzkopības nozares eksperti sniedza ziņojumus par nozares stāvokli, esošo situāciju, problēmām un lobija iespējām nozares labā.

LOSP veicina pārtikas amatnieku zināšanas

Krista Garkalne's picture
Autors:
Krista Garkalne | Publicēts: 22.08.2011

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros, sadarbībā ar Lauku Sieviešu apvienību ir izstrādājusi rokasgrāmatu labas prakses vadlīnijām pārtikas amatniecībā.

LOSP ekspertu apmācības pasākums par gaļas nozares problēmām un par austrumu galegas nozīmīgumu

Krista Garkalne's picture
Autors:
Krista Garkalne | Publicēts: 28.07.2011

Informāciju sagatavoja: Sarmīte Babāne, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes projektu vadītāja. Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) 2011.gada 1.februārī uzsāka Eiropas Sociālā fonda projekta 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/087 „Lauksaimnieku un lauku pilsoniskās sabiedrības organizāciju sadarbības stiprināšana - aktīvai un kvalitatīvai līdzdalībai lēmumu pieņemšanā ” īstenošanu.