KLP aktualitātes ( 18/03/2016) ; ( 23/03/2016) ; ( 30/03/2016) ; ( 6/04/2016) ; ( 1/04/2016)

Aizkavēta ĢM sojas importa apstiprināšana grauj tirdzniecību, industriju

Nozares pārstāvji ir pauduši bažas par ES izpildvaras nespēju apstiprināt 3 ĢM sojas importam, norādot, ka kavēšanās jau rada tirgus traucējumus ASV un Kanādā, jo lauksaimnieki atturās no tādu produktu sēšanas, kas nav atļauti kādā no galvenajiem eksporta tirgiem. Ražotāji baidās, ka to sojas eksports neiekļūs Eiropas tirgū rudenī sakarā ar nenovēršamu biotehnoloģijas klātbūtni šajās kultūrās.

 

Industrija ļauj piekļūt glifosāta datiem: politiķi un pētnieki var iegūt ierobežotu piekļuvi visiem datiem par glifosātu drošību, aktīvo sastāvdaļu Roundup, kuru pasaulē visplašāk izmanto nezāļu apkarošanā. Šāds dokuments seko pēc glifosāta uzdevumu vienības, (firmas, kas strādā uz produkta atjaunošanu), reaģēja uz ES veselības komisāra Vytenis Andriukaitis lūgumu, kurš teica, ka tas varētu "veicināt" lēmumu pieņemšanas procesu un "pastiprināt uzticību" procedūrā. Grupa teica, ka tā varētu nodrošināt piekļuvi, "izmantojot istabu vai istabas fiziskai lasīšanai",visām 14 kancerogenitātes pētījumu kopijām, ko iesniedza herbicīdu atkārtotai autorizācijai.

 

Saimniecību lobijs aizstāv glifosāta atjaunošanu: ES lauksaimniecības lobijs COPA-COGECA ir aicinājusi EP deputātus un ES izpildvaras nodrošināt glifosātu, lai paliek tirgū, apgalvojot, ka neveiksme to atkārtoti apstiprināt  "nopietni apdraudētu" lauksaimniecības produkciju.  "Mēs sagaidām, ka Komisija pagarinās atļaujas jūnijā", Copa - Cogeca ģenerālsekretārs Pekka Pesonen teica vēstulē Eiropas Parlamenta deputātiem un Komisijai, "Bez tā, graudaugu kultūras, kā arī vīna dārzi, augļu un olīvu ražošana Eiropā varētu būt nopietni apdraudēta".

 

Vājpiena pulvera intervences krājumi sasniedz griestus: DG AGRI amatpersonas apstiprināja, ka vājpiena pulvera krājumi, kas pārdoti valsts intervencē par noteiktu cenu, 1. aprīlī sasniedz gada kvantitatīvo ierobežojumu (109 000 t/ gadā).

Saskaņā ar KLP nosacījumiem tad, kad 109 000 tonnu griesti ir sasniegti, Komisija slēdz vājpiena pulvera iepirkšanu par fiksētu cenu, un publicē regulu, kas atver konkursa procedūru. Kā liecina informācijas avoti - pirmais termiņš piedāvājumu iesniegšanai būs 19. aprīlī. Ir paredzams, ka dalībvalstu delegācijas pieņems lēmumu par  vājpiena pulvera apjomiem un cenām 21. aprīlī Vadības komitejā.

 

 

Komisija gatava MERCOSUR tirdzniecības piedāvājumam, ieskaitot, jūtīgos lauksaimniecības produktus

Komisija drīz pabeigs projektu par brīvo tirdzniecības piedāvājumu ar Dienvidamerikas bloku Mercosur - ieskaitot tarifu likmes (tarifu likmju kvotas) jūtīgajiem lauksaimniecības produktiem, piemēram, liellopiem - piedāvājums tiks izsūts starp dalībvalstīm, šajā nedēļā.

 

Hogans norāda, ka pārtikas ķēde ir "traucēta", bet nav vajadzības pēc jauna ES likuma

ES Lauksaimniecības komisārs Fils Hogans teica, ka Eiropas lauksaimnieki cieš dēļ pārtikas negodīgām cenām, jo nav pietiekams spēks pārtikas ķēdē aizstāvēt savas intereses un ir "traucētas"  saites pārtikas piegādes ķēdē, bet viņš norādīja, ka ir jādod laiks, lai būt ietekme no nesen ieviestiem likumiem valsts līmenī, šobrīd nevajag ieviest jaunus noteikumus ES līmenī. Savā runā politiskajā forumā  "Pārdomājot pārtikas piegādes ķēdes" Kauņā (Lietuvā) 31. martā, kas bija daļa no AgroBalt lauksaimniecības un pārtikas izstādes pasākumiem, Hogans sacīja, ka lauksaimnieku pozīcija pārtikas ķēdē "pašlaik nav pietiekami spēcīga," un globalizācijas risks koncentrējot "darījumu spēku  pārtikas pārstrādes un mazumtirdzniecības sektoru rokās".

"Mums ir jābūt pietiekami godīgiem, lai atzītu, ka daudzas saites mūsu pārtikas ķēdē pašlaik ir sarautas", komisārs teica delegātiem forumā. Tomēr ES komisārs F.Hogans norādīja, ka dalībvalstis nesen ir pieņēmušas noteikumus, lai risinātu tā saucamās negodīgās tirdzniecības prakses. "Mums ir jāredz, kā lietas attīstīties", komisārs teica. Hogans solīja pārvērtēt vajadzību pēc rīcības Kopienas līmenī pirms 2020. gada beigām, "ja līdzsvars starp ķēdes operatoriem neturpinās uzlaboties ".

 

Tikai Dānijas delegācija bija pret brīprātīgu piedāvājumu pārvaldību piena nozarē

Dānija bija vienīgā delegācija, kas balsoja pret Komisijas priekšlikumu, kas ļautu ražotāju organizācijām, starpnozaru organizācijām un piena kooperatīviem ieviest brīvprātīgu piena piegādes kontroli uz laiku, lai risinātu pārprodukciju tirgū.

 

ES pieņem jaunus noteikumus, lai novērstu dzīvnieku slimības: ES pieņēma jaunus noteikumus, lai cīnītos pret dzīvnieku slimību uzliesmojumiem, piemēram, putnu gripa u.c. , kur noteikumu mērķis ir vienkāršot prasības, uzlabot uzraudzību un precizēt pienākumu sadalījumu starp lauksaimniekiem, tirgotājiem un veterinārārstiem.  Pēc galīgās noteikumu pieņemšanas  31. martā, kurus pilnībā piemēros 2021.gadā, ES veselības komisārs Vytenis Andriukaitis teica, ka pamatīgā revīzija varētu ieviest "efektīvāku sistēmu", un izmantojot labākus uzraudzības instrumentus, labāk risinās dzīvnieku slimību problēmas, vienlaikus samazinot slīmību uzliesmojumu skaitu.

 

Tiešā saimniecību atbalsta nomaiņa ar apdrošināšanas shēmu, pētījums: ES vajadzētu apsvērt aizstājot tiešos maksājumus lauksaimniekiem ar apdrošināšanu, lai segtu ienākumu zaudējumus, tā apgalvo pētījums, ko pasūtīja Eiropas Parlaments, un kas liek domāt, ka šāds risinājums varētu būt taisnīgāks un efektīvāks. 146-lapu ziņojums* par riska pārvaldības instrumentiem (kuru veica akadēmiskie pētnieki priekš EP Lauksaimniecības komitejas) ierosina tādus ienākumu stabilizācijas instrumentus kā, piemēram, apdrošināšana, kopieguldījumu fonds vai krājkonti, kas varētu aizstāt tiešo maksājumu sistēmu pēc 2020. gada. Pētījuma autori norāda uz pieaugošo neapmierinātību pār nevienlīdzīgu sadalījumu starp dalībvalstu saimniecību maksājumiem, nozarēm un saimniecībām.

Ziņojumā izklāstītas divas iespējas - pakāpenisks apdrošināšanas izmantošanas pieaugums un daudz radikāla reforma -  tiešo subsīdiju nogriešana, lai finansētu ienākumu stabilizācijas instrumentus. " Pētījums ierosina, samazināt lauksaimnieku tiešos maksājumus par noteiktu procentu, "kur luksaimniekam tiks dots vaučers, ko izmantot atlasītos un apstiprinātos riska pārvaldības instrumentos". Strīdīgais ieteikums ir viens no 11 ieteikumiem par to kā reformēt KLP pēc 2020. gada. Citi ieteikumi ietver priekšlikumus paredzēt ražotāju organizācijām lielāku darbības jomu, lai kontrolētu ražošanas apjomus; agrīnās brīdināšanas sistēmas, lai iedarbinātu automātiskos krīzes pasākumus, plānot krīzes rezervi ārpus ES budžeta (pat vidusposma pārskatā) un lielāku tirgus pārredzamību.

* skatīt pētījumu šajā saitē angļu valodā:

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/573415/IPOL_STU(2016)573415_EN.pdf

 

 

Sīkāka informācija un citi jaunumi pielikumā dokumentos angļu valodā.

Pielikumā pievienoti arī iepriekšējie AgraFacts nr.21-16, nr.22-16, nr.23-16

 

 Kopsavilkumu sagatvoja: LOSP vadošā eksperte Ginta Jakobsone