KLP aktualitātes (08/4/2016) un (11/04/2016)

Lauksaimniecības padome: ES izpildvaras dokuments paredz valsts atbalstu saistīt ar "ražošanas iesaldēšanu"

Eiropas ražotājiem, kas saņem valsts atbalstu, - € 15 000 vienam lauksaimniekam gadā, bez valsts maksimālajiem griestiem - jāapņemas "iesaldēt ražošanu", lai risinātu pārmērīgo piedāvājumu tirgū, ES lauksaimniecības komisārs Fils Hogans apliecināja pirmdienas Lauksaimniecības padomē Luksemburgā.

 

Runājot ar ministriem pirmdienas pēcpusdienā, ES Lauksaimniecības komisārs teica: "pārprodukcijas situācijā, mums ir jābūt reāliem ... mēs nevaram atļauties maksāt atbalstu lauksaimniekiem, kas pēc tam vēl vairāk palielina savu produkciju". Šāds solis ļautu dalībvalstīm sniegt finansiālu stimulu tiem piensaimniekiem, kuri piedalās brīvprātīgā piegādes kontroles sistēmā (saskaņā ar 222. pantu) laikā, kad tirgū ir smagi izjaukts līdzsvars. Oficiāli pirmdienā apstiprināts pasākums - aptver 85% no visām piena piegādēm - mērķis ir ieviest brīvprātīgas vienošanās starp organizētiem lauksaimniekiem, lai pārvaldītu piena ražošanu visintesīvakājā ražošanas sezonas laikā - pavasarī un vasarā.

 

EP lauksaimniecība deputāti plāno pārrunāt šo pasākumu ar galvenajiem industrijas dalībniekiem Briselē 25.maijā . Ministri rīkos turpmākas debates par tirgus situāciju jūnija Padomē (27./28.), bet Hogans runās par lauksaimniecības krīzi plenārsēdē Strasbūrā (12. aprīlī).

 

Finansējuma deficīts ES lauksaimniecībā "līdz 9 miljardiem EUR", Katainens: Ieguldījumi ES lauksaimniecības, mežsaimniecības un blakusproduktos ir kādi 9 miljardi EUR mazāk, nekā tam vajadzētu būt, Eiropa atpaliek strauji augošās jomās tādās kā Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) attīstība, tā uzsvēra ES izaugsmes un investīciju komisārs Jirki Katainens pirmdienas padomē, norādot uz nepietiekamiem jauniem finanšu instrumentiem.

 

Hogans meklē kā samazināt netarifu barjeras ES eksportam uz Ķīnu un Japānu

ES Lauksaimniecības komisārs Fils Hogans plāno ierosināt skatīt jautājumu par beztarifu šķēršļiem tirdzniecībā (it īpaši gaļai un pienam) un veicināt augstas kvalitātes lauksaimniecības produktus ar partneriem Ķīnā un Japānā tirdzniecības misijas laikā Šanhajā (16-17 aprīlī), Pekina (18.-19.aprīlī) un Tokijā (20.-22.aprīlī). Šajās vizītēs ES Lauksaimniecības komisāram pievienosies uzņēmēju delegācija ar pārstāvjiem no 63 uzņēmumiem un tirdzniecības asociācijām no 15 dalībvalstīm - BE, BG, DE, DK, EL, ES, FR, IE, IT, NL, PT, PL, UK, SE & FI.

 

Lietuva pieprasa ārkārtas atbalstu piensaimniekiem: Vairāki delegāti - EE, LV, SK, FI un HR - atbalstīja Lietuvas lūgumu par ārkārtas mērķtiecīgu atbalstu no ES budžeta, lai palīdzētu piensaimniekiem, ar iespēju to papildināt no valsts budžeta. LT dokumenta tekstā, kas tika izplatīts starp dalībvalstīm pirmdienā, Lietuvas delegācija uzsvēra, ka valsts zemnieki "joprojām saņem zemāko piena cenu ES, kas šobrīd sasniedz € 21/100 kg, savukārt mazie piena ražotāji saņem vēl mazāk - aptuveni 8-10 € / 100 kg.

 

Poļi lūdz pagarināt atbalsta pieteikumu iesniegšanas termiņu: Polijas lūgumu - pagarināt pieteikšanās termiņu tiešā atbalsta un lauku attīstības pasākumiem par vienu mēnesi (no 15. maija līdz 15. jūnijam) -  pirmdienas padomē atbalstīja aptuveni ducis valstu ieskaitot FR, LT, RO, SK, EL, PT, ES un BG. Vācija arī atbalstīja šo priekšlikumu, ar nosacījumu, ka tas ir brīprātīgs, tas ir - dalībvalsts pati izvēlas vai pagarināt termiņu.

 

Austrija lūdz jaunāko informāciju par Krievijas aizliegumu: Austrijas Lauksaimniecības ministrs Andrä Rupprechter aicināja Komisiju sniegt jaunāko informāciju par Krievijas aizliegumu cūkgaļas eksportam, kas ieviests 2014. gada sākumā sakarā ar Āfrikas cūku mēra uzliesmojumu Baltijas valstīs un Polijā. Viņš gaida galīgo paneļa ziņojumu par PTO strīda izšķiršanas procedūru (ES  pret Krieviju), kas ir paredzēta maijā / jūnijā.

 

Vācija aicina cīnīties pret pārtikas krāpšanas gadījumniem: pirmdienas Padomē Berlīne lūdza Komisiju vairāk īstenot funkcionējošas Eiropas kontroles programmas, lai cīnītos pret pārtikas krāpšanu un izveidot ES references centru, lai garantētu pārtikas ķēdes autentiskumu. Pēc vairākiemm "pārtikas krāpšanās" skandāliem, piemēram, zirgu gaļas skandālu Īrijas un Apvienotās Karalistes liellopu gaļas produktos 2013. gada sākumā, Berlīne uzstājn uz lielāku sadarbību starp policiju, muitu un pārtikas inspekcijas iestādēm Eiropas līmenī.

 

Dalībvalstis dod noslēdzošo zaļo gaismu Skolas Pārtikas atbalsta programmu reformai

Pirmdienā (11.aprīlī) ES lauksaimniecības ministri oficiāli deva zaļo gaismu, vienojoties par pagājušā gada nogalē pārskatītajām skolu pārtikas atbalsta shēmām, kuru mērķis ir paplašināt attiecināmos produktus, labāk izglītot bērnus  par veselīgu uzturu un vairāk mērķēt fondus efektīvi apvienojot atsevišķas shēmas pienam, augļiem un dārzeņiem.

  

ES plāno piedāvāt 78 000t tarifu kvotu liellopu gaļai Latīnamerikas valstu tirdzniecības blokam Mercosur

ES plāno piedāvāt Latīņamerikas valstu tirdzniecības blokam Mercosur 78 000 tonnas ikgadējo tarifu likmes kvotu liellopiem bez hormoniem, informācija ir saskaņā ar projekta skaitļiem, kas atrodas apritē starp dalībvalstīm.

 

Eiropas saimniecību lobijs COPA-COGECA noraida tirgus piekļuves piedāvājuma projektu

ES lielākais saimniecību lobijs COPA-COGECA noraida jutīgo lauksaimniecības produktu (piemēram, liellopu gaļas) iekļaušanu piedāvājuma projektā un brīdina, ka Eiropas lauksaimnieki neko neiegūs no Mercosur tirdzniecības pakta.

Piešķirot lielāku piekļuvi tirgotājiem no tādām valstīm kā Argentīna un Brazīlija laikā, kad lauksaimnieki ir sarežģītā situācijā cenu svārstīguma dēļ, tas tikai pasliktina krīzes situāciju. Paziņojumā  lobija grupa uzsver, ka ES un Mercosur tirdzniecības pakts varētu radīt smagus zaudējumus sektorā - kas pārsniegtu septiņus miljardus EUR - un pakts neradītu vienlīdzīgas iespējas vai abpusēji izdevīgus nosacījumus abām pusēm.

 

20 valstis aicina, aizsargāt jutīgos lauksaimniecības produktus Mercosur darījumā

Atjaunotās ES-Mercosur tirdzniecības sarunas izraisīja spraigas debates pirmdienas Lauksaimniecības Padomes sanāksmē, aptuveni 20 valstis pauda savu nostāju pret tarifa likmes kvotu iekļaušanu jutīgiem lauksaimniecības produktiem agrīnajā sarunu stadijā ar Latīņamerikas bloku. Vairāk nekā ducis dalībvalstu - Francija un Īrija, saņemot atbalstu no tādām valstīm kā AT, CY, EE, EL, HU, LV, LT, LU, PL, RO un SI - noraidīja sensitīvo produktu tarifa kvotu iekļaušanu šajā agrīnajā tirdzniecības sarunu posmā ar Latīņamerikas valstu tirdzniecības bloku Mercosur.

Citas valstis, piemēram, BE, SK, IT, FI, HR & BG atbalstīja iniciatīvu un aicināja aktualizēt ietekmes novērtējumu.

 

Komisijai nav pietiekamu datu, lai novērtētu ES saimniecību ienākumus, paziņo auditori

ES izpildvarai nav pietiekamu instrumentu, lai novērtētu, vai ES lauksaimniecības subsīdijas ir sasniegušas savus mērķus, tā ir uzsvērts saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu*, kurā teikts, ka pašreizējiem savāktiem datiem par saimniecību ienākumiem bija "būtiski ierobežojumi". 7.aprīlī publicētais ziņojums, pētīja piemērus tādās valstīs kā DE, ES, FR, NL, PL un RO (kas veido vairāk nekā pusi no ES lauksaimniecības budžeta), un tas apgalvo, ka Komisijas novērtēšanas sistēma par saimniecību ienākumiem "nav pietiekami labi-veidota". "Galvenie rādītāji, uz kuriem Komisijai ir jābalsta savi novērtējumi, nav pietiekami ticami un pietiekami skaidri saistīti ar Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) pasākumiem". (Eiropas Revīzijas ziņojums latviešu valodā – skatīt e-pasta pielikumā)

 

ES un Čīles noslēdz bioloģiskās tirdzniecības paktu: ES un Čīle ir noslēgušas vienošanos par tirdzniecību ar bioloģiskās lauksaimniecības produktiem, atzīstot ražošanas noteikumus un kontroles sistēmas par līdzvērtīgām. Šim dokumentam vajadzētu samazināt birokrātiju un palielināt eksportu starp abām pusēm. Tas ļauj savstarpēju bioloģisko logotipu atzīšanu un dod lielākas iespējas informācijas apmaiņai, kā arī risināt tirdzniecības strīdus.

 

ES un Kanāda paplašina bioloģiskās tirdzniecības saites: ES un Kanāda ir vienojušās paplašināt savu bioloģiskās tirdzniecības paktu, lai iekļautu bioloģisko vīnu, savukārt Kanādas bioloģiskie pārstrādātie produkti ar sastāvdaļām, no trešām valstīm arī pirmo reizi ietverti darījumā.

  

Francija grib aizliegt nezāļu apkarošanas sastāvdaļas: Francijas pārtikas drošības aģentūra ir gatava atsaukt tirgus apstiprinājumu herbicīdiem, kuri satur POE-tallowamine, preparāts, ko izmanto kombinācijā ar pasaulē visplašāk izmantoto nezāļu apkarošanas glifosātu, norādot uz bažām par cilvēku veselību.

 

Graudu tirgotāji brīdina par glifosāta aizliegumu: ES lopkopības ražotāji zaudēs piekļuvi vitāli svarīgām dzīvnieku barības piegādēm, ja ES atkārtoti neatļaus glifosātu izmantošanu, pasaulē visvairāk izmanoto nezāļu apkarošanas līdzekli, tā norādīja Coceral, kas pārstāv graudu, olīveļļu, eļļas un tauku tirdzniecību. "Nespēja atkārtoti atļaut [glifosātu] - nopietni apdraudēs graudu un eļļas sēklu piegādi ES tirgū, jo īpaši dārzeņu olbaltumvielu avotu mājputnu nozarē", tā uzsvēra Coceral ģenerālsekretārs Teresa Babuscio.

 

 Kopsavilkumu sagatvoja: LOSP vadošā eksperte Ginta Jakobsone