KLP aktualitātes (29/4/2016)

ES izpildvara atliek mājputnu mazgāšanas apstiprināšanu: ES sagaida, lai būtu atlikti plāni apstiprināt pretmikrobu skalošanu, kas satur peroksietiķskābi (PAA), kas savukārt ir galvenā ASV prasība notiekošajās divpusējās tirdzniecības sarunās. ES veselības komisārs Vytenis Andriukaitis esot piekritis saglabāt pašreizējo aizliegumu.

2014.gada gada martā Eiropas Pārtikas nekaitīguma uzraugošā iestāde deva zaļo gaismu attīrītājam, kuru amerikāņu mājputnu pārstrādātāji parasti izmanto, lai nogalinātu patogēnus, uzsverot, ka tas nerada toksicitātes bažas. Saņēmušas zaļo gaismu no Eiropas Pārtikas nekaitīguma uzraugošās iestādes, dalībvalstis bija gatavas balsot par dokumentu, bet Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāta (DG SANTE) ģenerāldirektors Prats Monné apturēja šo procesu. DG SANTE ģenerāldirektora lēmums par tā saukto "patogēnu samazināšanas režīmu" tika balstīts uz dezinfekcijas efektivitātes trūkumu, risinot kampilobaktērijas (Campylobacter) izplatību, kas var izraisīt kampilobakteriozes gadījumus cilvēkiem.

 

Vai jūtīgie lauksaimniecības produkti tiks izņemti no Mercosur sarunu saraksta? Komisija apsver tarifa likmes kvotu atcelšanu jutīgiem lauksaimniecības produktiem no tās tirgus piekļuves piedāvājuma projekta ar Mercosur tirdzniecības bloku, kas parādījās 29.aprīļa vakarā.

28.aprīļa irdzniecības politikas komitejā vairāk nekā ducis dalībvalstu ieskaitot IE, FR, AT, CY, EE, EL, HU, LV, LT, LU, PL, RO un SI lūdza grozīt piedāvājuma projektu par jūtīgajām nozarēm, piemēram, liellopu.

 

NVO brīdina par ES lauksaimniecības zaudējumiem sakarā ar ASV tirdzniecības darījumu: Brīvās tirdzniecības vienošanās noslēgšana ar ASV varētu nopietni kaitēt ES zīdītājgovju audzētājiem, cūkgaļas ražotāji un piensaimnieki arī ir apdraudēti atkarībā no tarifu līmeņa un netarifu samazinājuma, tā ir uzsvērts saskaņā ar zaļās NVO Zemes draugi Eiropā 28. aprīļa ziņojumu*

(*skatīt ziņojumu angļu valodā šajā saitē  https://goo.gl/nyekbm )

 

Hogans ir kritisks par NVO ziņojuma pieņēmumiem: ES Lauksaimniecības komisārs Fils Hogans ir kritisks par Zemes draugu sagatavoto analīzi par ES un ASV tirdzniecības vienošanās ietekmi uz Eiropas lauksaimniekiem.

 

Lielbritānijas NFU cenšas panākt neonikotinoīdu atbrīvojumu: Apvienotās Karalistes saimniecību lobijs Anglijas un Velsas Nacionālā Lauksaimnieku apvienība (NFU), iesniedz pieteikumu par atbrīvojumu no ES neonikotinoīdu aizlieguma eļļas rapsim, sakot ka ražu apdraud kaitēkļi. Lūgums par "ārkārtas lietošanas" atļauju izteikts no Apvienotās Karalistes valdības. ES izpildvara ieviesa 2 gadu aizliegumu lietot vairāku neonikotinoīdus 2013.gada decembrī, kas satur klotianidīnu, tiametoksamu, imidakloprīdu vai fipronilu (no 2013. gada jūlija), sakarā ar bažām par medus bišu veselību.

ES Pārtikas nekaitīguma iestāde EFSA ir aizkavējusi pārskata publicēšanu par aizliegumu līdz 2017.gada janvārim.

 

Pētījums atklāj atšķirīgus bišu riskus no neonikotinoīdiem: klotianidīns, ko ražo Bayer, kas ir viens starp ES aizliegtajiem 4 produktiem, kas attiecināms uz bišu veselības problēmām, iespējams, ir negodīgi ierobežots, saskaņā ar jaunu pētījumu, ko veikuši Dundee Universitātes pētnieki. Zinātnieki norāda, ka klotianidīns neuzrādīja tādu pašu ietekme uz kameņu kolonijām kā imidakloprīds un tiametoksams, divi citi neonikotinoīdi, kuri ir ES aizliegti.

 

KLP reformas novērtējums "prasīs laiku," Hogans: ES lauksaimniecības komisārs Fils Hogans nevēlējās apņemties tūlītēju Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) piemērotības pārbaudi savā vēstulē, kas 28.aprīlī nsoūtīta vides NVO, uzsverot, ka datu vākšana "prasa laiku "un provizorisks ziņojums ir noteikts 2018. gadā.

 

Komisija piekrīt pagarināt atbalsta pieteikumu iesniegšanas termiņu: Komisija šodien deva zaļo gaismu Polijas lūgumam pagarināt pieteikšanās termiņu tiešam atbalstam un noteiktiem lauku attīstības prasījumiem par vienu mēnesi (no 15. maija līdz 15. jūnijam), dokuments paredzēts, lai nodrošinātu lielāku elastību lauksaimniekiem. ES Lauksaimniecības komisārs Fils Hogans teica, ka viņš ir gatavs atvieglot noteikumus, kas ļauj dalībvalstīm iespēju piešķirt vairāk laika, lai lauksaimnieki varētu aizpildīt iesnieguma veidlapas.

 

Kopsavilkumu sagatvoja: LOSP vadošā eksperte Ginta Jakobsone