KLP aktualitātes (4/5/2016)

ES izpildvara izņem lielopu un etanolu tarifu likmju kvotas no Mercosur tirgus piekļuves piedāvājuma

Komisijai ir noteikts, izņemt no tās tirgus piekļuves piedāvājuma projekta Latīņamerikas reģionālā bloka Mercosur valstīm - tarifu kvotas (tarifu likmju kvotas) liellopiem un etanolam - divus no ES jutīgākajiem lauksaimniecības produktiem, tā Briseles avoti atklāja 4.maijā. Tirdzniecības komisāre Sesīlija Malmstrēma un lauksaimniecības komisārs Fils Hogans (lauksaimniecība), tiekoties 29.aprīlī, saprotuši, ka ir jāizrunā dokuments pēc pieaugošā koalīcijas spiediena, kuru pārstāv vairāk nekā ducis galveno lauksaimniecības valstu.

ES izpildvara ir nonākusi krustugunīs pēc tam, kad tika nopludināts  tirgus piekļuves piedāvājuma projekts aprīļa sākumā, delegācijas apšauba tarifu likmju kvotas iesniegšanas loģiku par jutīgiem produktiem tik agrā procesā. Atgādinājums, Komisija ir iesniegusi gada tarifu kvotu 78 000 tonnu no hormoniem brīvai liellopu gaļai ar tirdzniecības bloku. ES sarunu vedēji arī piedāvāja  600 000 hektolitru kvotu etanolam (puse rūpnieciskai izmantošanai).

Pekka Pesonen, ES saimniecību lobija organizācijas ģenerālsekretārs, mudināja Komisiju jutīgās jomās ņemt laukā no šā brīža sarunām. Viņš arī aicināja veikt "visaptverošu ietekmes novērtējumu, kas jāveic ES riska produktiem", lai pieņemtu uz pierādījumiem balstītu lēmumu.

 

Liellopi "nav apspriežami" ES-Mercosur darījumā: Īrijas liellopu un aitu audzētāju apvienība vainoja Komisiju par Eiropas liellopu gaļas nozares "izpārdošanu" divpusējās sarunās ar Mercosur tirdzniecības bloku un ASV, protestējot 4.maijā ārpus Eiropas Komisijas biroja Dublinā. Apvienības prezidents Patrick Kent apsūdzēja ES tirdzniecības komisāri Sesīliju Malmstrēmu par "neapdomātām koncesijām" šajā jutīgajā liellopu gaļas nozarē, sakot, ka viņa ir veikusi "pārāk daudz pasākumus bez pienācīgām dalībvalstu pilnvarām, bez pienācīga ES deputātu novērtējuma un bez pilnīgas analīzes par vairāku tirdzniecības darījumu kumulatīvo ietekmi".

 

TTIP nopludinātais dokuments atklāj ASV prasības, sadursmes punkti: Dokumenti * par ES un ASV tirdzniecības sarunām, ko ieguva zaļā NVO Greenpeace, tika izlaisti 2. maijā, tie liecina, ka ASV spēcīgi pretojas aicinājumam atzīt ES ģeogrāfiskās izcelsmes norādes (ĢIN), it īpaši tādiem produktiem kā, piemēram, šampanietis, tai pat laikā par fitosanitāro darījumu ir vēl tāls ceļš ejams.

 

ES izpildvara: TTIP nopludinātais dokuments - priekšlikumi, bet ne darījums: Komisija atbild uz NVO pretenzijām (par to, ka dotie dokumenti liecina, ka ES un ASV tirdzniecības darījums varētu radīt zemākus pārtikas un vides aizsardzības standartus), sakot, ka nopludinātā informācija ietver tikai priekšlikumus, no kuriem daži ir tik atšķirīgi, ka sarunu vedēji nekad nepanāks vienošanos. "ES tirdzniecības līgums nekad nesamazinās mūsu patērētāju, vai pārtikas nekaitīguma, vai vides aizsardzības līmeni", teica Tirdzniecības komisāre S.Malmstrēma. Tirdzniecības ģenerārdirektorāta amatpersonas arī teica, ka dokumenti ir novecojuši un "nepilnīgi". "Papamatojoties uz tiem nav iespējams nonākt pie pareiziem secinājumiem."

 

ES piena produktu cenas turpina lejupejošu spirāli: ES vidējā lauku saimniecības piena cena martā samazinājās par 4% (līdz 28.1 centiem/ kg), sakarā ar pieaugušo piedāvājumu un tirgus līdzsvara pasliktināšanos, cenu līmeņi visiem piena produktiem ir daudz zemāki nekā pērn. Pilnpiena pulvera un sviesta cenas ir ievērojami kritušās uz leju , attiecīgi par 23% un 18%, bet vājpiena pulverim saglabājas aptuveni intervences līmenī [skatīt informāciju pielikumā].

 

ES paplašina atļautās vielas bioloģiskajā lauksaimniecībā: ES vienojās atļaut izmantot 39 jaunas vielas bioloģiskajā lauksaimniecībā īstenošanas regulā, kas publicēta 29. aprīlī, piemēram, etiķi, koka šķiedras u.c. Dokumenta mērķis ir rosināt inovatīvas metodes un paātrināt lēmumu par turpmākiem grozījumiem. Grozījumi, kas ir ES bioloģisko noteikumu (889/2008) pielikumos, ietver ES ekspertu grupas par bioloģisko ražošanu ieteikumus.

 

Kopsavilkumu sagatvoja: LOSP vadošā eksperte Ginta Jakobsone