KLP aktualitātes (11/5/2016)

ES un Mercosur sarunas: Malmstrēma spiež uz ES lauksaimniecības ieguvumiem no tirdzniecības līguma

Eiropas lauksaimnieki iegūs no lētāka dzīvnieku barības importa, piemēram, sojas pupām no Latīņamerikas tirdzniecības bloka Mercosur* un lielāka cūkgaļas, piena, augļu, dārzeņu un pārstrādātās pārtikas eksporta, ja tie var panākt tirdzniecības darījumu, tā ES Tirdzniecības komisāre Sesīlija Malmstrēma (Cecilia Malmström) teica EP deputātiem 11.maijā Briselē. Plenārsēdes debatēs par Mercosur sarunām, Malmstrēma teica, ka "ļoti labi apzinās" par krīzi ES lauksaimniecības nozarē un tās "īpašām aizsardzības interesēm" (īpaši gaļas).

Bet viņa arī teica, "mums ir jābūt pareiziem par skaitļiem: 60% no mūsu lauksaimniecības importa no Mercosur ir soja un lopbarības izejvielas mūsu pašu govīm un cūkām,", uzstājot, ka darījums "likvidētu nodokļus, tarifus ... padarot to lētāks lauksaimniekiem ".

Bet ES saimniecību lobijs Copa - Cogeca uzsvēra, ka visi jutīgie lauksaimniecības produkti būtu jāatstāj ārpus sarunām. "Neskatoties uz brīdinājumiem no 20 ES ministriem pret šo piedāvājumu ... kas ietver jutīgos lauksaimniecības produktus ... Komisija ir šo dokumentu virzījusi tālāk uz priekšu", teica ģenerālsekretārs Pekka Pesonen.

 

Dalībvalstis atkārtoti prasa lielāku tirgus atbalstu: Īpašajā lauksaimniecības komitejā 10. maijā dalībvalstis atkārtoti aicināja turpināt atbalstu, lai palīdzētu lauksaimniekiem pašreizējos aptākļos, kad ir pārtikas cenu kritums, ieskaitot prasības attiecībā uz "de minimis" griestu paaugtsināšanu, brīvprātīgo piena samazinājuma atbalstu un eksporta kredītu ieviešanu.

 

Lielākā daļa valstu vēlas jaunu saimniecību atbalsta paketi: saskaņā ar Agra Facts aptaujas rezultātiem - dalībvalstu vairākums vēlētos, lai Komisija nāktu klajā ar otru ES atbalsta paketi lauksaimniekiem, kas sekotu pēc pirmās - 420 milj. € atbalsta paketes, kas tika uzsākta pagājušajā gada septembrī. Tikai liberālāk domājošās valstis, piemēram, UK, SE un DK bija atturīgas par jaunu atbalsta pasākumu kopumu, pēdējās divas valstis dod priekšroku koncentrēties uz ilgtermiņa konkurētspēju, savukārt Apvienotā Karaliste apšaubīja pamatojumu par vēl vairāk nepieciešamo atbalstu, jo iepriekšējā 420 milj.EUR atbalsta shēma vēl nav pilnībā izmaksāta.

 

ES mudina pārveidot bioenerģijas politiku: NVO grupa aicināja ES izpildvaras beigt izmantot lauksaimniecības kultūraugus bioenerģijai, ieviest saistošus ilgtspējības kritērijus un ierobežot kopējo biomasas izmantošanu enerģijai stabilā līmenī, apsteidzot plānu par jaunu ES bioenerģijas politiku no 2020. līdz 2030. gadam. Aicinājums izteikts kā apspriešanās par ES bioenerģijas politikas nākotni. Zaļo NVO grupa, tostarp Birdlife International un Fern grupa norāda, ka palielinot biomasas izmantošanu no laukaugu kultūrām vai mežiem, tas varētu izraisīt CO2 emisiju pieaugumu un nodarītu plašāku kaitējumu videi ar zemes izmantošanas maiņu un bioloģiskās daudzveidības zudumu.

 

Aicina pakāpeniski atteikties no toksiskiem pesticīdiem: saskaņā ar ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas jaunajām vadlīnijām* valdības visā pasaulē tiek aicinātas pārskatīt savus apstiprināto pesticīdu sarakstus, lai pārtrauktu izmantot toksiskākos produktus un veicinātu metodes bez ķīmijas, piemēram, integrēto augu aizsardzību. Vadlīnijas ir izstrādātas kopīgi ar Pasaules Veselības organizācijas. Vadlīnijās ir teikts, ka neliela grupa ļoti bīstamu pesticīdu visbiežāk izraisa saindēšanās gadījumus, galvenokārt tad, kad tos izmanto jaunattīstības valstīs, neapmācītas privātpersonas bez nepieciešamās aizsardzības. Daudzos gadījumos šie pesticīdi var tikt aizstāti ar mazāk bīstamiem produktiem vai integrēto augu aizsardzību, kuru mērķis ir samazināt atkarību no ķīmiskām vielām.

 

* meklēt vadlīnijas (angļu valodā) šajā saitē: http://www.fao.org/3/a-i5566e.pdf

 

 

Kopsavilkumu sagatvoja: LOSP vadošā eksperte Ginta Jakobsone