KLP aktualitātes (13/5/2016)

Lauksaimniecības padomes apskats: klimats darba kārtībā

Otrdienas Lauksaimniecības padomē Briselē (17. maijā) visvairāk jautājumu ir plānoti  par klimata pārmaiņu ietekmi uz lauksaimniecības nozari, kā arī sagaidāms, ka ministru debatēs piedalīsies Klimata politikas un enerģijas komisārs Migels Ariass Kanjete (Miguel Arias Cañete).

 

COPA-COGECA noraida "nepietiekamo" augļu un dārzeņu atbalsta shēmu: ES lauksaimniecības lobijs COPA-COGECA brīdināja Komisiju,  ka jaunie plāni, lai atbalstītu augļu un dārzeņu ražotājiem - kas darbosies līdz 2017. gada jūnija beigām - ir "nepietiekami". Nopludinātais regulas projekts liecina, ka ES izpildvaras "ievērojami" samazinājušas budžetu, sakot, ka uzņēmēji ir atraduši jaunus tirgus, kopš Krievija ieviesa importa aizliegumu 2014. gada augustā.

13.maija vēstulē, kas nosūtīta uz DG AGRI vadītājam Jerzy Plewa, ģenerālsekretārs Pekka Pesonen brīdina, ka "augļu un dārzeņu audzētāji cieš ... un tos nopietni ir skāris Krievijas aizliegums, kas bija galvenais mūsu eksporta tirgus".

 

Tirdzniecības aktualitātes:

Brazīlijas zemnieku dusmas uz ES par Mercosur izņēmumiem

Brazīlijas lielākais saimniecību lobijs, Lauksaimniecības un lopkopības konfederācija, ir dusmīga uz ES par liellopu gaļas un etanola kvotas skaitļu izslēgšanu no tirgus piekļuves piedāvājuma ar Mercosur, sakot, ka šāds solis bija nerespektējošs un tā ir ļoti neapmierināta.

ES noteiks Mercosur liellopu kvotu "vēlākā posmā": Mercosur tirdzniecības bloka Urugvajas prezidentūra pauda optimismu, ka tarifu likmju kvotas par liellopu un etanolu paliek uz sarunu galda kā daļa no plašāka divu reģionu nolīguma un tiks izskatītas vēlākā sarunu posmā. Mercosur saprot, ka ES pārskatītais piedāvājums bija "stratēģisks piedāvājums" un agrāk vai vēlāk kvotu apjomi liellopiem būs atpakaļ sarunu dokumentā.

 

-----------------------

Glifosāta balsojums neskaidrs, Vācija svārstās: dalībvalstīm ir jābalso par atkārtotu glifosātu apstiprināšanu  Augu, dzīvnieku, pārtikas Pastāvīgajā komitejā 18./19. maijā, taču kvalificēts balsu vairākums "PAR" izskatās neskaidrs pēc sadalījuma Vācijas koalīcijas valdībā.

 

Neuzticības balsojums sakarā ar endokrīnās sistēmas degradējošās vielām: 25. maijā mini plenārsēdē deputāti balsos par neuzticības izteikšanu, apgalvojot, ka Komisija nav ievērojusi pienākums publicēt kritērijus, lai noteiktu endokrīnās sistēmas degradējošās vielas (reti ir tā, ka dokuments prasītu ES izpildvarai atkāpties, bet nekad nav bijis tā, ka pirms dokumenta pieņemšanas). Šādu lēmumu ierosina vairākas EP politiskās grupas, norādot uz ES Tiesas nolēmumu, ka Komisija ir pārkāpusi ES tiesības, nenopublicēt kritērijus noteiktā termiņā līdz 2013.gada decembrim.

 

Nekropļot zinātni sakarā ar pesticīdu pārskatīšanu: Eiropas Labības aizsardzības aģentūra ir paziņojusi, ka ES izpildvarai ir jāskatās vispār pieejamā zinātne savā pārskatā par kritērijiem, lai noteiktu endokrīno sistēmas degradējošās vielas - ķīmiskas vielas, kas var ietekmēt hormonus,  un fokusēties uz reāliem iedarbības riskiem.

 

ES izpildvara noraida pārtikas izcelsmes marķējuma prasību: 11.maija plenārsēdes debatēs ES veselības komisārs Vytenis Andriukaitis turpināja pretoties deputātu aicinājumam paplašināt valsts izcelsmes marķējumu uz vairākiem pārtikas produktiem un sastāvdaļām, uzstājot, ka šāds lēmums kaitētu tirdzniecībai, piegādes ķēdes padarītu mazāk elastīgas un paaugstinātu izmaksas patērētājiem.

NVO un industrija ir pretrunā par plašāku etiķešu saturu: Patērētāju NVO atbalsta deputātu aicinājumu par plašāku izcelsmes valsts marķējumu uz pārtikas produktiem, mudinot Komisiju uzklausīt iedzīvotāju prasības, savukārt pārtikas rūpniecības pārstāvji norāda, ka šāds lēmums kaitētu konkurētspējai un nevajadzīgi sarežģītu piegādes ķēdes.

 

Kopsavilkumu sagatvoja: LOSP vadošā eksperte Ginta Jakobsone