KLP aktualitātes (17/5/2016)

Lauksaimniecības padome: Hogans - cerības par otro atbalsta paketi ir "priekšlaicīgas"

ES Lauksaimniecības komisārs Fils Hogans nedod cerības par otru atbalsta paketi lauksaimniekiem un tās ir "priekšlaicīgas", Lauksaimniecības padomē viņš teica, ka tas būtu "ļoti grūti" lūgt Budžeta komisārei Kristalīnai Georgijevai vairāk naudas, ja vairāk nekā puse no 420 miljoniem eiro mērķa atbalsta vēl nav izmaksāts. Pēc nedēļu ilgām spekulācijām par atjaunotu finansiālo palīdzību lauksaimniekiem, Hogans centās mazināt jebkuras cerības uz papildu atbalstu, sakot: "es nezinu, no kurienes radušās šādas cerības". Līdz šim tikai 46% finansējuma ir izmaksāts lauksaimniekiem  - 192.5 milj. EUR, no kuriem 107.milj. EUR par pienu - kamēr 227.5 milj.EUR joprojām ir neizmantoti.

 

Roma gatavojas reaģēt uz piena krīzi: saskaņā ar Itālijas pastāvīgās pārstāvniecības paziņojumu presei - Itālija sadarbībā ar Vāciju, Franciju un Spāniju - gatavo priekšlikumu par piena piegādes vadību, cenšoties atjaunot tirgus līdzsvaru.

Lauksaimniekiem ir nepieciešami būtiski un steidzami risinājumi ... un  šoreiz ir nepieciešami lēmumi Eiropas līmenī. Itālija ierosina pastiprinātus pasākumus, lai regulētu piena piegādi "nodrošinot pienācīgu atbalstu, izmantojot ES finanšu resursus mērķētiem pasākumiem, lai samazinātu ražošanu". Roma uzstāj uz "brīvprātīga piedāvājuma samazināšanas pasākumu pagarināšanu uz 2-3 gadiem, kas paredzēti 222. pantā " (6 mēnešu vietā) un stimulus lauksaimniekiem kalnainos reģionos, kuri būtu atbrīvoti no ražošanas ierobežojuma. "Mēs strādājam kopā ar DE, FR un ES, lai sagatavotu operatīvu priekšlikumu, lai novērstu piena, augļu un dārzeņu cenu kritumu,  izklāstīja paziņojuma autori.

 

Vācija atbalsta ikgadējās lauksaimniecības krīzes rezreves aktivizēšanu

Vācija pievienojās Somijai un Lietuvai aicinot Komisiju, aktivizēt ikgadējo lauksaimniecības krīzes rezervi, lai mazinātu naudas plūsmas grūtības lauksaimniekiem. Izskatās, ka pēc spiediena no federālajām zemēm, Berlīne atbalsta ideju par  ārkārtas fondu, ko veido ar tiešo maksājumu samazinājumu. Vācija atzīst, ka ir vajadzīgi turpmāki pasākumi Eiropas līmenī, lai atbalstītu lauksaimniekus, kurus ir skārusi krīze, tā liecina diplomātiskie avoti, piebilstot, ka Berlīne kā galveno uzskata "ES finansēto atbalsta programmu - ar maksimālu elastību - kā jaunu likviditātes palīdzību lauksaimniekiem". Nākamā mēneša padomē Luksemburgā (27-28 jūnijā) ministriem būs padziļinātas diskusijas par līdzekļu pieejamību un iespēju izmantot krīzes rezervi.

 

ES Veselības komisārs apstiprina plānu par Eiropas Dzīvnieku labturības platformu

ES veselības komisārs Vytenis Andriukaitis apstiprināja savu nodomu - ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm izveidot platformu par dzīvnieku labturību. Lauksaimniecības padomē Briselē (17.maijā), komisārs teica, ka DG SANTE dienesti pašlaik "definējot dažādus darbības aspektus, piemēram, tās iespējamo darbības sfēru, sastāvu un resursus".

Sabiedriskās apspriedes laikā vairums delegāciju ieskaitot LU, FR, SI, UK, BE, HU, LT, PT, IT, PL, FI, MT, CY, EE un BG atbalstīja lēmumu izveidot Eiropas platformu par dzīvnieku labturību – un tādas valstis kā DE, SE, DK & NL - vienotā balsī teica, ka platforma ir nepieciešama, lai apmainītos ar paraugpraksi un veicinātu saskaņotu dzīvnieku labturības tiesību aktu interpretāciju.

Bet  HU, LT, UK, PL, LV, IE un  RO delegācijas bija pret turpmākiem noteikumiem, kas saistīti ar dzīvnieku labturību, uzstājot uz esošo tiesību aktu izpildi. Visas dalībvalstis, kas tika aptaujātas apaļā galda diskusijās, ar vairākumu no  - LU, FR, CZ, UK, SI, BE, IE, PT, PL, BG un DE - uzsvēra nepieciešamību piemērot identiskus Eiropas standartus importētajiem produktiem.

 

ES izpildvara gatavo priekšlikumus par emisijas noteikumiem lauksaimniecībai un mežsaimniecībai

ES Klimata politikas un enerģijas komisārs Migels Ariass Kanjete (Miguel Arias Cañete) Lauksaimniecības padomē informēja, ka Komisija "pirms vasaras pārtraukuma" prezentēs tiesību aktu priekšlikumus par valsts mērķiem tām nozarēm, kas ir ārpus emisiju kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS), piemēram, lauksaimniecībai, ēkām un transportam. Ir plānots, ka tiesību aktu priekšlikumi būs sagavoti līdz jūlija beigām.

 

 

ES izpildvarai lūdz lauksaimniecības atbalstu:  paplašinātās Višegradas grupas pārstāvji (CZ, PL, HU, SK un AT, BG, RO, SI) aicināja ES izpildvaras paredzēt turpmāku atbalsta kopumu cūkkopjiem, un arī palīdzēt piena ražotājiem, palielinot atbalstu privātai uzglabāšanai un intervences cenu līmeni.

 

Sniega un sala skartās valstis vēlas valsts atbalsta atļauju: ES centrālo un austrumu valstu grupa aicināja Komisiju nodrošināt, ka valstis var izmaksāt ārkārtas valsts atbalstu graudu, augļu, dārzeņu un vīna ražotājiem, kuru saimniecības aprīļa beigās ietekmējis ekstrēms sals un sniegs, bojājot daudzas kultūras. SI, AT, SK, HR, HU un CZ valstu grupa teica, ka laika apstākļi "smagi ietekmējuši lauksaimniecības ražošanu", turklāt lauksaimnieki jau tā cieš sakarā ar cenu kritumu.

 

KLP zaļināšanas pārskats plānots jūnija Padomē: nākamajā Padomē  27.-28. jūnijā Komisija iesniegs savu analīzi par jaunajiem vides pasākumiem lauksaimniekiem, kas ieviesti ar kopējās lauksaimniecības politikas reformu, ar iespējamiem priekšlikumiem par nepieciešamājām izmaiņām, tā informēja Hogans. Tajā pašā laikā būs arī diskusijas par nesen veiktās sabiedriskās apspriešanas rezultātiem par zaļināšanas pasākumiem.

 

Glifosāta vēža saistība "maz ticama", ANO pētījums: maz ticams, ka glifosāts (aktīvā sastāvdaļa, ko pasaulē visplašāk izmanto nezāļu apkarošanā) radītu kancerogēnu risku cilvēkiem no uztura, divas ANO struktūras informēja 16. maija jaunā ziņojumā*.

 *  http://www.who.int/foodsafety/jmprsummary2016.pdf?ua=1

 

Kopsavilkumu sagatvoja: LOSP vadošā eksperte Ginta Jakobsone