KLP aktualitātes (27/5/2016)

Hogans saņem kritiku no ASV vēstnieka Gardner par TTIP komentāriem

ASV vēstnieks ES,  Anthony Gardner, apsūdz lauksaimniecības komisāru Filu Hoganu par  "virkni maldinošu paziņojumu" izplatīšanu par ASV iesaistīšanos lauksaimniecības jautājumos divpusējās tirdzniecības sarunās, sakot, ka viņa komentāri "neveicina sarunas".

 

Pagaidu glifosāta pagarinājums balsošanai: Dalībvalstis ir gatavs balsot par pagaidu glifosāta pagarināšanu, pasaulē visplašāk izmanto herbicīdu, 6. jūnijā Pastāvīgā komitejā. Dokuments, dotu iespēju izvairīties no jūnija beigu termiņa kārtējās apstiprināšanas un dotu laiku tālākai analīzei.

 

Glifosātam nav alternatīvas, lauksaimniecības lobijs: ES lauksaimniecības lobijs COPA-COGECA brīdināja Komisiju 25. maija vēstulē, ja neizdosies atkārtoti apstiprināt glifosātu - aktīvo sastāvdaļu Monsanto Roundup - lauksaimniekiem būs ievērojami ierobežotas spējas apkarot nezāles, kas apdraud klimata pārmaiņu centienus un uz zinātni balstītu lēmumu pieņemšanu.

 

Endokrīnās sistēmas degradējošo vielu kritēriji noteikti 15. jūnijā: Komisijas Koledža plāno 15. jūnija sanāksmē dot zaļo gaismu priekšlikuma projektam par jauniem kritērijiem, lai noteiktu endokrīno sistēmu degradējošās vielas, ķīmikālijas, kas var ietekmēt cilvēku hormonus. Dokumentam varētu būt ievērojama ietekme uz vairākām ķīmikālijām, kas ir pieejamas lauksaimniekiem.

 

Komisija palielina intervences slieksni vājpiena pulverim uz 350 000 tonnām: Komisija skatās, kā paaugstināt griestus vājpiena pulverim iepirkšanai valsts intervencē par nemainīgu cenu līdz 350 000 tonnām - tas ir palielinājums par 132 000 tonnām - pēc tam, kad vājpiena pulvera krājumi 25. maijā sasnieguši  "divkāršus griestus" kvantitatīvo ierobežojumu 218 000 tonnas.

Valsts intervence vājpiena pulverim tagad ir slēgta - bet koeficients 10.47 % tiks piemērots apjomiem, kas piedāvāti 24. maijā, lai ievērotu slieksni. Jauns konkurss par vājpiena pulvera intervenci tika atvērts 26. maijā ar pirmo termiņu 7. jūnijā.

 

Komisija apdomā tiešā atbalsta izmaksu pagarinājumu: Komisija apsver iespēju 30. jūnija termiņu pagarināt līdz 15.oktorbim – dodot vairāk laika dalībvalstīm un reģioniem, lai samaksātu

2015.gada tiešo atbalstu. Tas is vienreizējs izņēmuma pasākums, kam nepiemēros nekādas sankcijas, ziņo avoti.

 

Zāļu aģentūra aicina samazināt antibiotiku lietošanu lauksaimniecībā: Lauksaimniekiem par divām trešdaļām ir jāsamazina antibiotiku kolistīna izmantošana dzīvniekiem, lai ierobežotu antibakteriālās rezistences izplatību, paziņoja regulatori Eiropas Zāļu aģentūrā.

 

Antibakteriālā rezistence radīs 10 miljonus nāves gadījumu gadā līdz 2050. gadam: Galvenais pārskats publicēts 18. maijā aicināja nodrošināt jaunus pasākumus, lai risinātu antibakteriālās rezistences problēmas, ieskaitot antibiotiku lietošanas ierobežojumus lauksaimniecībā, uzlabojot uzraudzību, veicinot vakcināciju un alternatīvas antibiotikām. Lord O'Neill - bijušais Goldman Sachs galvenais ekonomists - kas vadīja pārskatu, teica, ja tas netiks kontrolēts, tad antibakteriālā rezistence līdz 2050. gadam varētu nogalināt papildu 10 miljonus cilvēku gadā un izmaksātu līdz pat 100 triljoniem $.

 

G7 līderi apņemas risināt antibakteriālās rezistencs problēmu: samitā Japānā (26.-27.maijā) G7 līderi apņēmās stiprināt savu reakciju uz sabiedrības veselības ārkārtas situācijām un mikrobu rezistenci, uzsverot pētniecības, attīstības un inovācijas galveno lomu šo jautājumu risināšanā.

 

Austrumu valstis ir brīdinātas par saimniecības zemju pārdošanas noteikumiem: ES izpildvara ir aicinājusi austrumu dalībvalstu grupu - BG, HU, LV, LT un SK, grozīt valsts tiesību aktus, kas diskriminē ārvalstu lauksaimniecības zemes pircējus ar "pārlieku ierobežojošām" prasībām.

Ja valstis 2 mēnešu laikā nespēs nodrošināt valsts noteikumus saskaņā ar ES tiesību aktiem, Komisija var nodot šo lietu Tiesā. Argumentētajā atzinumā, 2. posms ES pārkāpumu procesā, apgalvo, ka jaunie likumi (kas pieņemti kopš 2014. gadā beidzās pārejas periods pēc pievienošanās ES) ir diskriminējoši attiecībā uz investīciju piesaisti lauku apvidos. BG un SK piemērotie likumi prasa pircējiem būt dalībvalsts ilgtermiņa pastāvīgiem iedzīvotājiem, bet HU aizliedz zemes pirkumus juridiskām personām un prasa pircējiem pašiem apsaimniekot zemi, tā norāda Komisija.

LV un LT arī uzliek par pienākumu kvalificēties kā lauksaimniekam.

ES izpildvara atzīmēja, ka daži ierobežojumi var būt virzīti uz "pamatotiem mērķiem" piemēram, apkarojot spekulāciju, lai sasniegtu plānošanas vai lauku politikas mērķus, tomēr Komisija arī teica, ka vairāki valsts pasākumi ierobežo kapitāla brīvu apriti un brīvību veikt uzņēmējdarbību.

 

 

Kopsavilkumu sagatvoja: LOSP vadošā eksperte Ginta Jakobsone