KLP aktualitātes (13/7/2016)

Hogans atklāj piena atbalsta paketes vērtību - nedaudz vairāk kā 300 milj.EUR

Ir sagaidāms, ka pirmdien 18.jūlijā Lauksaimniecības padomē ES Lauksaimniecības komisārs Fils Hogans piedāvās mērķtiecīgu atbalsta paketi piena nozarei, kuras kopējā vērtība ir nedaudz vairāk kā 300 milj.EUR. DG AGRI dienestiem ir vēl jāapstiprina galīgie dati šo piektdien 15. jūlijā, tas ir tikai dažas dienas pirms Padomes sanāksmes.

Pēc vairākām Lauksaimniecības komisāra sanāksmēm ar Komisijas priekšsēdētāja vietnieci Kristalīnu Georgijevu (Kristalina Georgieva) par budžeta sadalījumu, ES lauksaimniecības komisārs ir sapratis, ka sakarā ar citiem aktuāliem budžeta jautājumiem, ir jānodrošina mazāka summa, salīdzinot ar iepriekšējo kompensēšanas fondu (kas 2015.gada septembrī bija 500 milj.EUR). Nedēļas sākumā klīda baumas, ka piena fonds reģionā varētu būt 600 milj.EUR, bet augsta līmeņa Briseles amatpersona noraidīja jebkādas spekulācijas, sakot, ka šāds augsts skaitlis "vienkārši nav dzīvotspējīgs". Ārkārtas atbalsts ir jāfinansē, izmantojot neiztērēto 2016.gada lauksaimniecības budžeta naudu.

Atbalsta pakete, visticamāk, tiks sadalīta divās daļās - piena piedāvājuma samazināšanas pasākumi un nacionālās aploksnes - bet vēl nav skaidrības par sadalījumu starp šīm divām daļām. Paredzams, ka finansiālā atbalsta lielākā daļa, kas tiks piešķirta dalībvalstīm mērķtiecīga atbalsta formā, būs saistīta ar nosacījumiem, kā avoti saka, ar stimuliem, kas saistīti ar piedāvājuma pārvaldību vai strukturālām izmaiņām piensaimniecības nozarē.

Komisārs F.Hogans atklās visu informāciju pirmdien Briselē Lauksaimniecības padomē, un komisārs ir arī ieplānojis uzrunāt Eiropas Parlamenta Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas locekļus 19.jūlijā no rīta (8.30-10:30).

 

Eiropas Piena padome prasa efektīvus piena pasākumus: Eiropas Piena padome (angļu val. - EMB) ir aicinājusi ES lauksaimniecības komisāru Filu Hoganu 18. jūlijā iesniegt efektīvus pasākumus, lai atvieglotu krīzes situāciju piena nozarē. Virknē prasību, kuras izplatīja šonedēļ, EMB pārstāvji atsaucas uz prasību piensaimniekiem katrā valstī "uz noteiktu laiku paredzēt brīvprātīgu piegādes ierobežošanu" un pagaidu ražošanas limitu tiem, kas nepiedalās apjoma samazināšanā uz ierobežotu laiku. Komisijai ir jāpiedāvā pievilcīgs stimuls tiem ražotājiem, kuri ierobežo savu produkciju, un tam būtu "jāpārsniedz pašreizējo cenu līmeni" (jūnijā ES vidēji - 25.8 centi /kg). EMB iesaka papildu piemaksu 30 centus par kilogramu piena, kas nav piegādāts tirgum.

 

Lauksaimniecības krīze un negodīgas tirdzniecības prakses ir galvenās tēma slovāku darba kārtībā: Slovākijas ministre un pašreizējā Padomes priekšsēdētāja Gabriela Matečná apņēmās cieši uzraudzīt esošās lauksaimniecības krīzes un negodīgas tirdzniecības prakses pārtikas ķēdē, kā arī skatīt KLP vienkāršošanu, kas ir Slovākijas prezidentūras darba kārtības svarīgākie jautājumi 6 mēnešu periodā. Slovākijas prezidentūrai ir trīs galvenās prioritātes: i) stiprināt lauksaimnieku pozīcijas pārtikas piegādes ķēdē un risināt negodīgas tirdzniecības prakses; ii) pārraudzīt KLP vienkāršošanas pasākumus, lai "samazinātu administratīvo slogu" lauksaimniekiem un valsts pārvaldes iestādēm; iii) ilgtspējīga mežu apsaimniekošana, ieskaitot skaidras ES nostājas pieņemšana starptautiskajos forumos.

 

ES atbalsta aicinājumu ierobežot glifosāta lietošanu: dalībvalstis atbalstīja ieteikumus, ko izvirzījuši ES izpildvaras, lai ierobežotu glifosāta izmantošanu, Dalībvalstis vienojās (22 PAR, neviena nenobalsoja pret, bet DE, EL, AT, MT, LU un SE atturējās)  nodrošināt to, lai samazinātu aktīvās vielas izmantošanu, lai izžāvētu kultūras pirms ražas novākšanas.

Runājot par turpmākajiem pasākumiem, Komisija tuvākajās dienās oficiāli pieņems nosacījumus par herbicīdu lietošanu. Ieteikumi stāsies spēkā 20 dienas pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

 

Sešpadsmit Eiropas Parlamenta (EP) deputāti vēlas KLP "piemērotības pārbaudi": 16 deputāti ir pievienojušies vairāk nekā 100 vides, veselības un sociālo nevalstisko organizāciju aicinājumam ES izpildvarai pārskatīt kopējo lauksaimniecības politiku (KLP), sakot, ka tā nav nodrošinājusi vērtību naudas izteiksmē cilvēku veselībai, videi, lauksaimniecības darba vietām, dzīvnieku labturībai un trešām valstīm.

 

ENVI deputāti atbalsta saimniecību piesārņotāju ierobežojumus: EP Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas (ENVI) deputāti atbalstīja vienošanos par gaisa piesārņotāju ierobežošanu, piemēram, amonjaka (no kūtsmēsliem un mēslojuma) un lauksaimniecības tehnika emisijas, ieskaitot saistošus valstu mērķus 2030. gadam un elastību. Balsošana pa pagaidu vienošanos komitejā bija Nīderlandes prezidentūras laikā 30. jūnijā - 43 pret 14 (3 atturējās). EP vides deputāti atbalstīja 2030.g. saistošos mērķus, kā daļu no Nacionālo maksimāli pieļaujamo emisiju direktīvas (NEC) pārskatīšanas, kuras mērķis ir ierobežot gaisa piesārņotājus, kas saistīti ar cilvēku veselības problēmām.

 

Kopsavilkumu sagatvoja: LOSP vadošā eksperte Ginta Jakobsone