KLP aktualitātes (19/8/2016)

PTO panelis ir ES pusē strīdā par Krievijas cūkgaļas ierobežojumu, gala ziņojums

Pasaules Tirdzniecības organizācija (PTO) ir vienā pusē ar ES tās strīdā par Krievijas dzīvu cūku un cūkgaļas eksporta aizliegumu, kas tika ievests 2014.gada janvārī pēc slimības uzliesmojuma Baltijas valstīs un Polijā, norādot gala ziņojumā* (19. augusta), ka dotais lēmums pārkāpj tirdzniecības noteikumus, izdarot spiedienu uz Maskavu atcelt aizliegumu. 19.augustā publicētais PTO strīdu izšķiršanas paneļa secinājums, apstiprina februāra starpposma ziņojuma rezultātu, tas palielinās spiedienu uz Kremli, lai atvieglotu dzīvu cūku, cūkgaļas un blakusproduktu tirdzniecības ierobežojumus, piemēram, speķim, taukiem un subproduktiem, ļaujot ES veikt steidzamus pasākumus, ja to neizdodas to panākt.

* - ziņojums angļu valodā:  https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/475r_e.pdf

 

Apvienotā Karaliste apdomā savas lauksaimniecības un lauku politikas iespējas ārpus ES

Apvienotā Karaliste (AK) ir sākusi apsvērt savas iespējas lauksaimniecības un lauku attīstības politikai ārpus ES. 15.augustā Nacionālās Zemnieku savienības (Anglija un Velsa) organizēja pārstāvju apspriešanos, neskatoties uz to, ka valdība ir apsolījusi saglabāt pašreizējo lauksaimniecības atbalsta līmeni līdz 2020, bet kas nav radījusi drošības sajūtu pēc šī datuma. Šāds solījums sekoja pēc tam, kad 23.jūnija referendumā tika nobalsots par AK izstāšanos no ES, kas varētu nopietni ietekmēt Apvienotās Karalistes lauksaimniecības atbalsta līmeni, tirdzniecības tarifus, lauksaimniecības noteikumus un piekļuvi migrējošam darbaspēkam.

Brexit balsojuma sekas lielā mērā būs atkarīgas no darījuma par kuru vienosies. Valdība uzsver, ka būtu jācenšas saglabāt pilnīgu piekļuvi ES vienotajam tirgum. Tomēr ES varētu ieviest tirdzniecības ierobežojumus, ja Apvienotā Karaliste (iespējams) uzstās uz Eiropas iedzīvotāju brīvu pārvietošanos ierobežošanu. Tai pat laikā AK būs jāsāk jaunas tirdzniecības sarunas ar citām valstīm visā pasaulē.

 

Glifosāts nav kancerogēns, Jaunzēlandes aģentūras ziņojums: Pasaulē nezāļu apkarošanā plaši izmantotais glifosāts nebūtu jāklasificē kā kancerogēns, tā teikts Jaunzēlandes Vides aizsardzības aģentūras ziņojumā**. "Pamatojoties uz pierādījumiem balstītu pieeju, ņemot vērā kvalitāti un ticamību pieejamajiem datiem - glifosāts nevarētu būt genotoksisks vai kancerogēns cilvēkam", tā ir secinājuši ziņojuma autori.

** - ziņojums angļu valodā: http://www.epa.govt.nz/Publications/EPA_glyphosate_review.pdf

 

Bišu samazinājums saistīts ar neonikotinoīdiem: Apvienotās Karalistes pētnieki apgalvo, ka viņi ir atraduši skaidru saikni starp neonikotinoīdu insekticīdu izmantošanu un liela mēroga savvaļas bišu samazināšanos Anglijā, secinājums ir sagatavots pirms nākamajā gadā plānotā ES pārskata par vairāku produktu aizliegumu no 2013. gada. 18 gadu pētījums, ir viens no pirmajiem, pētījumiem, kas apskata ilgtermiņā šo insekticīdu ietekmi (1994.g. līdz 2012.g.), salīdzinot 62 savvaļas bišu sugu izvietojumu un eļļas rapša kultūru izmaiņas, kas ir galvenais ziedputekšņu avots un kultūra, kura tiek plaši apstrādāta ar neonikotinoīdiem.

 

Pagājušajā nedēļā ES piena cenu pieaugums, spēcīgs sviesta eksports:  saskaņā ar ES piena tirgus novērošanas centra jaunākajiem datiem ES piena cenas pieauga salīdzinot ar iepriekšējo četru nedēļu vidējo rādītāju, eksports arī ir ievērojami palielinājies 2016. gada pirmajā pusgadā.

Sviesta cenas palielinājās līdz pat 6,5% salīdzinājumā ar iepriekšējo četru nedēļu vidējo rādītāju, bet sausā vājpiena pulvera cena palielinājās par 3,2%, un pilnpiena pulvera cena palielinājās  par 2,1% un Čedara cenas par 3.8%.

 

ES lauksaimniecības un pārtikas eksports turpina augt: saskaņā ar jaunākajiem DG AGRI skaitļiem ES lauksaimniecības un pārtikas eksporta vērtība sasniegusi vairāk nekā 129 miljardu EUR laika posmā no 2015. gada jūlija līdz šā gada jūnijam, pieaugums par 2,1% salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem.

 

Ir nepieciešama KLP revīzija putnu skaita uzlabošanai, pētījums: ES var samazināt lauku putnu skaita kritumu, ja tā pārtrauks intensīvu lauksaimniecības praksi, veicot KLP kopējo revīziju, saskaņā ar jauno ziņojumu ir apgalvots, ka KLP grauj ES dabas politiku ieguvumus. Pētījumā, kuru sagatavoja dabas saglabāšanas pētnieku komandu, tostarp NVO BirdLife, ir konstatēts, ka ES finansētām agrovides shēmām un tās Natura 2000 aizsargājamām teritorijām ir pozitīva ietekme uz lauku putnu dinamiku. Bet viņi atklājuši, ka intensīvas lauksaimniecības prakses kaitīgā ietekme atceļ šo pasākumu ieguvumus, piemēram, monokultūras, dabisko dzīvotņu  izņemšana un ķīmikāliju lietošana. Pētījumā, kurā izmantoti dati par 39 lauku putnu sugām no 1981.gada līdz 2012. gadam, apstiprina iepriekšējo pētījumu secinājumus. Eiropas aptauja (starp 1980.g. un 2009.g.) konstatēja, ka intensīvās metodes ir vainīgas par kopējā lauku putnu skaita 48% kritumu.

 

Piedāvāts pētījums, lai novērtētu mēslu radītās emisijas: Pētnieki ir ierosinājusi metodi, lai izmērītu metāna emisijas no mājlopiem, kas varētu sniegt noderīgu ietvaru dalībvalstīm, kas nepieciešams, lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisiju no lauksaimniecības.

Jauns Orhūsas Universitātes (Aarhus University) zinātnieku pētījuma raksts***, kas publicēts žurnālā PLOS ONE, piedāvā modeli, pamatojoties uz laboratorijas mērījumiem par metāna veidošanos šķidros kūtsmēslu paraugos, kas paņemti saimniecībās. Pētnieki norāda, ka modeli, kuru izmanto ikdienas emisiju aprēķināšanai, pēc tam var izmantot vadības maiņas vai mēslu apstrādes ietekmes novērtēšanai, piemēram, biogāzei. Pētījuma atklājumi varētu ļaut zinātniekiem iedalīt emisijas, kas ir no krātuvēs savāktajiem kūtsmēsliem un emisijas, kas ir no pašiem dzīvniekiem.

 

Kopsavilkumu sagatvoja: LOSP vadošā eksperte Ginta Jakobsone