KLP aktualitātes (02/9/2016)

Le Foll izplata ideju par trešo KLP pīlāru, lai risinātu krīzi

Francijas lauksaimniecības ministrs Stéphane Le Foll izplatīja ideju par trešā KLP pīlāra ieviešanu, lai atbalstītu lauksaimnieku ienākumus periodos, kad notiek tirgus svārstības. Neformālās diskusijas bija par turpmāko saimniecību politiku pēc Brexit. Diskusijās piedalījās 21 ministrs - izņemot ministrus no HR, FI, LV, NL, PT un ES, sanāksmi vadīja Le Foll un viņa vācu kolēģis Christian Schmidt. Delegācijas tika sadalītas trīs darba grupās par dažiem svarīgākajiem jautājumiem - 1) kā KLP var veicināt Eiropas projektus globalizētā pasaulē; 2) kādi ir Eiropas jautājumi, kas liek mums paredzēt KLP elastīgai, konkurētspējīgai un ilgtspējīgai lauksaimniecībai; 3) kāda ir šīs politikas loma 27 valstu Eiropā.

 

Negodīgas tirdzniecības prakses - neformālās lauksaimniecības Padomes darba kartībā (11.-13. septembrī)

Lauksaimnieku sarunu pozīciju stiprināšana pārtikas piegādes ķēdē būs galvenais temats divu dienu neformālajā Lauksaimniecības Padomē Bratislavā (11.-13.septembrī). Slovākijas prezidentūra vēlas veicināt diskusijas par iespēju ieviest ES mēroga tiesību aktus, lai novērstu negodīgu tirdzniecības praksi, saskaņā ar diskusiju dokumentu, kas izplatīts augusta beigās. "Lielāka globalizācijas un integrācijas pakāpe citos pārtikas piegādes ķēdes līmeņos lauksaimniekus pakļauj ievērojamiem cenu svārstību riskiem, bet lauksaimnieku vājās darījumu pozīcijas atspoguļojas cenu jomā un peļņas sadales daļā ", norāda dokumenta autori. 5-lapu teksts veidos pamatu "formālai" ministru diskusijai. Pamata dokuments izvirza vairākus būtiskus jautājumus par to, kā uzlabot lauksaimnieku sarunu vešanas - 1) kā var uzlabot pašreizējo lauksaimniecības politiku, ieskaitot atbalstu lauksaimniekiem, lai viņi varētu labāk sevi organizēt sarunās ar lielajiem mazumtirgotājiem; 2) kādi pasākumi ir jāīsteno Eiropas līmenī, lai panāktu cenu pārredzamību visā pārtikas piegādes ķēdē; 3) kāda veida vienota sistēma ES līmenī ir visefektīvākā, lai risinātu negodīgu tirdzniecības praksi.

 

EP nav gatavi atbalstīt ES un Kanādas darījumu: ES un Kanādas tirdzniecības vienošanās liktenis Eiropas Parlamentā (EP) joprojām nav skaidrs, pēc tam, kad Sociāldemokrātu grupas tirdzniecības runas vīrs - deputāts David Martin (UK) teica EP Tirdzniecības komitejai 31.augustā, ka viņa frakcija joprojām diskutē vai atbalstīt vienošanos.

 

Nākamajā KLP reformā ir jākoncentrējās uz tirgus svārstībām: cenu svārstību menedžments būtu galvenais jautājums nākamajā KLP reformā, DG AGRI ģenerāldirektora vietnieks Joost Korte stāstīja deputātiem, ierosinot, ka arī ilgtermiņa strukturālās reformas piena nozarē būtu nepieciešamas.

Tirgus svārstīgums "joprojām ir svarīgs KLP jautājums", viņš teica pirmajā EP Lauksaimniecības komitejā 30.augustā pēc vasaras pārtraukuma, sakot, ka tas jau tika apspriests dažādos forumos, piemēram, speciāli izveidotā darba grupā -Lauksaimniecības tirgu uzdevumu vienībā.

 

Kopsavilkumu sagatvoja: LOSP vadošā eksperte Ginta Jakobsone