KLP aktualitātes (07/9/2016)

CORK 2.0 deklarācijā jauni izaicinājumi ES lauku apvidiem

ES lauku attīstības politikai ir jāreaģē uz klimata pārmaiņu izaicinājumiem, ģenētiskās daudzveidības zaudējumiem un pieaugošo piekļuvi internetam, kā arī digitālo pakalpojumu zudumu, delegāti vienojās jaunā Korkas deklarācijā* 2 dienu konferencē dienvidu Īrijas pilsētā, aktualizējot iepriekšējo paktu, kas parakstīts 1996. gada novembrī.

Jaunā 10 punktu programmu, kas tiks izmantota sarunās par turpmāko politikas attīstību, uzsver lauku teritoriju lomu, kuru vajadzētu nodrošināt - reaģējot uz vajadzību pēc cirkulārās ekonomikas (apļveida ekonomikas), spēcīgākas bio-ekonomikas un ilgtspējīgas enerģijas. "Ir jāattīsta lauku apvidu potenciāls ražot ilgtspējīgu atjaunojamo enerģiju, kā arī bio-materiālus, izmantojot atbilstošas investīciju shēmas", tā vienojās aptuveni 300 konferences delegāti (ieskaitot NVO, lauksaimniecības lobijus, administratorus).

 

Lauku teritorijās jābūt ātrākam internetam, Hogans: ES ir jānodrošina lauku teritorijas ar svarīgu pakalpojumu pieejamību, piemēram, skolām, medicīnas pakalpojumiem un ar ātrāka interneta pieslēgumu, ES lauksaimniecības komisārs Fils Hogans teica lauku attīstības konferencē Korkā (5.septembrī), norādot, ka lauki "joprojām atpaliek". ES lauksaimniecības komisārs uzsvēra, ka "pamata pakalpojumi nodrošina pašu pamatu dzīvotspējai lauku apvidos, tādējādi veicinot lauku labklājību".

 

Lauksaimniecības lobija un bioloģiskās NVO domas par Korkas dokumentu: ES lauksaimniecības lobijs COPA-COGECA un bioloģiskā nevalstiskā organizācija IFOAM atzinīgi vērtē apņemšanos par lauku attīstību jaunajā Korkas deklarācijā, tomēr katra organizācija uzsvēra atšķirīgas prasības par nākotnes reformu, IFOAM teica, ka lauku politiku "vairs nevar turpināt kā biznesu, tā kā parasti". Lauksaimniecības lobijs teica, ka aktualizētā deklarācija atspoguļo jaunos izaicinājumus, ar kuriem lauksaimniekiem ir jāsaskaras, izceļot nepieciešamību pēc "taisnīgām un pārredzamām attiecībām pārtikas ķēdē". Lobija grupa norādīja, ka ir nepieciešamas lielākas investīcijas infrastruktūrā un lauku uzņēmējiem, ir nepieciešami efektīvāki riska pārvaldības instrumenti, elastīgi finanšu instrumenti, viedās tehnoloģijas un birokrātijas samazināšana. Savukārt IFOAM tā vietā aicināja ieguldīt vides sabiedriskajos labumos un pārorientēt KLP uz ilgtspējīgu lauksaimniecību. Viņi arī neatbalstīja politikas liberalizāciju, sakot, ka esošā pieeja saskaņot lauksaimniecību ar globalizēto tirgu "nav risinājums, lai atbalstītu lauku dzīvotspēju"

 

Hogans ir gatavs pārstrādāt saimniecības ienākumu stabilizācijas instrumentu

ES izpildvara ir ieplānojusi piedāvāt izmaiņas noteikumos, kas regulē pašreizējo ienākumu stabilizācijas instrumentu, padarot to pievilcīgāku lauksaimniekiem, ES Lauksaimniecības komisārs Fils Hogans stāstīja reportieriem Cork 2,0 lauku attīstības konferencē 5.septembrī. Hogans teica, ka viņa dienesti pēdējā KLP reformā (2. pīlārā) bija sagatavojuši ienākumu stbailizācijas instrumenta pasākumus, bet dalībvalstis tos pārāk daudz neizmanto. "Šiem instrumentiem ir jābūt vieglāk pieejamiem un pievilcīgākiem", teica ES lauksaimniecības komisārs.

 

Antibiotiku izturīga E.coli atrasta Apvienotās Karalistes mājputnu un cūkgaļas paraugos: jauns pētījums zinātnieki Kembridžas universitātē konstatēja 24% no Apvienotās Karalistes lielveikalu pārbaudītajiem vistas un cūkgaļas paraugiem bija pozitīvi uz E.coli baktērijas tipu, kas ir izturīgi pret kritiski svarīgām cefalosporīnu antibiotikām.

 

2030.gadā  jāpārtrauc kultūraugu izmantošana bioenerģijai, NVO viedoklis: 2030. gadā pārtikas kultūras, kuras audzē uz lauksaimniecības zemes, vairs nevajadzētu izmantot biodegvielai un bioenerģijai, šonedēļ tā paziņoja 11 vides nevalstisko organizāciju grupa, ierosinot veikt izmaiņas jaunā ES ilgtspējīgā bioenerģijas politikā.

 

Kopsavilkumu sagatvoja: LOSP vadošā eksperte Ginta Jakobsone