KLP aktualitātes (13/09/2016)

Neoficiālā lauksaimniecības padomē – Slovākijas prezidentūra spiež uz ES mēroga pārtikas ķēdes noteikumiem

Šonedēļ neformālajā tikšanās reizē Bratislavā (11.-13. septembrī), Slovākijas lauksaimniecības ministre un pašreizējā Padomes vadītāja Gabriela Matečná aicināja uz kopīgu ES mēroga reakciju, lai ierobežotu negodīgu tirdzniecības praksi visā pārtikas ķēdē, tomēr vairākas delegācijas ieskaitot DE, UK, SE, NL, FI, BE, LV un DK atbalstīja pašreizējo brīvprātīgo pieeju.

Lauksaimnieku pozīciju stiprināšana piegādes ķēdē un negodīgas tirdzniecības prakses risināšana ir galvenā prioritāte Centrāleiropas valstīs, Gabriela Matečná piebilda, ka "cenu veidošanās procesā trūkst caurskatāmības", lai paplašinātu tirgus novērošanu, lai sniegtu datus par mazumtirdzniecības un patērētāju cenām. "Lauksaimnieki, kas ražo mūsu pārtiku un tādējādi nosaka mūsu veselību ... viņiem jābūt godīgiem apstākļiem visā kopējā tirgū, "viņa piebilda.

 
Tikai ES tiesību akti var cīnīties pret negodīgu tirdzniecību, COPA-COGECA: ES ir jāievieš tiesību aktus, lai cīnītos pret negodīgu tirdzniecības praksi pārtikas piegādes ķēdē, ieskaitot "neatkarīgu un spēcīgu" izpildi, paziņoja ES lauksaimniecības lobijs COPA-COGECA. Attiecībā uz neformālo sanāksmi Bratislavā, COGECA prezidents Tomass Magnusson teica: "zemnieki tiek spiesti no dažādiem ķēdes posma sektoriem, daudzās dalībvalstīs mazumtirdzniecības nozarē dominē tikai daži operatori". "Mums ir jāpieņem un jāievieš ES līmeņa tiesiskais regulējums apvienojumā ar brīvprātīgu labas prakses kodeksu, lai apkarotu negodīgu tirdzniecības praksi un nodrošinātu, ka vienotais tirgus darbojas pareizi", teica COPA-COGECA ģenerālsekretārs Pekka Pesonen.

 
Jaunie lauksaimnieki vēlas ES pārtikas ķēdes ombudu: ES jauno lauksaimnieku lobijs ir aicinājis izveidot neatkarīgu iestādi ar izmeklēšanas pilnvarām pārraudzīt tirdzniecību pārtikas piegādes ķēdē, uzsverot, ka ražotāji nav pienācīgi aizsargāti.


Dalībvalstu delegācijas dalās jautājumā par ES ietvaru pārtikas ķēdei

Neoficiālajā lauksaimniecības padomē Bratislavā (13.septembrī) delegācijas dalījās jautājumā par nepieciešamību ieviest kopīgu ES noteikumu ietvaru, kas reglamentētu pārtikas ķēdi. FR, IT, PL, RO, IE, AT, LT un ES atbalstīja Slovākijas prezidentūras ierosinājumu, bet tādas valstis kā DE, UK, FI, BE, SE, DK, LV un NL gribēja saglabāt brīvprātīgas platformas un pašregulācijas instrumentus.

 
Komisija dod zaļo gaismu uzlabotam saimniecības ienākumu stabilizācijas instrumentam

Komisāru kolēģijas sanāksmē Strasbūrā 13. septembrī ES komisāri pabeidza pasākumus, lai uzlabotu lauksaimniecības ienākumu stabilizācijas instrumentu - kas bija ierosināts pēdējā KLP reformā (2.pīlārā), bet kuru dalībvalstis izmantoja ar grūtībām. Saskaņā ar tā saukto "omnibusa regulējumu", cenšoties vienkāršot visu Eiropas struktūrfondu un investīciju fondus, ieskaitot Lauku atbalsta un Reģionālās attīstības fondu, Komisāru kolēģija veica korekcijas noteikumiem, kas regulē līdzfinansēto savstarpējo fondu izveidi, lai padarītu to pievilcīgu lauksaimniekiem.

Kopsavilkumu sagatvoja: LOSP vadošā eksperte Ginta Jakobsone