KLP aktualitātes (16/9/2016) un (23/09/2016) un (21/09/2016)

Hogans apstiprina augstākas cenas izņemšanai no tirgus augļu un dārzeņu audzētājiem

ES Lauksaimniecības komisārs Fils Hogans apstiprināja, ka viņš uzsācis iekšējo procesu, lai palielinātu cenu par izņemšanu no tirgus augļu un dārzeņu nozarē, kas darbojas kā drošības tīkls ražotājiem, kurus ir skārusi nesenais cenu kritums.

Tiekoties ar Beļģijas EP deputātiem Briselē (22.septembrī), ES Lauksaimniecības komisārs teica, ka viņš plāno palielināt izņemšanas cenas no 30% līdz 40% no vidējās tirgus cenas par iepriekšējiem pieciem gadiem - "bezmaksas izplatīšanai" (labdarības organizācijām, skolām un pansionātiem) un no 20% līdz 30% no vidējās cenas tajā pašā periodā "pārējiem mērķiem", piemēram, dzīvnieku barībai, kompostēšanai un destilācijai. Izņemšana no tirgus bezmaksas izplatīšanai tiek 100% finansēta no ES, bet izņemšana no tirgus citiem mērķiem tiek finansēta 50% no Eiropas Savienības un 50% ražotāju organizāciju līdzekļiem.

Deleģētais akts vēl nav izplatīts, bet tas ir noplūdināts projektu - un tas vēl var mainīties - tomēr tas norāda uz augstāku maksimālo atbalstu 16 produktiem [skatīt tabulu AgraFacts Nr.70-16]. Paredzams, ka teksta projekts, kas varētu aizstāt pašreizējo regulu par augļu un dārzeņu atbalsta shēmām ražotāju organizācijām, varētu būt publicēts oktobra beigās/ novembra sākumā un tas būs spēkā 2017.gada sākumā.

 

Fonterra atkal paaugstina savu piena cenu: 20.septembrī Jaunzēlandes piensaimniecības kooperatīvs Fonterra paaugstināja piena cenu saviem lauksaimniekiem par NZ $ 0,5 līdz NZ $ 5,25 (EUR 3,40) par kilogramu piena cietvielas, lēmums pieņemts, lai reaģētu uz samazinātu piedāvājumu visā pasaulē, un pasaules cenas sāk palielināties no sava krituma.

 

Ministri apstiprinās ES un Kanādas tirdzniecības darījumu (18.oktobrī): Izskatās, ka ES tirdzniecības ministri tiksies 18.oktobrī, lai oficiāli apstiprinātu ES un Kanādas tirdzniecības darījumu, kas jāparaksta abām pusēm ES un Kanādas augstākā līmeņa sanāksmē Briselē oktobra beigās (27.-28.oktobrī).

 

ES padomdevēju grupa atbalsta KLP pārskatu: Padomdevēju grupa aicina veikt pilnīgu pārskatu par kopējo lauksaimniecības politiku (KLP), šo lēmumu atbalstīja vairāk nekā 100 pilsoniskās un vides NVO, kas saka, ka pašreizējā politika nesasniedz pilsoņus vai vidi.

 

Lauksaimnieki vēlas vienkāršākus saimniecību noteikumus: ES izpildvarai ir jākoncentrējas, lai padarītu vieglāku dzīvi lauksaimniekiem, ES galvenā saimniecību lobija COPA-COGECA vadītājs sacīja preses konferencē 22.septembrī, sakot, ka pašreizējie plāni vienkāršot vides noteikumus nedos labumu lauksaimniecībai.

 

Tiesa lemj pret ES biodīzeļdegvielas nodokli: ES Vispārējā tiesa lēma pret antidempinga maksājumiem, kas piemēroti par biodīzeļdegvielas importu no Argentīnas un Indonēzijas, sakot, ka ES nebija pamatojusi savu apgalvojumu, ka nodokļi eksportētājvalstīs nodrošina negodīgas priekšrocības.

 

Apvienotās Nācijas pieņem kopēju deklarāciju par cīņu pret mikrobu rezistenci

Apvienoto Nāciju 193 dalībvalstis 21.septembrī Ģenerālā Asamblejā deklarācijā solīja pastiprināt centienus, lai apkarotu rezistenci pret antibiotikām, tostarp pasākumus, lai uzlabotu antibakteriālo līdzekļu izmantošanu saimniecībās, stingrāku uzraudzību un palielinātu ieguldījumus jaunu zāļu izstrādei deklarācijā. Tiek prognozēts, ka vairāk nekā 700 000 cilvēku katru gadu mirst no infekcijām, kas ir izturīgas pret esošajām ārstēšanas procedūrām, , eksperti norāda, ka iespējams šis skaitlis varētu būt pat lielāks, jo trūkst datu. Antibiotiku rezistences pieaugums "galvenokārt ir saistīts ar nepiemērotu antibakteriālo medikamentu izmantošanu cilvēkiem, dzīvniekiem, pārtikas, lauksaimniecības un akvakultūras nozarēs", ANO biedri norādīja deklarācijā. Dalībvalstīm ir nepieciešams izstrādāt valsts rīcības plānus, palielināt finansējumu jaunu zāļu izstrādei un uzlabot antibiotiku lietošanas uzraudzību tostarp lauku saimniecību nozarē.

 

Glifosāts nevarētu būt kancerogēns, ASV aģentūra: 16.septembrī ASV "Vides aizsardzības aģentūra teica, ka maz ticams, ka glifosāts, aktīvā sastāvdaļa Monsanto Roundup herbicīdā, ir kancerogēns cilvēkam, - apstiprinot ziņojuma secinājumus, kas tiešsaistē tika ievietots maijā - un galīgais atzinums iznāks nākamgad.

 

Insekticīdu izmantošana samazinās, herbicīdu izmantošana palielinās, ĢM pētījums: saskaņā ar jaunu pētījumu - ģenētiski modificēta (ĢM) kukurūza un soja ASV ir izraisījusi ievērojamu insekticīdu pielietošanas kritumu, bet ir pieaugusi herbicīdu izmantošana tā kā nezāles izstrādājušas rezistenci pret nezāļu iznīcinātāju glifosātu. Ziņojumā, ko vadīja Virzģīnijas universitātes ekonomikas profesors Federico Ciliberto, ir aplūkoti vairāku gadu dati no vairāk nekā 5 000 sojas un 5 000 kukurūzas saimniecībām ASV periodā starp 1998. un 2011. gadu. Pētījumā konstatēts, ka kukurūzas lauksaimnieki, kas izmantojuši pret kukaiņiem izturīgas sēklas, ievērojami mazāk izmanto insekticīdus (par 11,2% mazāk) nekā lauksaimnieki, kuri neizmantoja ĢM kukurūzu, bet arī izmantojuši 1,3% mazāk herbicīdu apskatītajā periodā (kas ir vairāk nekā 13 gadi). Tāpat zinātnieki konstatēja, ka lauksaimnieki (ĢM sojas audzētāji) izmanto par 28% vairāk herbicīdu.

 

Tiesa atceļ EP pilnvaras par salīdzināmo cenu: deputātiem vairs nebūtu tiesību sniegt atzinumu, nosakot salīdzināmās cenas (salīdzināmos robežlielumus) intervencei lauksaimniecības nozarē, izmaiņas, kuras ieviesa pēdējā KLP reformā, tā teica ES Vispārējā tiesa nolēmumā 7.septembrī; deputāti var lemt, vai to pārsūdzēt līdz 26.septembrim. Tiesa uzsvēra, ka ES ir 5 mēneši grozīt regulu par lauksaimniecības tirgiem par labu Vācijai, kuru atbalsta UK  un CZ, kas apgalvoja, ka reforma izmanto nepareizu juridisko pamatu (viņi vēlas 43. panta (3) paragrāfu nevis 43 (2)). Eiropas Parlaments un Padome (ko atbalsta Komisija) bija atbildētāji šajā lietā.

Lieta attiecas uz juridisko pamatu KTO regulas 7. un 2.pantā, viens no strīdīgākajiem punktiem.

Vācija apgalvoja, ka Parlaments un Padome ir balstījuši Vienotās TKO regulas 7. pantu uz nepareizu juridisko pamatu. Šajā tiesību normā esot iekļautas “salīdzināmās cenas”, kas, lai arī šis nosaukums ir ticis aizstāts ar “salīdzināmiem robežlielumiem”, ir “pasākums par cenu noteikšanu”. Tādējādi šis pants noteikti esot bijis jāpieņem, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 43. panta 3. punktu.

 

Komisija liek galdā papildu KLP vienkāršošanas priekšlikumus Daudzgadu finanšu shēmas budžeta pārskatīšanā

14.septembrī Komisija nāca klajā vēl ar virkni vienkāršošanas pasākumu, kas ir saistīti ar saimniecībām - tā saukto "omnibus" regulu, cenšoties veikt mērķtiecīgas izmaiņas četrās KLP regulās un atvieglot administratīvo slogu lauksaimniekiem un valsts pārvaldes iestādēm.

"Ominibus regula" tika iekļauta vidusposma pārskatā par pašreizējo daudzgadu finanšu shēmu. Daudzgadu finanšu shēmas pārskatīšanas mērķis ir novērtēt ES ilgtermiņa izdevumu (2014-2020) darbību, ņemot vērā ekonomisko situāciju, veicināt uz rezultātiem vairāk vērstu budžetu un informēt par finanšu shēmu laikposmam pēc 2020. gada, ko Komisija prsentēs līdz 2018.gada 1.janvārim.

 

BAYER piekrīt Monsanto pārņemšanai par 66 miljardiem $ tālākā konsolidācijā

Vācu zāļu un ķīmikāliju firma Bayer 14.septembrī noslēdza darījumu pirkt ASV bāzēto biotehnoloģiju sēklu speciālistu Monsanto par 66 miljardiem $ (jeb € 58 miljardiem EUR), lēmums, kas pieņemts par strauju konsolidāciju šajā nozarē, ir izraisījis lauksaimnieku bažas par milzīgu ietekmi uz izejvielu cenām.

 

ES izpildvara paraksta ĢM lopbarības importa atļaujas: 16.septembrī ES izpildvara deva galīgo apstiprinājumu 11 ģenētiski modificētu (ĢM) kukurūzu importiem dzīvnieku barībai un pārstrādei. Šis lēmums svarīgs eksportētājiem, jo ES apstiprināšanas process ir lēns. Atļaujas, kas neaptver audzēšanu, ir derīgas 10 gadus.

 

Kopsavilkumu sagatvoja: LOSP vadošā eksperte Ginta Jakobsone