KLP aktualitātes (28/09/2016) un (30/09/2016)

ES sarunas, lai atļautu vairāk ģenētiski modificētu (ĢM) kultūru audzēšanu

Lauksaimniekiem Spānijā un dažās citās valstīs drīz varētu būt iespēja papildus audzēt divas ģenētiski modificētas (ĢM) insektu izturīgas kukurūzas šķirnes - 1507 un Bt11, dalībvalstu ekspertiem plānota jauna sarunu kārta 14.oktobrī, ar iespējamu balsojumu 16.novembrī.

 

Lauksaimniecības padomes apskats: darba kārtībā dominēs zivsaimniecība

ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministri 10.oktobrī dosies uz Luksemburgu uz 1 dienas padomes sanākšanu, kur visticamāk dominēs jautājums par 2017. gada zvejas iespējām Baltijas jūrā, kur Slovākijas prezidentūra vēlas panākt politisku vienošanos.

Sagaidāms, ka lauksaimniecības komisārs Fils Hogans sniegs jaunāko informāciju par pašreizējo tirgus situāciju. Vienīgais būtiskais ar saimniecībām saistītais darba kārtības jautājums, būs prezentācija un viedokļu apmaiņa par vienkāršošanas pasākumu tā saukto "Omnibus regulu", kuru Komisija laida klajā 24.septembrī. Omnibus dokuments - cenšas padarīt mērķtiecīgas izmaiņas četrās KLP regulās un atvieglot slogu lauksaimniekiem un valsts pārvaldes iestādēm, tajā ir arī ietverts pārstrādāts ienākumu stabilizācijas instruments, kas ir vērsts uz konkrētām nozarēm, piemēram, piena / liellopu nozari.

 

Lauksaimniecības lobiji atkārtoti prasa mazumtirdzniecības ombudu: ES ir jāievieš neatkarīgs ombuds, lai nodrošinātu godīgas tirdzniecības praksi attiecībā uz pārtikas piegādes ķēdēm, uzsvēra UK saimniecību lobija NFU (Anglija un Velsa) prezidents Meurig Raymond Parlamenta noklausīšanās sēdē 28.septembrī.

 

Lauksaimniecības deputāti - nākamā KLP jākoncentrē jaunu darba vietu radīšanai: 29.septembrī lauksaimniecības deputāti aicināja Eiropas Savienību vairāk koncentrēt resursus uz mazām un vidēja lieluma saimniecībām, tostarp lielāku saistīto atbalstu, piekļuvi mikrofinansējumam un īsāku piegādes ķēžu veicināšanu, pasākumiem, lai veicinātu nodarbinātību lauku apvidos.

 

EFSA laidīs izejas datus par glifosātu: pēc deputātu pieprasījuma ES Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) ir apsolījusi dalīties ar neapstrādātiem datiem no nozares pētījumiem par glifosāta drošību. EFSA teica, ka lēmums turpmāk uzlabos glifosāta novērtējumu pārredzamību, ievērojot pienākumus saskaņā ar ES tiesību aktiem par komerciāli jutīgas informācijas aizsargājamību.

Bet industrijas nozares grupas pauda bažas par šādu lēmumu. Glifosāta Uzdevumu vienības priekšsēdētājs Richard Garnett , institūcija, kas pārstāv pesticīdu ražotājus, teica, ka "nav skaidrs, ko tieši EFSA publiskos, bet neapstrādātu datu publicēšana nekad nav bijusi standarta prakse ES apstiprināšanas procedūrās un riski, kas apdraud reglamentējošo procesu".

 

Vides ministri dod zaļo gaismu Parīzes klimata paktam: ES vides ministri apstiprināja Parīzes klimata vienošanos ratifikāciju ārkārtas sanāksmē Briselē 30.septembrī, tādējādi padarot juridiski - saistošu paktu, par kuru pasaules līderi vienojās pagājušajā gada decembrī, kas ir solis tuvāk, lai tas stātos spēkā. Tad, kad Eiropas Parlaments dod tam atbalstu plenārsesijā Strasbūrā 4.oktobrī, tā Padome var oficiāli pieņemt lēmumu.

 

Gandrīz 99% no ES  150 milj.EUR piena apjoma samazināšanas shēmas atbalsta ir jau pieprasīti

52 101 lauksaimnieki no 27 dalībvalstīm (visas, izņemot Grieķiju) ir iesniegušas pieteikumus ar piedāvājumu samazināt piena ražošanu par 1,06 miljoniem tonnu 2016.gada pēdējā ceturksnī (kopējais atbalsta shēmā pieejamais apjoms - 1.07 milj.t), kas nozīmē, ka ES mēroga atbalsta shēma - 150 miljons EUR apjomā , lai stimulētu samazināt ražošanu, gandrīz pilnībā jau ir pieprasīta (t.i. - 98,9%).

Plānota otrā pieteikšanās kārta uz atlikušo 1,1% apjomu (11 407 tonnām) par ražošanas samazināšanu laika periodā no 2016.gada novembra līdz 2017.gada janvārim, kas būs atvērta tikai tiem, kas nepieteicās uz pirmo kārtu. Otrās kārtas pieteikšanās termiņš ir 12. oktobris.

 

ES budžeta vadītāja apšauba, vai KLP zaļināšanas pasākumi strādā?

Konferencē Briselē (27.septembrī) Komisijas priekšsēdētāja vietniece Kristalina Georgieva uzsāktajās diskusijas par ES budžetu pēc 2020. gada jautāja, vai reformētā KLP (ar vērtību, kas pārsniedz 58 miljardus EUR gadā) ir sasniegusi pietiekami augstu Eiropas pievienoto vērtību un vai jaunie vides zaļināšanas pasākumi darbojas? ES budžeta vadītāja uzdeva līdzīgus jautājumus arī par otru galveno izdevumu pozīciju - par Reģionālo politiku (47 miljardi EUR / gadā) - jautājot, vai tā ir devusi ES pievienoto vērtību un vai nosacījumu prasības strādā?

Tā kā naudas situācija ir saspringta pašreizējā finanšu shēmā, galvenā uzmanībai ir jābūt virzītai uz divām galvenajām prioritātēm - radīt darba vietas, investīcijas un izaugsmi, un drošība un migrācija, viņa teica.

 

Hogans piedāvā nākotnes KLP politikas risinājumus nākamajā vasarā: ES Lauksaimniecības komisārs Fils Hogans solīja publicēt politikas iespējas nākamajā vasarā, kuras "pildīs prezidenta Junkera paziņojumu par KLP modernizācijas procesu un iekļausies šajās augošajās Eiropas sarunās", kā avoti liecina ar tā sauktajām politikas iespējām (policy options) uzsāks debates par turpmāko lauksaimniecības politiku pēc 2020. gada. Šīs saistības "atspoguļo Komisijas apņēmību par tālāku vienkāršošanas programmu, kas ir bijusi prioritāte kopš mandāta sākuma un lai nodrošinātu, ka KLP atbilst mērķiem", tā informēja DG AGRI amatpersonas.

Kā avoti ziņo, sarunas vēl iekšēji turpinās par to, kas veidos šīs "politikas iespējas". Līdzīgi kā bija iepriekšējā reformā, Komisija plāno rīkot plašu apspriešanos ar ieinteresētajām pusēm par turpmāko KLP ietvaru, un ir sagaidāms, ka būs spēcīga koncentrēšanās uz riska pārvaldību, tirgus svārstībām, klimata jomu un paaudžu atjaunošanu.

 

COPA ir krustugunīs par vienkāršošanas paziņojumu: ES izpildvara noraidīja neseno prasību, ko izvirzīja ES galvenā saimniecību lobija COPA-COGECA vadītāji par KLP vienkāršošanas pasākumiem un apgalvojumu, ka nav taustāmu rezultātu. 22.septembrī COPA prezidents Martin Merrild teica presei, ka Komisijai ir jākoncentrējas uz to, lai padarītu vieglāku dzīvi Eiropas ražotājiem, un sakot, ka: "līdz šim mēs neesam redzējuši taustāmus rezultātus lauksaimniekiem ". "Attiecībā uz vides pasākumiem, vienkāršošanas priekšlikumi, kas tiek apspriesti, tie nepadarīs lauksaimnieku dzīvi vienkāršāku," viņš piebilda. Atbildot uz to, Ministru kabineta (AGRI) biedri saka, ka apgalvojums bija "vienkārši nepareizs ... un nespēj pilnībā atzīt daudzus vienkāršošanas pasākumus, kurus komisārs Hogans ir ieviesis ".

 

Mercosur darījums "neiespējams" bez liellopu gaļas, Malmstrēma: ES Tirdzniecības komisāre Sesīlija Malmstrēma (Cecilia Malmström) ir brīdinājusi, ka būtu neiespējami ES parakstīt tirdzniecības darījumu ar Latīņamerikas Mercosur bloku bez dažām tirgus piekļuves koncesijām tās jūtīgajiem produktiem, piemēram, liellopu gaļai.

Pirmā pilnā kārta ES un Mercosur tirdzniecības sarunām ir plānota Briselē 10.-14.oktobrī.

 

Maskava pārsūdz PTO nolēmumu par ES cūkgaļu: Krievija iesniedza apelāciju par 23.septembra Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) nolēmumu, kurā konstatēts, ka tās aizliegums ES dzīvu cūku un cūkgaļas eksportam neievēro globālās tirdzniecības noteikumus.

 

Ķīna atver tirgu Itālijas svaigai cūkgaļai: Ķīna ir piekritusi atvērt savu tirgu Itālijas svaigai cūkgaļai no galvenajiem ražošanas reģioniem ziemeļos, pārtraucot ierobežojumus, kas ir bijuši spēkā kopš 1999.gada sakarā ar bažām par cūku vezikulāro slimību.

 

Kopsavilkumu sagatvoja: LOSP vadošā eksperte Ginta Jakobsone