KLP aktualitātes (14/10/2016) un (19/10/2016) un (21/10/2016)

AGRA FACTS Nr. 78-16

ES samits: ES un Kanādas tirdzniecības sarunu sabrukums; ES un ASV darījums saskaras ar kritiku Padomes samitā

Sarunās starp Valonijas ministru prezidentu Paul Magnette un Kanādas tirdzniecības ministri Chrystia Freeland centieni saglābt ES un Kanādas divpusējās tirdzniecības darījumu sabruka, jo Valonijas reģionālais parlaments nedeva piekrišanu paktam un tridzniecības ministre Freeland izgāja laukā no sapulces. Valonijas Parlaments, kas pārstāv nedaudz vairāk kā 3,6 miljonus cilvēku - teica, ka līgums apdraudētu lauksaimniekus un labturības standartus.

Runājot ar žurnālistiem, Kanādas tirdzniecības ministre, kura bija nepārprotami apjukusi, paziņoja, ka ES "nav spējīga" parakstīt tirdzniecības līgumu pat ar Kanādu. Viņa teica, ka viņas valsts ir "vīlusies", aprakstot kompromisu trūkumu, lai noslēgtu darījumu ES un Kanādas augstākā līmeņa sanāksmē Briselē (27.oktobrī) kā "neizmantotu iespēju."

 

ES un ASV darījums saskaras ar kritiku samitā: Francijas prezidents Fransuā Olands pēc Eiropas augstākā līmeņa sanāksmes Briselē sacīja reportieriem, ka var nebūt ES un ASV tirdzniecības līgums, ja apmierinošs darījums nebūs nolēgts līdz gada beigām. "Tas [TTIP] līgums ir jāpārskata pamatīgi, lai būtu vienošanās", viņš piebilda, sakot, ka jaunā ASV administrācija varētu pārskatīt tirdzniecības sarunas. Viņš bija piesardzīgs pēc tam, kad EP priekšsēdētājs Martinš Šulcs samitā teica, ka ASV nav pielikusi pietiekamas pūles, lai izpildītu Eiropas prasības.

 

Pārtikas piegādes ķēde

ES ir jāievieš jauni noteikumi, aizliedzot negodīgu tirdzniecības praksi pārtikas piegādes ķēdē un prasot piemērot sankcijas par neatbilstību, tā savās rekomendācijās ES izpildvarai norāda Briselē esošais ideju ģenerators FarmEurope.

Rekomendācijas* tika nosūtītas arī  Lauksaimniecības tirgu darba grupas locekļiem, grupai, kura izveidota, lai pēta, kā uzlabot attiecības  piegādes ķēdē un tirgus pārvaldības instrumentus, kas publicēs savus atzinumus nākošā mēnesī. [avoti liecina, ka galīgais ziņojums tiks publicēts novembra vidū, lai tas sakristu ar Lauksaimniecības Padomi Briselē, 14.-15.novembrī].

 

EP Lauksaimniecības komitejas deputāti pastiprina aicinājumu par negodīgas tirdzniecības likumu: EP Lauksaimniecības komitejas priekšsēdētājs Czesław Siekierski aicina Komisiju savā ikgadējā darba programmā iekļaut jaunus tiesību aktus, lai ierobežotu negodīgas tirdzniecības prakses pārtikas ķēdē. Divu lapušu garā vēstulē, kas adresēta ES Lauksaimniecības komisāram Filam Hoganam, EP deputāts pauž bažas "par jautājumiem, kas saistīti ar ienākumu un varas līdzsvaru pārtikas piegādes ķēdē ... un plaši izmantotām mazumtirgotāju un pārstrādātāju negodīgām tirdzniecības praksēm uz  primāro ražotāju rēķina".

 

Brazīlijas saimniecību lobijs raugās pēc lielākas liellopu gaļas tarifu kvotas: Brazīlijas lielākais saimniecību lobijs, Lauksaimniecības un lopkopības konfederācija, spiež Mercosur sarunu vedējiem nodrošināt ikgadējā tarifu likmes kvotu (tarifu kvotu) "vairāk nekā 120 000 tonnu liellopu gaļai ".

 

Brazīlijas mājputnu eksportētāji uzstāj uz lielāku piekļuvi tirgum: Brazīlijas dzīvnieku izcelsmes proteīnu asociācija vēlētos saņemt papildu tarifu kvotu starp 400 000 - 700 000 tonnu mājputnu un uzstāj uz cūkgaļas eksporta atsākšana jebkurā turpmākā ES un Mercosur darījumā.

 

Etanols un cukurs jāliek uz sarunu galda, UNICA: Brazīlijas cukurniedru nozares asociācija (UNICA) teica, ka Mercosur vēlas nodrošināt tarifu kvotu 600 000 t etanolam "kā sākumpunktu" un "minimumu" 600 000 t cukuram . Brazīlija katru gadu ražo aptuveni 30 miljardus litru etanola, iekšzemes patēriņš veido 90% un eksports sasniedz tikai 1,4 miljardus litru.

 

1 no 6 pieaugušajiem ES ir ar lieko svaru, Eurostat: saskaņā ar ar jaunāko Eurostat statistiku 2014. gadā gandrīz 1 no 6 ES iedzīvotājiem vecumā no 18 vai vairāk gadu tika klasificēts ar lieko svaru, ar augstākajiem rādītājiem Maltā (26%) un Latvijā (21%) un zemākajiem rādītājiem  - Itālijā (10%) un Rumānija (9%).

 

AGRA FACTS Nr. 77-16

Komisija liek galdā "grozījumu vēstuli" ES 2017.g.budžetā

Komisija (17. oktobrī) iesniedza savu "grozījumu vēstuli" Nr.1 ES budžeta projektam 2017. gadam, ierosinot papildus 527 milj.EUR lauksaimniecības izdevumiem 1. pīlārā (2. pozīcijā), palielinot to līdz 45.34 miljardiem EUR salīdzinot ar 44.81 milj.EUR 30.jūnija projektā.

Jaunākie grozījumi 2017.gada budžeta projektā nodrošina aktualizētās aplēses par ELGF tēriņiem un sīkāku informāciju par 500 milj.EUR atbalsta paketi, kas tika atklāta jūlijā, lai palīdzētu Eiropas lauksaimniekiem, kurus skāris nesenais cenu kritums, ieskaitot 350 milj.EUR ārkārtas pielāgošanas atbalstam piensaimniekiem un citām lopkopības nozarēm, un 150 milj.EUR mērķtiecīgam atbalstam pagaidu piena samazināšanas shēmā.

 

ES auditori reģistrē kļūdas 2,2 % no KLP 1. pīlāra izdevumiem 2015. gadā

Saskaņā ar Eiropas Revīzijas palātas informāciju ES tirgus pasākumu un tiešā atbalsta izdevumiem 2015. gadā (gandrīz 45 miljardiem EUR) - lielākai daļai lauksaimniecības izdevumu kopumā kļūdas likme bija 2.2% (zemākā kopš 2010. gada).

320 lappušu ikgadējā ziņojumā ir norādīts, ka "daudz kļūdas ir neprecīzu vai neatbilstošu atbalsta saņēmēju iesniegumu rezultātā, biežāk novērotās kļūdas ir tieši saistībā ar lauksaimniecības zemes platības pārdeklarāciju" piesakoties uz ES fondiem.

Ievērojami lielāks kļūdu īpatsvars - 5,3% apmērā no budžeta pozīcijas, kas attiecas uz lauku attīstību, vidi, zivsaimniecību un veselību (apmēram 13 miljardi EUR) - kur lauku attīstības budžets sastāda vairāk nekā 90% no maksājumiem šajā jomā (t.i. 11.8 miljardi EUR).

5.3% klūdas likme 2015. gadā ir nedaudz samazinājusies salīdzinot ar iepriekšējā gada skaitli - 6,2%, revidenti norāda, ka galvenais iemesls kļūdām lauku attīstības jomā bija "atbalsta saņēmēja, darbības, projektu vai izdevumu neatbilstība [Rumānijā] un neatbilstība publiskā iepirkuma noteikumiem [DE, EL, IT un RO] ".

 

'Veimāras trīsstūris" lūdz ES finanšu palīdzību, lai novērstu cūku slimības

Polijas, Vācijas un Francijas Lauksaimniecības ministri aicināja Komisiju (14.okt.) sniegt finansiālu palīdzību Polijai un citām iesaistītajām valstīm, lai apkarotu Āfrikas cūku mēra izplatību.

 

ES piena samazināšanas shēma pilnībā izmantota: nedaudz vairāk par 6 000 lauksaimnieku no 25 dalībvalstīm (visas, izņemot EL, CY un MT) ir iesniegušas pieteikumus piedāvājot samazināt piena ražošanu par 97 880 tonnām, tādējādi pārsniedzot kopējo maksimālo apjomu (12 198t), kas ir pieejams  laikposmam no 2016.novembra līdz 2017.gada janvārim. Tas nozīmē, ka 150 miljonu EUR ES mēroga atbalsta shēma, kas veicinātu samazināt izlaidi, tagad ir pilnīgi pieprasīta.

Termiņš 2. kārtas pieteikumiem saskaņā ar piena samazināšanas programmu bija 12 oktobris un atbalsta pieteikumu skaits - galvenokārt no galvenajām ražotājvalstīm, piemēram, FR, DE, UK, PL, IE, PT, IT un NL, ievērojami pārspēja pieejamos daudzumus. Komisija noteica piešķīruma koeficientu 0.1246 pieejamiem daudzumiem. Līdz ar to ES mēroga brīvprātīga iniciatīva, lai atjaunotu līdzsvaru piena tirgū ir slēgta.*

 

* skatīt vairāk informācijas

http://ec.europa.eu/agriculture/milk/policy-instruments/milk-production-reduction-scheme-second_en.pdf

 

ES uz vienošanās robežas - saimniecību emisijas samazināšanā: sākontējās sarunās Vides padomē (17.oktobrī) dalībvalstis plaši atbalstīja ierosinātos 2030.g. mērķus siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai lauksaimniecības, transporta un celtniecības nozarēs, bet jaunākās dalībvalstis vēlējās lielāku pēdējo centienu atzīšanu. Vairākas valstis ar lielām mežu platībām aicināja lielāku elastību, lai kompensētu emisijas, atzīstot, ka mežu ilgtspējīga apsaimniekošana piesaistot oglekli.

 

AGRA FACTS Nr. 76-16

AGRI deputāti sveic KLP vienkāršošanas priekšlikumus

Sarunās ar Lauksaimniecības komisāru Filu Hoganu (12.oktobrī) Lauksaimniecības deputāti pauda gandarījumu par ierosinātajiem grozījumiem četrās KLP pamatregulās "Omnibus regulā", ieskaitot plānus vienkāršot lauksaimniecības noteikumus, bet teica, ka viņiem ir jābūt lielākām pilnvarām lēmumu pieņemšanas procesā. Dokumentu pakete ir pakļauta koplēmuma procesam starp Vispārējo lietu padomi un Eiropas Parlamenta deputātiem, politiskā vienošanās gaidāma nākamgad. Jaunie noteikumi stāsies spēkā 2018.gada 1.janvārī  - pirms nākamās finanšu perspektīvas.

 

AGRI komitejas deputāti vēlas pilnvaras par KLP vienkāršošanas plānu: Lauksaimniecība deputāti pastiprināja aicinājumu, lai dotu viņiem pilnvaras vadīt "omnibus priekšlikumu", kas ir daļa no ES ilgtermiņa budžeta pārskatīšanas, ieskaitot nelielas saimniecību politikas izmaiņas, sakot, ka Budžeta komiteja nedrīkst pārraudzīt ar KLP saistītus dokumentu.

 

Deputāti atbalsta augu kaitēkļu likuma reformu: 13.oktobra komitejā lauksaimniecības deputāti atbalstīja jaunos noteikumus, lai cīnītos pret pieaugošo augu kaitēkļu skaitu.

 

ENVI deputāti saņem galvenās pilnvaras par mēslojuma reformu: Vides deputāti ieguva ekskluzīvu kompetenci vadīt ES mēslojuma noteikumu reformas I pielikuma daļas, nodarboties ar strīdīgā projekta noteikumiem par piesārņotājiem, piemēram, kadmiju, revīziju, kam varētu būt būtiskas ģeopolitiskas un tirdzniecības sekas. Lēmums tika pieņemts EP Priekšsēdētāju konferencē (6.oktobrī) - ieskaitot prezidentu Martinu Šulcu un politisko grupu priekšsēdētājus.

 

Kopsavilkumu sagatvoja: LOSP vadošā eksperte Ginta Jakobsone