KLP aktualitātes (4/11/2016)

Padomes un Eiropas Parlamenta deputāti apspriedīs nākotnes kopējās lauksaimniecības politikas iespējas

Novembra sanāksmēs ES lauksaimniecības ministri un deputāti rīkos pirmās sarunas par Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) nākotni pēc 2020.gada: piemēram, nākamās Lauksaimniecības padomes darba kārtībā ir plānotas sarunas pusdienas laika diskusijās, savukārt EP deputāti dzirdēs iespējas no akadēmiķiem 8.novembra pēcpusdienas darba grupā. Ministriem lūgs viedokli par priekšlikumiem nākotnes KLP galvenajiem elementiem. Savukārt Hogans plāno iesniegt politikas risinājumus par nākotnes KLP 2017.gada 2.pusgadā.

 

Aitu gaļas ražotāju forums raugās pēc jaunām ES atbalsta iespējām, veicināšanas atbalsta un vienkāršākiem noteikumiem

Saskaņā ar ekspertu grupas izvirzītajiem ieteikumiem - ES izpildvarai vajadzētu apsvērt jaunus maksājumus, lai atbalstītu aitu audzētāju lomu jutīgo ekosistēmu saglabāšanā un norobežot atbalstu jēra gaļas veicināšanai iekšējā tirgū. Ekspertu grupa tika izveidota, lai sniegtu konsultācijas par nozares nākotni. Ieteikumi, tika pabeigti pagājušajā mēnesī pēc četrām darba grupām, kas bija laika periodā no 2015.gada novembra līdz 2016.gada oktobrim, un tie norāda uz vairākām problēmām, kas jārisina nozarē, ieskaitot zemus ienākumus, atkarību no tiešā atbalsta, patēriņa samazināšanos, zemo produktivitāti un augstāku gados vecāku lauksaimnieku īpatsvaru.

 

Vairāk informācijas par ieteikumiem nozarei var skatīt angļu valodā šajā saitē:

http://ec.europa.eu/agriculture/sheep-goats/forum/recommendations_en.pdf

 

97% no pārbaudītās pārtikas ir ievēroti pesticīdu limiti: 2014.gadā tikai 2,9% no testēto pārtikas paraugu visā ES, kā arī Islandē un Norvēģijā neievēro ES maksimāli pieļaujamo pesticīdu līmeni, saskaņā ar jaunāko ES Pārtikas nekaitīguma iestādes ziņojumu, kas norāda, ka risks patērētājiem joprojām ir zems.

 

2014.gada Eiropas Savienības ziņojums par pesticīdu atliekām pārtikā (anļu valodā) ir šajā saitē: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4611/epdf

 

Eiropas Revīzijas palāta: zemes kartēšanas ieteikumi, savstarpējās atbilstības trūkumi

Saimniecību zemes kartes instrumentu varētu uzlabot: revidenti norāda jaunajā ziņojumā, ka dalībvalstīm ir jānodrošina savas lauksaimniecības zemes kartēšanas sistēmas (Zemes gabalu identifikācijas sistēma), lai varētu pretendēt uz ES atbalstu -  ietverot datus par īpašumtiesībām un nomas tiesības, sakot, ka tas nodrošinātu precīzākas deklarācijas. Ziņojuma tika balstīts uz apmeklējumiem Austrijā, Vācijā (Saarland & North Rhine-Westphalia), Īrijā, Polijā un Apvienotajā Karalistē (Skotijā).

 

Ziņojums angļu valodā:

http://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS1610_25/SR_LPIS_EN.pdf

 

Revidenti konstatē trūkumus savstarpējās atbilstības rādītājos: saskaņā ar Eiropas Revīzijas palātas pārskatu - darbības rādītāji, kurus ES izpildvara izmanto, lai novērtētu lauksaimnieku veikumu vides un citu (savstarpējās atbilstības) noteikumu izpildē, sniedz tikai "daļēju apskatu". ES izpildvarai nav pietiekamu datu par neatbilstības līmeņiem, pārkāpumu  iemesliem un to, kā tos risināt, norāda revidenti. Ziņojuma pamatā ir aptaujas starp maksājumu aģentūrām, un saimniecību konsultatīvām struktūrām, kā arī vizītes uz Vāciju (Schleswig-Holstein), Spāniju (Kataloniju) un Apvienoto Karalisti (Ziemeļīriju).

 

Ziņojums latv.valodā:

http://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS1610_27/SR_CROSS_COMPLIANCE_LV.pdf

 

Kopsavilkumu sagatvoja: LOSP vadošā eksperte Ginta Jakobsone