KLP aktualitātes (09/11/2016) un ( 11/11/2016) un (14/11/2016)

Lauksaimniecības padome novembrī

ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministri Briselē tiekas kārtējā Padomē (14.-15.novembrī), kur komisārs Fils Hogans iepazīstina ar lauksaimniecības tirgu darba grupas galīgo ziņojumu un tirdzniecības nolīgumu kumulatīvo ekonomisko ietekmi uz ES lauksaimniecības nozari.

 

AGRI Darba grupa: "Ir pienācis laiks" ES mēroga tiesību aktiem, lai ierobežotu negodīgu tirdzniecību

Speciālās lauksaimniecības tirgus Darba grupas priekšsēdētājs Cees Veerman vakar paziņoja, ka "ir pienācis laiks" ieviest ES mēroga tiesību aktus, lai aizliegtu virkni negodīgu tirdzniecības prakšu pārtikas piegādes ķēdē. Bijušais Nīderlandes lauksaimniecības ministrs aicināja ražotājus, mazumtirgotājus un vairumtirgotājus"strādāt kopā, nevis strādāt vienam pret otru" laikā, kad ir "liela nelīdzsvarotība spēku samērā starp dalībniekiem visā pārtikas piegādes ķēdē".

12 spēcīgu tirgus ekspertu grupa, kura tika izveidota 2016.gada janvārī, atbalsta ES mēroga noteikumus, kas ieviestu "saskaņotu aizliegto negodīgas tirdzniecības prakšu pamata kopumu", piemēram, maksājumu kavējums ilgāk par 30 dienām, vienpusējas izmaiņas un izmaiņas ar atpakaļejošu spēku līgumos un pasūtījuma atcelšana  pēdējā brīdī ātri bojājošām precēm. Grupa iesaka arī "sankcijas par neatbilstību" kas sola uzlabot lauksaimnieku stāvokli attiecībā uz lielajiem mazumtirgotājiem un liek domāt tiesību aktus ES līmenī, lai sniegtu norādījumus par to, kā šie sodi jāaprēķina.

73 lappušu ziņojums "Uzlabot tirgus rezultātus - uzlabot lauksaimnieku stāvokli piegādes ķēdē" sniedz ieteikumus par vairākām jomām - tirgus pārredzamība, riska pārvaldība, nākotnes tirgi un citi atvasinātie instrumenti, tirdzniecības prakses, līgumi, KLP un konkurences tiesības un piekļuve finansējumam.

Obligāta cenu paziņošana ir galvenais elements, ekonomikas zinātnieks iezīmē, ierosinot to, ka ES vajadzētu "palielināt pārstrādātāju un mazumtirgotāju cenu pārredzamību", jo īpaši gaļas, piena, augļu un dārzeņu nozarē. Viņš atzinīgi novērtēja DG AGRI tirgus informācijas paneļu ieviešanu,  taču pauda nožēlu par "melno caurumu ķēdes vidū t.i. cenas starp pārstrādātājiem un to pakārtotajiem pircējiem".

 

Hogans sveic ekspertu ziņojumu par pārtikas piegādes ķēdi un izplāno nākamās darbības

ES Lauksaimniecības komisārs Fils Hogans atzinīgi novērtēja lauksaimniecības tirgu darba grupas gala ziņojumu, sakot, ka tas dod "lielu ieguldījumu, uz pierādījumiem balstītus ieteikumus ... kas prasa identificēt pasākumus, lai nostiprinātu lauksaimnieku pozīcijas pārtikas ķēdē ".

Komisārs apņēmās sadarboties ar citiem ģenerāldirektorātiem, piemēram, ar Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorātu, Konkurences ģenerāldirektorātu un citiem departamentiem [piemēram, tirdzniecības], kas ir ieinteresētas par šo tēmu. Slovākijas prezidentūra, kas dedzīgi aizstāv jaunu pārtikas ķēde likumu - plāno Padomes secinājumus iekļaut decembra Padomē (12.-13.decembrī), bet nākamā Augsta līmeņa grupas sanāksme par Eiropas Savienības pārtikas piegādes ķēdes darbību notiks 15.decembrī Maltā, kas no 1.janvāra pārņems ES prezidentūras stafeti.

 

Lobiju viedokļi par jauna pārtikas ķēdes likuma nepieciešamību dalās: ES lauksaimniecības lobijs COPA-COGECA atzinīgi vērtē ieteikumus, kurus sagatavoja VEERMAN un viņa komanda, jo īpaši aicina ieviest ES mēroga tiesību aktus, lai apkarotu negodīgas tirdzniecības prakses pārtikas ķēdē un lai lauksaimniekiem būtu lielāka peļņas daļa.

Savukārt EuroCommerce, lobijs, kas pārstāv mazumtirgotājus un vairumtirgotājus, neatbalsta ieteikumus par ES mēroga tiesību aktiem komercpraksei. Ģenerāldirektors Christian Verschueren teica, ka jaunie noteikumi nevarēs atrisināt strukturālas problēmas lauksaimniecības nozarē, kas noveda pie zemām cenām.

 

ES tiek mudināta noteikt stingrāku dzīvnieku labturības likumu: Zviedrijas vadīta valstu koalīcija ieskaitot AT, BE, DK, DE un NL aicināja ES izpildvaras pastiprināt ES noteikumus par dzīvnieku labturību un nodrošināt saskaņotu piemērošanu visā ES, norādot uz ziņojumiem par "šausmīgiem" nosacījumiem dzīvnieku garu attālumu braucienos.

 

Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorātu aktualitātes

Polija informēja ministrus par tikšanos sakarā ar cūku mēri: ir nepieciešams vairāk ES atbalsta, lai apturētu Āfrikas cūku mēra (ĀCM) izplatīšanos Polijā un Baltijas valstīs - tā bija viena no galvenajām ziņām ministru konferencē Varšavā 28.oktobrī, kuras rezultāti tika paziņoti ministriem vakardien.

Putnu gripas uzliesmojumi: Deviņi nesenie putnu gripas slimības  uzliesmojumi mājputnu sektorā Vācijā, Austrijā un Ungārijā ir mudinājuši ministrus izskatīt lēmumu par savu mājputnu ganāmpulku turēšanu iekštelpās, lai apturētu turpmākus bīstamās slimības gadījumus, kas visticamāk, izplatās ar migrējošiem putniem.

Holandiešu aicinājums veidot ekspertu grupu par endokrīnās sistēmas bojātājvielām: holandiešu  lauksaimniecības ministrs Martijn Van Dam 14.novembrī iesniedza prasību ES izpildvarai par darba grupas uzsākšanu - tostarp ES pārtikas nekaitīguma aģentūra, Ķīmisko vielu aģentūra un, iespējams, dažas dalībvalstis, lai izstrādātu vadlīnijas par to, kā ieviest kritērijus, lai noteiktu endokrīnās sistēmas graujošās ķīmiskās vielas, kas var ietekmēt cilvēka hormonus.

Dānija, Zviedrija spiež uz antibiotiku uzraudzību: dalībvalstīm ir jāpastiprina antibiotiku lietošanas uzraudzība lauksaimniecībā, tik nozīmīgiem samazināšanas mērķiem jābūt noteiktiem, Dānija teica Padomē 14.novembrī (ko atbalstīja arī Zviedrija), norādot uz "nopietnu" neseno antibiotiku izmantošanas pieagumu.

 

ES veicināšanas budžetu 2017.gadā palielinās līdz 133 milj.EUR, janvārī plānots uzaicinājums iesniegt priekšlikumus

Komisija 10.novembrī apstiprināja, ka ES budžets, kas ir atvēlēts veicināšanas politikai 2017. gadā, pieaugs līdz 133 milj.EUR salīdzinot ar 111 milj.EUR 2016.gadā. Aicinājums iesniegt priekšlikumus tiks paziņots ne vēlāk kā 2017.gada janvārī. Budžeta piešķīrums līdzfinansēs programmas (ar likmi 70-85%) uz iekšējiem un ārējiem tirgiem, mērķa tirgiem, tādiem kā Ķīna, Tuvie Austrumi, Ziemeļamerika, Dienvidaustrumu Āzija un Japāna.

 

Pasaules pārtikas cenas turpina pieaugt, FAO: saskaņā ar ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (FAO) jaunākajiem cenu indeksiem* globālās pārtikas cenas turpināja savu kāpumu oktobrī, pieaugot par 1.2% salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, kur pieagumu galvenokārt ietekmēja cukura un piena cenu pieaugums.

* - skatīt saiti http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/

 

Kopsavilkumu sagatvoja: LOSP vadošā eksperte Ginta Jakobsone