KLP aktualitātes (15/11/2016) un ( 18/11/2016)

Prezidējošā valsts diskutē par jauniem ES pārtikas ķēdes noteikumiem, Padomes secinājumu projekts

Pirmajā Padomes secinājumu projektā par lauksaimnieku pozīciju stiprināšanu Slovākijas prezidentūra diskutē par ES mēroga tiesību aktu ieviešanu, lai aizliegtu noteiktas negodīgas tirdzniecības prakses pārtikas piegādes ķēdē, piemēram, novēlotus maksājumus, izmaiņas ar atpakaļejošu spēku un negodīgas līgumu pārtraukšanu. Secinājumu projekta komplektā ir lauksaimniecības tirgu darba grupas ziņojums, kurā arī ieteikts veidot vienotu tiesisko regulējumu, lai risinātu negodīgu komercpraksi. Īpašajā lauksaimniecības komitejā 21.novembrī dalībvalstīm šī bija pirmā diskusija par 3.5 lapu garu teksta projektu.

 

Delegāciju viedokļi joprojām dalās par jauna ES pārtikas ķēdes tiesību akta nepieciešamību

Lauksaimniecības Padomē (11.nov.) delegāciju viedokļi joprojām dalījās par kopīga ES regulējuma nepieciešamību, kas reglamentētu pārtikas ķēdi. FR, IT, PL, RO, IE, AT, SI, LT un ES atbalsta galveno lauksaimniecības tirgu darba grupas nobeiguma ziņojumā izvirzīto ieteikumu, bet tādas valstis kā Vācija, AK, FI, BE, SE, DK un NL gribētu brīvprātīgās platformas un pašregulācijas instrumentu.

 

Vājpiena pulvera krājumu pārdošana decembrī: paredzams, ka vājpiena pulveris, kurš atrodas intervences krājumos tiks pārdots nākamajā mēnesī, laikā, kad cenas turpina atgūties ES piena produktu tirgū un eksporta pieprasījums palielinās, tā DG AGRI amatpersonas apliecināja Vienotajā TKO vadības komitejā.

 

ES piena cenas turpina pieaugt: saskaņā ar jaunākajiem datiem no piena tirgū observatorijas ES piena izejvielu cenas turpina augšupejošu kāpumu šajā mēnesī, sviesta cena ir par 35% augstāka salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Vājpiena pulvera un pilnpiena pulvera tirgus arī darbojas labi, cenas par 13% un 18% augstākas.

 

EP un Padomes panāk vienošanos par ES budžetu 2017: pagājušā nedēļā dalībvalstis un Eiropas Parlamenta deputāti panāca vienošanos par 2017.gada ES budžetu, kas ietver arī 500 miljonu eiro palīdzības paketes piešķiršanu ES lauksaimniekiem sakarā ar cenu kritumu un ir vērsta uz migrācijas krīzes risināšanu un darba vietu radīšanu. Pēc 20 stundām sarunām, visas puses panāca vienošanos, lai uzstādītu saistības 2017. gadā kopā 157.9 miljardi EUR un maksājumiem 134.5 miljardus EUR. Par KLP 1. pīlāru tika panākta vienošanās (tiešais atbalsts un tirgus pasākumi) 42.6 miljardi EUR saistībās un EUR 42.6 miljardi EUR maksājumos, bet par 2. pīlāru (lauku attīstība) saistības tika noteiktas 14.4 miljardi EUR un maksājumus - 11.2 miljardi EUR.

EP, Padomes un Komisijas izdotā kopīgajā deklarācijā par lauksaimniecību, viņi apstiprināja, ka rezerve 2. izdevumu kategorijā "ir pietiekama, lai risinātu iespējamās neparedzētās vajadzības". Komisija apņēmās "regulāri uzraudzīt situāciju tirgū un, ja nepieciešams, attiecīgi iesniegt pasākumus, lai apmierinātu vajadzības, ko nevar nosegt ar piešķirtām apropriācijām budžetā".

Paredzams, ka 2017.gada ES budžetu Padome oficiāli pieņems Briselē 29.novembrī un 1.decembrī mini-plenārajā sesijā.

 

Ietekmes novērtējums par tirdzniecības nolīgumiem: ieguvumi piena un cūkgaļas eksportam; liellopu gaļas un rīsu nozares varētu ciest

Saskaņā ar kumulatīvo ietekmes novērtējumu par procesā esošiem un potencālajiem tirdzniecības nolīgumiem lauksaimniecības pārtikas nozarē, ES piena un cūkgaļas ražotājiem nākotnes tirdzniecības darījumos noteikti būs lielākas iespējas eksportēt, kamēr liellopu gaļas un rīsa nozares būs pakļautas lielākam spiedienam importa dēļ .

91 lapu apjomīgu pētījuma tekstu* ir sagatavojuši Komisijas Vienotā pētniecības centra analītiķi. Novērtējums ir par tirdzniecības ietekmi uz galvenajām patēriņa precēm, piemēram, liellopu gaļu, cūkgaļu, aitu, labību, rīsiem, mājputniem un cukuru.

 

* Pētījums angļu valodā ir atrodams šajā saitē:

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC103602/lb-na-28206-en-n_full_report_final.pdf

 

Lauksaimniecības lobijs - pētījums "apstiprina" draudus gaļas nozarē

Saimniecību lobiju grupa COPA-COGECA norādīja, ka ietekmes pētījums apstiprināja gaidāmo tirdzniecības darījumu "negatīvo ietekmi  uz ES liellopu, aitu gaļas, rīsu un mājputnu nozarēm".

Lobētāji apsveica sagaidāmo labvēlīgo ietekmi uz piena/ cūkgaļas nozarēm un norādīja, ka gribētu redzēt turpmāku analīzi par beztarifu barjeru sekām, piemēram, par sanitāro un fitosanitāro pasākumu šķēršļiem, lai eksportētu A kategorijas (Grade A) piena produktus uz ASV.

 

ES lauksaimniecības un pārtikas eksports septembrī sasniedzis rekordu: saskaņā ar jaunāko ikmēneša Komisijas analīzi** ES lauksaimniecības un pārtikas eksporta vērtība sasniedza rekordaugstu vērtību 2016.g.septembrī, tas ir gandrīz 11.5 miljardus EUR, kas pārsniedz eksporta vērtību salīdzinot ar iepriekšējā gada septembri par apmēram 500 miljoniem EUR, ar augstāko eksporta pieaugumu uz ASV un Japānu. Lielākais eksporta palielinājums pēdējo 12 mēnešu laikā tika reģistrēts cūkgaļai (+1,2 miljardi EUR; +31%), svaigiem dārzeņiem (+480 milj.EUR; +18%), gaļas subproduktiem, citai gaļai un taukiem (+ 419 milj.EUR), olīveļļai (+367 milj.EUR), pārtikas produktiem (+295 milj.EUR) un dzīviem dzīvniekiem (+382 milj.EUR).

 

**Skatīt informāciju angļu valodā šajā saitē:

http://ec.europa.eu/agriculture/trade-analysis/monitoring-agri-food-trade/2016-09_en.pdf

 

Kopsavilkumu sagatvoja: LOSP vadošā eksperte Ginta Jakobsone