KLP aktualitātes (30/11/2016)

ES izpildvara ierosina uz pusi samazināt uz augu bāzes balstītas biodegvielas griestus 3,8% līdz 2030. gadam

30.novembrī ES izpildvara paziņoja, ka saskaņā ar atjaunojamās enerģijas plānu biodegvielai, (piemēram, biodīzeļdegvielai no rapša un bioetanolam no kukurūzas) būtu jāveido ne vairāk kā 3,8% no ES atjaunojamo enerģijas īpatsvara transportā 2030. gadā, samazinot to no 7% 2021. gadā. Priekšlikumi prasītu dalībvalstīm pāriet no pirmās paaudzes biodegvielas (augu bāzes) uz uzlabotu biodegvielu, piemēram, no atkritumiem, kūtsmēsliem vai lauksaimniecības atlikumiem. Dotie skaitļi ir palikuši nemainīgi salīdzinot tos ar jau agrāk nopludinātā plāna versiju.

 

Lauksaimnieki, NVO ir pretrunās par biodegvielas limitu: ES griesti uz augu bāzes balstītas biodegvielai pakļauj lauksaimniekus, kuri nodrošina izejvielas biodegvielas piedāvājumu, lielam riskam, apdraud viņu ienākumus un emisiju samazināšanas mērķus, brīdināja ES līmeņa lauksaimniecības lobijs COPA-COGECA, savukārt zaļās NVO pieprasīja pātraukt uz augu bāzes balstītu biodegvielu. COPA-COGECA, kas vēlējās saglabāt 7% limitu līdz 2030. gadam, uzlabotās biodegvielas mērķi nosauca par "nereālu", sakot, ka šī degviela "nav komerciāli dzīvotspējīga".

 

Eiropas Parlamenta (EP) deputāti: ES sensitīvie pārtikas produkti ir jāaizsargā tirdzniecības darījumos

Lauksaimniecības un Tirdzniecības deputāti aicināja ES izpildvaru, tirdzniecības sarunās aizsargāt sensitīvās Eiropas pārtikas nozares, piemēram, liellopu gaļas, rīsu un aitu gaļas nozares. Kopīgā diskusijā ar komisāri Sesīliju Malmstrēmu (tirdzniecība) un Filu Hoganu (lauksaimniecība), abas EP komitejas vienojās, ka ES sarunu vedējiem ir jānodrošina visa importa atbilstība Eiropas standartiem, ģeogrāfiskās izcelsmes norādes tiek atzītas un tiek aizsargātas jutīgās nozarēs.

 

Tā kā krīzes rezerve paliek neizmantota, Komisija lauksaimniekiem atgriež 435 miljonus EUR

Komisija šonedēļ apstiprināja, ka Eiropas lauksaimniekiem atlīdzinās 435 miljonus EUR - kas sākotnēji tika atskaitīts no lauksaimnieku KLP tiešajiem maksājumiem priekš 2016. gada budžeta, lai noteiktu šī gada t.s. lauksaimniecības krīzes rezervi. Saskaņā ar KLP tiesību aktu, budžeta gada beigās (16.oktobris), summas, kas iegūtas, izmantojot "finanšu disciplīnu" - samazinot tiešo atbalstu par 1,3% - kas paliek neiztērētas, piemēram, kā fondi saskaņā krīzes rezervi, tās tiek atmaksā dalībvalstīm un attiecīgi tās lauksaimniekiem.

30.novembrī ES Lauksaimniecības komisārs Fils Hogans teica: "2016 ir bijis grūts gads daudziem lauksaimniekiem un jo īpaši vairākiem tirgus sektoriem", vienlaicīgi paužot gandarījumu, ka Komisija ir "spējusi reaģēt ar virkni papildu pasākumu - iztiekot bez šīs speciālās rezerves". "Mēs esam spējuši reaģēt, nesamazinot ES ienākumu atbalstu lauksaimniecības nozarē", viņš piebilda.

500 milj.EUR  jūlija atbalsta pasākumu pakete pienam un citām lopkopības nozarēm tiks finansēta no 2017. gada budžeta.

Līdz 2017.gada 16.oktorbim dalībvalstīm ir jāatmaksā lauksaimniekiem viņu daļa no 435 milj.EUR piešķīruma, piemēram, Francijai ir jāatmaksā saviem lauksaimniekiem nedaudz virs 90 milj.EUR, Spānijai (55.86 milj.EUR ), Vācijai (60 milj.EUR), IT (39.14 milj.EUR), UK (38.84 milj.EUR) un PL (25.43 milj.EUR), savukārt Latvijai 1.67 milj.EUR (pārējo valstu atmaksajāmās summas var skatīt pielikumā).

 

2015.gadā ES lauksaimniecības izlaide samazinājusies par 1,8%

Saskaņā ar  Eurostat informāciju* ES lauksaimniecības produkcija samazinājās par 1,8% - 2015. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, galvenokārt sakarā ar dzīvnieku produkcijas vērtības samazināšanos. Samazinājums ietver 14,4% kritumu pienam (-15.7% attiecībā uz cenām, + 1,5% apjoms) un 6,5% kritums cūkām (-10.1% attiecībā uz cenām, + 4% apjoms). Kultūraugu produkcijas vērtība saglabājās stabila (+ 0.9%), cenas palielinājās par 3.9% un apjoms par 2,9%. Savukārt dārzeņiem palielinājums par 7,2% (+ 7,6% palielinājums cenām, -0.4% apjomam) un augļiem, vērtības izteiksmē palielinājums par 10,4% (+ 8,1% cenas, + 2,1% apjoms).

 

* skatīt vairāk informācijas angļu valodā šajā saitē

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7748919/5-28112016-AP-EN.pdf/ac25310b-88f9-458a-b797-ef90f5e8c253

 

 

Kopsavilkumu sagatvoja: LOSP vadošā eksperte Ginta Jakobsone