KLP aktualitātes (11/1/2017) un (13/1/2017)

Hogans spiež prezentēt tiesību aktu cīņai pret negodīgu tirdzniecības praksi

ES lauksaimniecības komisārs F.Hogans teica EP deputātiem, ka viņš cerot, ka ES izpildvara varētu iesniegt priekšlikumus, lai uzlabotu lauksaimnieku pozīcijas pārtikas piegādes ķēdē 2017.gada laikā, lai dokuments iegūtu nepieciešamo atbalstu no iekšējā tirgus un konkurences dienestiem, sakot, ka "koordinēta rīcība" ir nepieciešama, lai palielinātu elastību šajā nozarē. Hogana solījums tika izteikts 9.janvārī EP uzklausīšanā par lauksaimniecības tirgu darba grupas ziņojumu, kuri jau pagājušā gada novembrī ierosināja, ka ir nepieciešami ES mēroga noteikumi, lai apkarotu negodīgu tirdzniecības praksi, kā arī pasākumus, lai uzlabot tirgus pārredzamību, uzlabot lauksaimnieku sadarbību, atvieglotu piekļuvi finansējumam un uzlabotu riska pārvaldības instrumentu pārņemšanu.

 

Komisija apdomā komitoloģijas noteikumu revīziju: 1.februārī ES komisāri rīkos debates par komitoloģijas procedūru uzlabojumiem. Ziņojuma pieņemšana par lēmumu procesu pagaidām tiek plānota februāra vidū. Koledžas diskusijas par "komitoloģijas procedūru" ziņojumu – paredzot vairāk demokrātijas, lai pieņemtu deleģētos un īstenošanas aktus" sākotnēji bija plānots nākamajā otrdienā (17.janvarī) plenārsēdes sesijā Strasbūrā, taču tās tika atliktas sakarā ar loģistiku un citiem darba kārtības jautājumiem.

 

ES izpildvara reģistrē petīciju par glifosāta aizliegumu: ES izpildvara apsvērs petīciju, kas prasīs glifosātu aizliegumu, pasaulē visvairāk lietoto herbicīdu, ja tā iegūs nepieciešamo vienu miljonu parakstu no vismaz septiņām dalībvalstīm gada laikā. Iniciatīva, oficiāli tiks reģistrēta 25.janvārī saskaņā ar Eiropas pilsoņu iniciatīvu (instrumentu, kas tika uzsākts 2012. gadā, lai pilsoņi varētu pieprasīt jaunus tiesību aktu priekšlikumus) – tā aicina Komisiju ierosināt glifosātu aizliegumu, reformu par pesticīdu apstiprināšanas procedūru un noteikt ES mēroga obligātus samazināšanas mērķus pesticīdu izmantošanai.

 

PTO ziņojums par ES un Krievijas cūkgaļas strīdu 23.februārī: Pasaules Tirdzniecības organizācija plāno publicēt galīgos secinājumus 23.februārī par strīdu starp ES un Krieviju par Maskavas aizliegumu dzīvu cūku un cūkgaļas eksportam, dokuments, kas varētu likt Krievijai atcelt ierobežojumus, ja tās secinājumi atspoguļos sākotnējā augusta ziņojuma secinājumus.

 

Pētījums: neonikotinoīdu aizliegums maksā 900 milj.EUR gadā: pētījuma ziņojumā apgalvots, ka ES neonikotinoīdu izmantošanas aizliegums sēklu apstrādei, kas ieviests 2013.gada decembrī, rapša nozarei izmaksā 900 milj.EUR gadā.

 

ES plāno vienošanos ar Jaunzēlandi 3 gadu laikā: ES un Jaunzēlandes mērķis uzsākt brīvās tirdzniecības sarunas, cik drīz vien iespējams, un abas puses vēlas ātru darījumu, Komisijas prezidents Žans Klods Junkers (Jean-Claude Juncker) teica, ka lēmumu varētu pieņemt 2-3 gados.

 

AGRA FACTS Nr. 3 -17

 

Amerikas Savienotās Valstis atver tirgu Francijas liellopu gaļas un teļa gaļas eksportam:  ASV apstiprināja, ka tā varētu atvērt savu tirgu liellopu un teļa gaļas eksportam no Francijas - 4. valstij pēc Īrijas, Lietuvas un Nīderlandes, lai piekļūtu ienesīgam tirgum – ziņa nāk kā atvieglojums Francijas lauksaimniekiem, kuri ir saskārušies ar liellopu gaļas cenas lejupslīdi pagājušajā gadā.

 

Nākotnes Kopējā lauksaimniecības politika (KLP)

 

Riska vadības atslēga KLP pēc 2020. gada, Francijas un Vācijas lobiji: saskaņā 13.janvāra kopīgu paziņojumu franču un vācu saimniecību lobiju vadītāji iestājas par tādu KLP pēc 2020. gada, kas ir labāk nodrošināta ar riska pārvaldības isntrumentiem, lai varētu reaģēt uz lauksaimniecības krīzēm, lai palīdzētu lauksaimniekiem tikt galā ar pieagušām cenu svārstībām.

 

Mazo saimniecību lobijs izklāsta prasības par nākotnes KLP: saskaņā ar European Coordination via Campesina* organizācijas ES nākotnes lauksaimniecības politikai ir jāveicina pārtikas suverenitāte visās dalībvalstīs, jāatjauno kvotas, lai pielāgotu piedāvājumu, jāatīsta spēcīgi reģionālie un vietējie tirgi; un savstarpējās apdrošināšanas instrumenti. 13. punktu plānā par ES Kopējo lauksaimniecības politikas izmaiņām, sīksaimniecību lobiji norāda, ka pašreizējā politika noved pie tā, ka daudzas saimniecības pazūd, samazinās bioloģiskā daudzveidība, ir neveselīgas pārtikas produktu izvēle un netaisnīga atbalsta sadale starp lauksaimniekiem.* The European Coordination Via Campesina ir Eiropas organizācija, kas šobrīd apkopo 28 nacionālos un reģionālos lauksaimniekus, lauku strādniekus un lauku organizācijas, kas atrodas 18 Eiropas valstīs. Galvenais mērķis ir aizstāvēt lauksaimnieku un lauka darba ņēmēju tiesības, kā arī veicināt daudzveidīgas un ilgtspējīgas ģimenes un zemnieku lauksaimniecību.

 

DG AGRI pabeidz anketu par nākotnes KLP: DG AGRI šobrīd strādā, lai pabeigtu sabiedriskās apspriešanās formu par KLP pēc 2020. gada, kas ietver 30 atvērtus un slēgtus jautājumus, ko plāno uzsākt 1.februārī. Internetā būs iespēja aizpildīt anketu un tā būs pieejama 12 nedēļas (līdz aprīļa beigām) un jūlija sākumā ir plānota augsta līmeņa DG AGRI konference (līdzīgi, kā tas notika 2010. gada jūlijā). Tiek plānots, ka 9.februārī Copa - Cogeca prezidija sanāksmēs ES Lauksaimniecības komisārs Fils Hogans iepazīstinās ar nākotnes plāna galvenajām kontūrām. Sabiedriskās apspriešanas rezultāti tiks iekļauti paziņojumā par KLP modernizāciju un vienkāršošanu, pagaidām to plānots iesniegts š.g. novembrī.  Savukārt priekšlikumi par nākamo daudzgadu finanšu shēmu (pēc-2020) jāpublicē līdz 2017. gada beigām, un tiesību aktu priekšlikumi par turpmāko lauksaimniecības politiku ir plānoti 2018.gadā (sākumā).

 

Pētījums: vairāk stropu, mazāk biškopju: saskaņā ar jaunu Komisijas pētījumu - bišu stropu skaits turpina pieaugt visā ES, kopumā ziņots, ka 2013.-2015.g. bija 15,7 miljonu bišu saimju, t.i. pieaugums par 12% salīdzinot ar 2011.-2013.g., savukārt biškopju skaits samazinājiess par 4%.

 

Pārtikas cenu kritums piekto gadu pēc kārtas: saskaņā ar ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas jaunāko pārtikas cenu indeksu ziņojumu - 2016. gadā jau piekto gadu pēc kārtas pasaules cenas galvenajām pārtikas precēm ir samazinājušās, labības cenas turpina stabilu kritumu. No 2015. gada graudaugu cenas samazinājās par 9,6%, kas ir 39% kritums no to maksimuma 2011. gadā.

 

DG AGRI izsludina aicinājumu iesniegt priekšlikumus par tirgus veicināšanu: 12.janvārī Komisija (DG AGRI) publicēja uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, lai veicinātu ES lauksaimniecības produktus iekšējā tirgū un trešajās valstīs, ar budžetu nedaudz vairāk kā 128 miljoni EUR, kas ir pieejams daudzgadu "vienkāršām" un "daudzvalstu" programmām. http://ec.europa.eu/chafea/agri/2017-calls-simple-multiple-programmes_en.html

 

 Kopsavilkumu sagatvoja: LOSP vadošā eksperte Ginta Jakobsone