KLP aktualitātes (18/1/2017)

Maltas prezidentūra atsāk sarunas par bioloģiskās lauksaimniecības reformu

Maltas prezidentūra, kas 1.janvārī pārņēma prezidentūras vadību no Slovākijas, šajā nedēļā organizē divpusējās tikšanās ar dalībvalstīm par bioloģiskās lauksaimniecības noteikumiem (17.-19.janv.), plānots, ka diksusijas turpināsies līdz februāra sākumam. Prezidentūra plāno sagatavot un apspriest grozīto mandātu Īpašajā lauksaimniecības komitejā, kas paredzēta 20./27. februārī, pirms trīspusējām sarunām ar EP 22. martā. Citas trīspusējās sarunas ir ieplānotas 25.aprīlī un 31.maijā. Cerības panākt politisku vienošanos par bioloģisko reformu tika sagrautas pirms decembra Lauksaimniecības padomes (12.-13.dec.), jo sarunu vedējiem neizdevās atrast kopēju valodu par galvenajiem neatrisinātajiem jautājumiem, piemēram, par pesticīdu atliekvielām.

 

Auditori ziņo: ES nedarot pieteikami daudz, lai efektīvi risinātu pārtikas atkritumu problēmas

ES Revīzijas palāta 17.janvārī norādīja savā jaunajā ziņojumā, ka ES ir jāvienojas par kopīgiem pamatnosacījumiem, lai panākt pārtikas atkritumu samazinājumu un par saskaņotu definīciju, lai efektīvāk risinātu šo problēmu, sakot, ka līdz šim veiktie pasākumi ir bijuši "sadrumstaloti un neregulāri".

 

UK raugās pēc brīvās tirdzniecības darījuma ar ES: Apvienotās Karalistes (AK) premjerministre Terēza Meja sacīja, ka pēc 2 gadu sarunām AK nebūs ES vienotā tirgus dalībniece, un nākotnē skatās uz divpusēju brīvās tirdzniecības nolīgumu un daļēju dalību muitas savienībā, kas ļautu tai vienoties par savas tirdzniecības darījumiem visā pasaulē.

 

COMAGRI pētījumā aplūko KLP pēc “Brexit”: saskaņā ar jauno Eiropas Parlamenta Lauksaimniecības komitejas ziņojumu Apvienotās Karalistes lēmums atstāt ES, varētu novest pie "būtiskas plaisas" Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) finansēšanā, radīt tirgus noteikumu izmaiņas, ieskaitot intervences cenas, un ievērojamu tirdzniecības traucējumu risku.

Ziņojumā, ko skatīja 12.janvārī, ir norādīts, ka nākotnes KLP budžets būs atkarīgs no ES gatavības kompensēt zaudētās AK iemaksas un saglabāt pašreizējo KLP daļu (aptuveni 39% no ES budžeta). Ziņojumā apgalvots, ka tirgus instrumenti, piemēram, intervences cenas varētu būt jāpārskata, pamatojoties uz zaudētās Apvienotās Karalistes produkcijas daļas (piemēram, 33% no kopējā ES aitu un kazu audzēšanas).

 

ES lauksaimniecības un pārtikas eksports sasniedz mēneša ausgtākos rādītājus: saskaņā ar Komisijas datiem ikmēneša ES lauksaimniecības un pārtikas eksporta vērtība 2016. gada novembrī sasniedza jaunu rekordu - 11,7 miljardi EUR, par 813 miljoniem EUR vairāk nekā iepriekšējā gada novembrī, 12 mēnešu periodā par 8% palielinājās lauksaimniecības-pārtikas eksports uz ASV un par 11% uz Ķīnu.

 

 Kopsavilkumu sagatvoja: LOSP vadošā eksperte Ginta Jakobsone