ESF projekts: LOSP izbraukuma sapulce – Daugavpils novadā

LSIF projekts

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) 2011.gada 1.februārī uzsāka Eiropas Sociālā fonda projekta 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/087 „Lauksaimnieku un lauku pilsoniskās sabiedrības organizāciju sadarbības stiprināšana - aktīvai un kvalitatīvai līdzdalībai lēmumu pieņemšanā ” īstenošanu.

“93% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.” Projekta īstenošanas un attiecināmo izmaksu periods ir no 01.02.2011 līdz 30.11.2011.

Šodien, 27.maijā plkst. 12:00 Ambeļu pagasta pārvaldē, Parka ielā 6, Ambeļos, Daugavpils novadā notiks Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) pārstāvju sapulce.

Šajā pārstāvju sanāksmē tiek aizsākts LOSP īstenojamā Sabiedrības integrācijas fonda projekta septiņu pasākumu cikls, kur dažādu lauksaimniecības apakšnozaru eksperti novērtēs savas nozares attīstību, pētīs problēmas un kopīgi, sadarbojoties ar pārējām nozarēm, radīs risinājumus.

Sanāksmes laikā biedrības “Latvijas Biškopības biedrība” izpilddirektore Rita Bartuševica ziņos par biškopības nozares novērtējumu, problēmām un risinājumiem. Un Latvijas lauku tūrisma asociācijas “Lauku ceļotājs” pārstāve Antra Damberga ziņos par lauku tūrisma nozares novērtējumu, problēmām un nākotnes risinājumiem.

Tā kā LOSP pamatuzdevums ir cīnīties par lauku attīstību, sakārtotu vidi un apdzīvotiem laukiem, pēc sanāksmes notiks talka, kurā LOSP aktīvākie biedri veiks labiekārtošanas darbus un sagatavos vietu Ambeļu pagasta “Latgaliešu kultūras centra” augļu dārzam. Jāpiebilst, ka Ambeļu pagasta pārvalde jau līdz šim aktīvi realizē vairākus projektus, iesaista jauniešus sabiedriskajā dzīvē un rada tiem darba vietas.

Pievienotie faili lejuplādēšanai

Pievienoto failu un satura autortiesības pieder to oriģinālajiem īpašniekiem. Veicot šīs informācijas vai failu pārpublicēšanu, ir nepieciešama obligāta atsauce uz to oriģinālo autoru!

# Fails Faila izmērs
1 235.5 KB