ESF projekts-LOSP izbraukuma sēde

LSIF projekts

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) 2011.gada 1.februārī uzsāka Eiropas Sociālā fonda projekta 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/087 „Lauksaimnieku un lauku pilsoniskās sabiedrības organizāciju sadarbības stiprināšana - aktīvai un kvalitatīvai līdzdalībai lēmumu pieņemšanā ” īstenošanu.

“93% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.” Projekta īstenošanas un attiecināmo izmaksu periods ir no 01.02.2011 līdz 30.11.2011.

Rīt, 15.jūnijā plkst. 14:00 Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” telpās, Lejupes ielā 3, Rīgā notiks ikmēneša Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) pārstāvju izbraukuma sēde.

Tās laikā notiks otrais pasākums no LOSP īstenojamā Sabiedrības integrācijas fonda projekta septiņu pasākumu cikla, kur dažādu lauksaimniecības apakšnozaru eksperti novērtēs savas nozares attīstību, pētīs problēmas un kopīgi, sadarbojoties ar pārējām nozarēm, radīs risinājumus.

Sēdes otrajā daļā Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas (LBLA) valdes priekšsēdētājs Gustavs Norkārklis un LBLA izpilddirektore Mairita Blūma izskaidros bioloģiskās lauksaimniecības būtību, nozīmi un pamatprincipus, kā arī stāstīs par asociācijas mērķiem, pamatuzdevumiem un darbību, lai veicinātu bioloģiskās lauksaimniecības attīstību, varētu novērtēt līdz šim paveikto un rastu risinājumus problēmām.

Pievienotie faili lejuplādēšanai

Pievienoto failu un satura autortiesības pieder to oriģinālajiem īpašniekiem. Veicot šīs informācijas vai failu pārpublicēšanu, ir nepieciešama obligāta atsauce uz to oriģinālo autoru!

# Fails Faila izmērs
1 244 KB