Esi aktīvs aizpildi EK izplatīto interneta aptauja par KLP nākotni!

Aicinām lauksaimniekus un nozares pārstāvjus aktīvi piedalīties Eiropas Komisijas šodien izplatītajā interneta aptaujā un paust savu viedokli par Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) līdzšinējo darbību un sniegt priekšlikumus uzlabojumiem.

Aptauja ir daļa no esošās KLP izvērtējuma, ko veic Eiropas Komisija. Pēc politikas izvērtējuma veikšanas Eiropas Komisija sniegs savus priekšlikumus par to, kādai jābūt KLP pēc 2020.gada.

 

Aptaujā ir iekļauti 34 jautājumi. Piemēram, kas ir galvenais KLP uzdevums un vai esošā KLP to spēj izpildīt, kas visvairāk traucē kļūt par lauksaimnieku, pēc kādiem kritērijiem būtu jāpiešķir tiešie maksājumi u.c. jautājumi. Beigās aptaujas dalībniekiem tiek piedāvāta iespēja pievienot atsevišķu dokumentu par šo tēmu.

Aptaujas termiņš: 02.05.2017

Aptauja pieejama šeit:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FutureCAP?surveylanguage=LV

 

Jo vairāk viedokļu, jo vairāk mēs varam ietekmēt nākotnes politikas virzību!

ESIET AKTĪVI!