LOSP: Nākotnes KLP – Eiropai beidzot ir jāievēro godīgas konkurences princips un jākompensē nesaņemtie tiešie maksājumi

15.februārī notika Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) ikmēneša pārstāvju sapulce, kurā tika panākta vienošanās par sākotnējo pozīciju par Kopējo lauksaimniecības politiku (KLP) pēc 2020.gada, norādot, ka KLP ir jārisina esošie un nākotnes izaicinājumi, un politikai ir jābūt virzītai uz vairākiem mērķiem: jānodrošina daudzveidīgas, kvalitatīvas pārtikas ražošana visā piegādes ķēdē, un jānodrošina lauksaimnieku ienākumu stabilitāte, kas ir īpaši būtiski lauksaimniekiem, jo pēdējos gados bijuši nopietni tirgus satricinājumi.

Tikpat nozīmīgi KLP mērķi nākotnē ir arī dabas resursu ilgtspējīga apsaimniekošana un apkārtējās vides saglabāšana, un nākotnes politikai arī turpmāk jāveicina lauku apdzīvotība un nodarbinātība laukos.

LOSP pārstāvji vienbalsīgi atzina, nākotnes Kopējai lauksaimniecības politikai ir jānodrošina vienādi tiešie maksājumi visās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs, novēršot tiešo maksājumu atbalsta atšķirības starp ES dalībvalstīm. Turklāt, tām dalībvalstīm, kurām tiešie maksājumi bija zemāki par ES vidējo līmeni, ir jāparedz papildu budžets un jākompensē nesaņemtie tiešie maksājumi.

LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs: ”Tas būtu tikai godīgi, jo kā lai mūsu lauksaimnieki attīstās un konkurē, ja joprojām šajā plānošanas periodā netiek nedrošināts godīgas konkurences princips, kas ir Eiropas Savienības darbības pamatā un mūsu lauksaimniekiem ir zemāki tiešie maksājumi.”