Ātrās saites

Seminar on Traditions

LAT-LIT projekts

Seminārs par tradīcijām - 26. un 27.novembrī

Pirmais projekta LLIII-181 Bez robežām seminārs Cīravā (Kurzemē)

Semināra datums: 26. – 27. novembris

Semināra sākums: 11:00

Semināra vieta: Cīravas arodvidusskola, Cīravas pagasts, Aizputes novads

Semināra mērķis: Iepazīties ar nacionālām tradīcijām.

Seminārs sadalīts divās dienās. Pirmajā semināra dienā lekcijas būs par nacionālām tradīcijām, produktiem, tradīciju izmantošanu kā priekšrocību biznesā. Otrā semināra dienā projektā iesaistītie studenti turpinās darbu piecās darba grupās, lai veidotu komandu un radītu jaunas biznesa idejas, kas balstītas uz tradīcijām.

Pirmajā semināra dienā uz lekcijām tiks sapulcināti 90 dalībnieki. Otrā semināra dienā darba grupās, projekta komandas un jauno lauksaimnieku vadībā, kopā strādās aptuveni 30 studenti. Pēcpusdienā dalībnieki dosies nelielā izbraukumā, lai apskatītu reģiona tradīcijas.

Detalizētāka informācija vēl sekos!


Seminar on Traditions: 26 - 27 November

1st seminar of the Project LLIII-181 Without Borders in Cirava (Kurzeme).

Seminar day: 26 – 27 November

Seminar time: 11:00

Place of seminar: Ciravas vocational school, Ciravas rural municipality, Aizputes region

Goal of the Seminar: to get acquainted on national traditions.

Seminar will be for 2 days. In first day of the Seminar lectures will be held on national traditions and products, use of traditions as advantage in business. On second day: students of the Project will continue work in the 5 work groups in order to built team and to create new business ideas based on traditions.

Seminar in Cirava will gather up to 90 participants for lectures in the first day of the Seminar. During second day about 30 students will work in groups under supervision of the Project team and young farmers. In afternoon they will go in small field trip to see traditions in the region.

Detailed information will follow!