KLP aktualitātes (24/02/2017) (1/03/2017)

Pētījums: ES tirdzniecības darījumi palielinājuši lauksaimniecības pārtikas pārdošanu, nodarbinātību un ekonomisko izaugsmi

Saskaņā ar jaunu pētījumu* - ES tirdzniecības nolīgumi ar Meksiku, Dienvidkoreju un Šveici ir palielinājuši ES lauksaimniecības pārtikas produktu eksportu vairāk nekā par vienu miljardu EUR, vienlaikus atbalstot tūkstošiem darba vietu, pētījumā atzīstot, ka līdzvērtīga importa pieaugumam nebija būtiskas ietekmes uz ES pārtikas ražošanu. 182 lappušu ziņojumā, ko pēc ES izpildvaras uzdevuma sagatavoja Copenhagen Economics, ir secināts, ka papildu tirdzniecības nolīgumiem būtu labvēlīga ietekme uz ES lauksaimniecības un pārtikas nozari, jo īpaši Āzijas tirgos, kur ir straujš pieprasījuma pieaugums. Atšķirībā no DG AGRI un DG TRADE analīzes par nākotnes līgumu ietekmi [skat.AgraFacts nr.85-16], šajā ziņojumā galvenā uzmanība ir pievērsta trīs dažādu veidu līgumiem, kuri jau noslēgti - ar Meksiku (spēkā kopš 2000.g.), ar Dienvidkoreju (2011.g.) un ar Šveici (primārās lauksaimniecības produkti - 2002.g., pārstrādes produkti - 2005.g.).

 

* https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/external-studies/2016-bilateral-trade-agreements/final-report_en.pdf

 

Nav balsojuma par endokrīnās sistēmas darbības traucējumu izraisošām vielām (28. februārī) - starp dalībvalstīm dalās viedokļi

Komisija atteicās likt uz balsošanu kritēriju projektu pastāvīgajā komitejā 28.februārī, lai noteiktu endokrīnās sistēmas bojājumus izraisošās vielas, pēc tam, kad bija skaidrs, ka nebūs iespējams iegūt kvalificētu balsu vairākumu.

 

Sausā vājpiena pulvera krājumi netiks pārdoti piektajā piedāvājumā: Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas komitejā (23.februārī) dalībvalstis vienojās noraidīt visus piedāvājumus par sausā vājpiena pulvera pārdošanu no valsts intervences. DG AGRI amatpersonas, uzsvēra, ka cenas nesasniedza dominējošo tirgus cenu (EUR 199/100 kg, kopš tā samazinājās līdz € 193/100 kg).

 

Junkers aicina "apvienoties ES 27": 1. martā Eiropas Komisijas (EK) prezidents Žans Klods Junkers nāca klajā ar Balto grāmatu par nākotni, kas nosaka piecus scenārijus par to, kā ES27 varētu attīstīties nākamajā desmitgadē: i) turpināt un neko nemainīt; ii) nekas cits, bet vienots tirgus; iii) tiem, kas vēlas vairāk, dara vairāk; iv) darot mazāk būt efektīvākiem un v) darīt daudz vairāk kopā ir plašāk un labāk, ar nelielu uzmanību konkrētām nozarēm, piemēram, lauksaimniecībai un pārtikai. 32 lapu projekts veido pamatu Komisijas ieguldījumam Romas samitam (25. martā), kurā ES valstu un valdību vadītāji (visus izņemot Apvienotās Karalistes), lai atzīmētu Romas līguma 60 gadadienu  - dibināšanas līgumus par Eiropas Ekonomikas kopienas (EEK) un Eiropas Atomenerģijas kopienas (Euratom) dibināšanu.

 

EP un Padome sāk sarunas par emisiju darījumu: Eiropas Parlamenta deputāti un Padome sāks trialoga sarunas par darījumu reformēt ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu pēc tam, kad dalībvalstis vienojās par kopīgu pozīciju Vides padomē 28.februārī.

 

Maskava zaudē apelāciju PTO par savu aizliegumu ES cūkgaļas eksportam

Pasaules Tirdzniecības organizācija (PTO), kas bija vienā pusē ar ES tās strīdā par Krievijas aizliegumu dzīvu cūku un cūkgaļas eksportam, kas tika ieviests 2014.gada janvārī pēc ĀCM slimības uzliesmojuma Baltijas valstīs un Polijā, 23. februārī gala ziņojumā paziņoja, ka ar šādu lēmumu ir pārkāpti tās tirdzniecības noteikumi, un izdarīja  spiedienu uz Maskavu, lai tā atceltu aizliegumu.

 

Revidenti konstatē trūkumus ES NATURA 2000 teritoriju pārvaldībā

ES dalībvalstis nespēj nodrošināt atbilstošu Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldību, ES Revīzijas palāta norādīja ziņojumā 21.februārī, sakot, ka finansējums netika pietiekami pielāgots dažādām vietu vajadzībām un saglabāšanas pasākumi pārāk bieži tika kavēti vai slikti definēti. Ziņojumā, kas apskatīja 24 aizsargājamās dabas aizsardzības vietas Francijā, Vācijā, Spānijā, Polijā un Rumānijā, tika konstatēts nepietiekams koordinācijas līmenis starp vietējām iestādēm, ieinteresētajām pusēm un kaimiņos esošajām dalībvalstīm. Atklājumi nāk laikā, kad ES izpildvara gatavo rīcības plānu, lai uzlabotu ES Dabas direktīvas īstenošanu, kuru izklāstīs nākamajos mēnešos.

 

Kopsavilkumu sagatvoja: LOSP vadošā eksperte Ginta Jakobsone