KLP aktualitātes (15/03/2017) (17/03/2017)

Aptuveni 44 000 lauksaimniekiem piešķirts atbalsts saskaņā ar piena apjoma samazināšanas shēmu

Saskaņā ar galīgajiem skaitļiem, kurus DG AGRI publicēja pagājušā nedēļā, gandrīz 44 000 lauksaimnieki no 27 dalībvalstīm (visas, izņemot Grieķiju) lūdza ES atbalstu par brīvprātīgu piena izlaides samazināšanu par gandrīz 852 000 tonnām 2016.gada pēdējā ceturksnī. Saskaņā ar noteikumiem - ar 150 milj.EUR budžeta piešķīrumu - līdz februāra vidum ražotājiem bija jāiesniedz pierādījumus, ka viņi savās saimniecībās samazināja piena piegādi un tādējādi viņiem bija tiesības uz atbalsta maksājumu 14 EUR par 100 kg produkta, kas nav piegādāts tirgū.

 

Shēmā bija augsta līmeņa aktivitāte no galvenajiem piena ražotāju valstīm, piemēram, DE, FR, UK, NL un PL un par spīti valdības opozīcijai par piegādes pārvaldības plānu, Īrija samazināja ražošanu par vairāk nekā 60 000 tonnām.

Valstu aktivitāte atšķīrās no valsts uz valsti, ar lielāko piensaimnieku skaitu, kas piedalījās shēmā -  Francijā (11 299 piensaimnieki), Vācija (8 749), Īrijā (3 514), Austrijā (3 214) un Nīderlandē (3 125) [skatīt tabulu AGRA FACTS nr.23-17]. Piena samazinājuma kopējais apjoms arī ļoti atšķīrās ES valstīs, piemēram, 233 511 tonnas Vācijā, 150 388 tonnas Francijā, 89 957 tonnas Apvienotajā Karalistē un 53 171 tonnas Nīderlandē un savukārt neliels apjoms bija, piemēram, Maltā - 45 tonnas un Kiprā - 12 tonnas. No Latvijas šajā shēmā pieteicās 479 piensaimnieki ar kopējo piena samazināšanas apjomu - 5 209 tonnas.

 

Galīgie skaitļi par otro piena samazināšanas periodu (no 2016.g.novembra līdz 2017.g.janvārim) būs zināmi š.g. aprīļa sākumā.

DG AGRI amatpersonas informēja, ka nauda, kas netika izmantota kā daļa no iezīmetās naudas 150 milj.EUR, kas bija paredzēta mērķtiecīgai piena samazināšanai 1.07 milj. tonnu apjomā, "joprojām ir pieejama lauksaimniecības izdevumos un finansēs citus tirgus pasākumus, kas var izrādīties vajadzīgi šajā nozarē"

 

Eiropas Parlamenta (EP) lauksaimniecības deputāti brīdina par nodevu samazinājumu Ukrainas produktiem: 13. martā Lauksaimniecības deputāti brīdināja savā atzinumā, ka ES nedrīkst veikt turpmākus tarifu samazinājumus Ukrainas tomātu, kviešu un kukurūzas importam, sakot, ka šāds lēmums kaitētu Eiropas ražotājiem. Atzinums, kuru pieņēma (par 19, pret 9 un 16 atturējās), sagatavoja EP Lauksaimniecības komitejas priekšsēdētājs Czesław Siekierski (EPP, PL), kurš teica, ka ES lauksaimniekiem nebūtu jāmaksā liberalizācijas cena.

 

ES izpildvaras aicināja atbalstīt lauksaimniecības budžetu: EP deputāti teica, ka 2018. gadā ES izpildvarai ir jāturpina palīdzēt lauksaimniekiem, lai tiktu galā ar tirgus nestabilitāti, cenu kritumiem piena un gaļas nozarēs, kā arī putnu gripu un Krievijas aizliegumu, vienlaikus uzsverot, ka izaugsmei un darbavietām ir jābūt prioritātei. Vadlīniju kopumā, par kuru balsoja 15. marta plenārsēdē, un kas paredzēts Komisijas ierēdņiem, gatavojot 2018.gada ES budžetu - Eiropas Parlamenta deputāti pauda savu "atbalstu" lauksaimniekiem.

 

ES Ķīmikāliju aģentūra: aktīvā viela - glifosāts nav kancerogēns

Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra (ECHA) sniedza savu vērtējumu par glifosātu*, sakot, ka pieejamie zinātniskie pierādījumi "neatbilst kritērijiem, lai glifosātu klasificētu kā kancerogēnu, kā mutagēnu vai toksisku reproduktīvajai sistēmai".

https://echa.europa.eu/-/glyphosate-not-classified-as-a-carcinogen-by-echa

 

ES izpildvara ņems vērā ECHA atzinumu, lemjot aktīvās vielas apstiprinājuma atjaunošanu saskaņā ar augu aizsardzības līdzekļu regulējumu. Pēc tam, dienesti izstrādās jaunu priekšlikumu par atkārtotu autorizāciju un atsāks tehniskās diskusijas ar dalībvalstīm. DG SANTE amatpersonas paskaidroja, ka lēmumu par atkārtotu apstiprināšanu ir jāpieņem sešu mēnešu laikā pēc Riska novērtējuma komitejas atzinuma saņemšanas no ECHA, vai arī vēlākais 2017. gada beigās.

 

Pilsoniskās sabiedrības organizāciju koalīcija iepriekšējā mēnesī uzsāka Eiropas pilsoņu iniciatīvu, aicinot Komisiju noteikt aizliegumu glifosātam, reformu pesticīdu apstiprināšanas procedūrai un noteikt ES mēroga obligāto samazināšanas mērķi pesticīdu lietošanai. ES izpildvarai būs jāņem vērā petīcija, ja tā iegūs vajadzīgo vienu miljonu parakstu no vismaz septiņām dalībvalstīm gada laikā. Gandrīz pusmiljons cilvēku to jau ir parakstījuši.

 

DG SANTE jaunumi: alkohola firmām - viens gads, lai izstrādātu uzturvētību etiķetes

ES izpildvaras ziņojumā**, kas iesniegts 13. martā, teikts, ka alkoholisko dzērienu nozarei ir jāpiekrīt plānam gada laikā marķējumā norādīt saviem produktu sastāvdaļas un uzturvērtību, lai sniegtu vairāk informācijas patērētājiem.

** dokuemtns angļu valodā (Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par alkoholisko dzērienu obligāto marķējumu par sastāvdaļu un uzturvērtību sarakstu)

http://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs_labelling-nutrition_legis_alcohol-report_en.pdf

 

DG AGRI varētu pagarināt ES augļu atbalstu: pagājušajā nedēļā ES Lauksaimniecības komisārs Fils Hogans apstiprināja, ka viņš pēc 1. jūlija varētu palaist pagaidu atbalstu dažu augļu izņemšanai no tirgus, bet uzsvēra, ka atbalsts būtu vērsts uz specifiskiem augļu kokiem un ilggadīgajām kultūrām, kur ir "reāli draudi" tirgus satricinājumam. Pašreizējā atbalsta shēma, lai produktu izņemtu no tirgus un samazinātu cenu spiedienu beidzas jūnija beigās.

Projekts par deleģēto regulu, kas nosaka pagaidu ārkārtas atbalsta pasākumus noteiktiem augļiem tika apspriests tehniskajā sanāksmē 14. martā un tas vēl var mainīties. Projekts paredz maksimālos daudzumus katrā valstī un produktus (sīkāk skatīt informāciju AGRA FACTS nr.22-17 pielikumā).

 

Kopsavilkumu sagatvoja: LOSP vadošā eksperte Ginta Jakobsone