Ātrās saites

Uz tradīcijām balstītas uzņēmējdarbības iespējas pierobežā

LAT-LIT projekts

26. un 27.novembrī Cīravas arodvidusskolā notika seminārs “Par tradīcijām”, kurā piedalījās jaunieši no Latvijas un Lietuvas, kā arī vietējā reģiona iedzīvotāji.

Seminārs tika organizēts Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Jaunas biznesa idejas ar mantotām tradīcijām – nākotne bez robežām” ietvaros. Projekta pamatmērķis ir palielināt lauksaimniecības nozares prestižu Latvijas – Lietuvas jauniešu vidū, vienlaicīgi veicinot uzņēmējdarbības attīstību un nacionālo tradīciju saglabāšanu.

Ar semināru palīdzību tika sniegts ieskats par Latvijas tradīcijām un pārrunātas iespējas, kā saglabāt tradīcijas un caur jaunām idejām tās izmantot uzņēmējdarbībā un reģionu attīstībā, īpašu uzmanību veltot sadarbībai Latvijas un Lietuvas pierobežu teritorijās.

26.novembrī lekciju tēmas bija par biškopību un biškopības produktiem, paskaidrojot, kāpēc ir svarīgi kopt biškopības tradīcijas un kā uz to bāzes veidot uzņēmējdarbību. Tāpat jauniešiem tika sniegts ieskats Baltijas kultūras tradīcijās un Latvijas tradicionālajā kultūrā.

27.novembrī Latvijas un Lietuvas studenti tika sadalīti darba grupās, kurās uzsāka diskusijas par tradīcijām un jaunām uzņēmējdarbības idejām. Projekta ietvaros, lai izstrādātu priekšlikumus par reģionu un uzņēmējdarbības attīstību pierobežu teritorijās un kopīgi izstrādātu biznesa plānus attīstībai laukos, studenti, kā vienota komanda turpinās darboties visa gada garumā. Jauniešu entuziasms un aktīvs darbs šajā pasākumā ieviesa ticību, ka projekta laikā jaunieši radīs jaunas idejas, lai kopīgi veidotu labāku nākotni laukos.

Tā kā viens no LOSP mērķiem ir veicināt alternatīvu nodarbošanās veidu attīstību laukos, tad LOSP kā vadošais partneris šajā projektā, cer, ka tieši Latvijas un Lietuvas jauniešu draudzība un idejas veicinās uzņēmējdarbības attīstību pierobežas teritorijās, jo tieši šajās teritorijās ir novērojams zems iedzīvotāju blīvums un jaunu cilvēku migrācija uz lielajām Latvijas pilsētām.

Pievienotie faili lejuplādēšanai

Pievienoto failu un satura autortiesības pieder to oriģinālajiem īpašniekiem. Veicot šīs informācijas vai failu pārpublicēšanu, ir nepieciešama obligāta atsauce uz to oriģinālo autoru!

# Fails Faila izmērs
1 250 KB