Ātrās saites

Nākotne bez robežām!

LAT-LIT projekts

18. un 19.februārī Lietuvā, Pasvalio apgabalā, Paņevežas reģionā notiks projekta „Jaunas biznesa idejas ar mantotām tradīcijām – nākotne bez robežām” otrais seminārs par uzņēmējdarbības ekonomiku un biznesa plāna sastādīšanu, kurš tiek īstenots pateicoties Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007 – 2013 finansējumam. Lai īstenotu projekta noteiktos mērķus, projektā ir iesaistīti 4 projekta partneri: Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome, Lietuvas Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Jauno zemnieku klubs un Latvijas Lauksaimniecības universitāte.

Projekta galvenais mērķis ir palielināt lauksaimniecības nozares prestižu Latvijas – Lietuvas jauniešu vidū, vienlaicīgi veicinot uzņēmējdarbības attīstību un nacionālo tradīciju saglabāšanu. 2010.gada novembrī jau notika pirmais seminārs Cīravā, ar kura palīdzību tika sniegts ieskats Latvijas tradīcijās un pārrunātas iespējas, kā tās saglabāt un caur jaunām idejām izmantot uzņēmējdarbībā un reģionu attīstībā, īpašu uzmanību veltot sadarbībai Latvijas un Lietuvas pierobežu teritorijās.

Otrā semināra mērķis ir projektā iesaistītajiem, 16 Latvijas un 15 Lietuvas studentiem, iemācīt galvenos uzņēmējdarbības principus un prasmes. Kā galvenie temati šajā semināru ciklā tiek izvirzīti – uzņēmējdarbības ekonomika un biznesa plāna sastādīšana. Pirmajā semināra dienā uzmanība tiks koncentrēta uz lekcijām, bet otrajā semināra dienā uz jauniešu grupu darbu, lai attīstītu jauniešu izplānotās biznesa idejas, kā arī paredzēts apmeklēt dažus pierobežas teritorijā labākos biznesa uzņēmumus.

Latvijas un Lietuvas jaunieši darbojas 5 grupās, un jau ir vienojušies par 5 jaunām biznesa idejām, kuras semināra laikā turpinās attīstīt tālāk, analizējot to priekšrocības un iespējamos biznesa riskus. Kopš projekta sākuma jaunieši jau ir apmeklējuši vairākas saimniecības, uzņēmējus pierobežā un sagatavojuši priekšlikumus uzņēmējdarbības tālākai uzlabošanai pierobežas teritorijā, kā arī izvērtējuši Latvijas un Lietuvas pierobežu teritoriju priekšrocības un vājās puses.

Šāds ir projekta jauniešu skatījums par Latvijas un Lietuvas pierobežu teritorijām.

Priekšrocības uzņēmējdarbībai pierobežas teritorijās:

 • Pozitīvi ir tas, ka tas padara īpašu un bagātīgu kultūru un tas rada unikālas iespējas biznesam, jo vietējās kultūras mantojums, tradīcijas nav sastopamas citur.
 • Pierobežas teritorijas parasti nav ļoti pārslogotas, un tāpēc šajās vietās ir tīra, ekoloģiska daba un skaistākās vietas. Tas ir ļoti pozitīvs aspekts, ja kāds grib attīstīt tūrisma vai atpūtas biznesu. Iespēja iesaistīties uzņēmējdarbībā, par kuru pieprasītais resurss ir augstas kvalitāte vides jomā.
 • Pierobežas rajonos, bieži ir unikāla vēsture. Dažkārt ir vietas, kur risinājušies izšķiroši un svarīgi notikumi valsts politikā. Tāpēc šīs vietas ir autentiskas, lai izveidotu muzeju, pieminekļus, kas mums atgādina par nozīmīgiem vēsturiskiem notikumiem.
 • Uzņēmējiem ir iespēja apvienot hobiju ar uzņēmējdarbību, tādējādi iegūstot līdzekļus, lai attīstītos.
 • Lētākas transporta izmaksas, produktu transportēšana uz kaimiņvalsti, iespēja iegādāties lētākas preces kaimiņvalstīs.

Trūkumi un uzņēmējdarbības riski pierobežu teritorijās:

 • Bieži pierobežas teritorijām ir vāja infrastruktūra, šīs vietas ir tālu no pilsētas teritorijas, šeit ir saziņas trūkums, nepietiekoši attīstīti veselības aizsardzības, transporta un tirdzniecības pakalpojumi, līdz ar to arī uzņēmēji bieži vien nevēlas riskēt un šādās teritorijās attīstīt uzņēmējdarbību.
 • Pierobežas teritorijas pārsvarā ir mazapdzīvotas, uzņēmējiem nav vietējās mērķauditorijas, lai attīstītu uzņēmējdarbību, tāpēc ir vajadzīgi papildu pasākumi, un tas nozīmē papildu finansiālās izmaksas.
 • Tālu no galvaspilsētas, kur ir aktīva saimnieciskā darbība.
 • Kvalificētu darbinieku trūkums.
 • Vietējo iedzīvotāju pirktspēja ir zema.
 • Daudzās vietās netālu no robežas, nav pienācīgas infrastruktūras, piemēram, bojāti ceļi, sakaru traucējumi.
 • Nav tradīciju pārmantojamības. Nav skaidrs, kas turpinās īpašas uzņēmējdarbības jomas.

Priekšlikumi uzņēmējiem pierobežu teritorijās:

 • Izstrādāt informācijas sistēmu un uzlabot piegādes kvalitāti.
 • Palielināt reklāmas mārketingu. Uzņēmēji, lai reklamētu vietējo pierobežas zonu, var uzsvērt īpašu vērtību, vēstures, apskates vietas, arhitektūru, tradīcijas, valodu. Patērētājiem ir svarīgi, lai vide ap uzņēmumu, ir patīkama un interesanta.
 • Meklēt jaunus tirgus segmentus.
 • Svarīgākais ir infrastruktūra. Uzņēmējiem ir jāatrod sava vieta pierobežā, piemēram, kur infrastruktūra ir vāji attīstīta un to izmantot, kā biznesa iespēju. Ja uzņēmēji ir gatavi to darīt – viņi var dot ieguldījumu infrastruktūras uzlabošanā.
 • Ja pierobežas teritorijā nav patīkama vide vai otrādi, uzņēmēji to var izmantot kā iespēju, lai izveidotu vidi, ko viņi vēlas savā uzņēmējdarbībā. Radīt kaut ko jaunu dažkārt ir ērtāk nekā kaut ko uzlabot.
 • Sadarboties ar pierobežas kaimiņiem. Iespējams, ka viņiem varbūt ir līdzīgas problēmas un idejas. Kopā jūs varētu palīdzēt viens otram un darīt kaut ko lielāku un nozīmīgu.
 • Veltīt lielāku uzmanību esošajiem resursiem un tos efektīvi izmantot.
 • Ir svarīgi, lai iespējamos klientus piesaistītu visu gadu.
 • Sadarboties ar vairākiem uzņēmumiem, lai piedāvātu vairāk pakalpojumu.
 • Organizēt dažādus pievilcīgus festivālus, kur uzņēmums būtu popularizēts (pašvaldība varētu palīdzēt).

Starp projektā iesaistītajiem jauniešiem jau ir izveidojusies veiksmīga sadarbība un draudzība, kas stiprina jauniešu vēlmi iesaistīties reģiona nākotnes plānošanā, kopīgi attīstot pierobežas reģionus. Jau tagad jauniešu izveidotās biznesa idejas ir inovatīvas un radošas, kas vienlaicīgi sniedz iespējas tās realizēt reālos biznesa plānos un īstenot dzīvē, jo tās ir iespējas, kurām nav robežu!

Pievienotie faili lejuplādēšanai

Pievienoto failu un satura autortiesības pieder to oriģinālajiem īpašniekiem. Veicot šīs informācijas vai failu pārpublicēšanu, ir nepieciešama obligāta atsauce uz to oriģinālo autoru!

# Fails Faila izmērs
1 260.5 KB
2 258.5 KB