Ātrās saites

Projekta „Nākotne bez robežām” seminārs par izglītības sistēmu - 1.aprīlis

LAT-LIT projekts

1.aprīlī Kauņā notiks projekta “Nākotne bez robežām” otrais seminārs par izglītības sistēmu, ar mērķi dalīties projekta partneru un studentu pieredzē par izglītības kvalitāti Latvijas lauksaimniecības universitātē un Lietuvas Lauksaimniecības universitātē, lai uzlabotu un attīstītu abu universitāšu sadarbību. Salīdzinot abu universitāšu izglītības sistēmas tiks noskaidrots, ko nepieciešams uzlabot katrā no šīm izglītības iestādēm.

Tāpat projektā iesaistītie jaunieši apmeklēs zinātnes, studiju un biznesa centru “Nemunas”, kā arī lauksaimniecības izstādi “Ka pasesi… 2011” , kas notiek no 31.marta līdz 2.aprīlim Lietuvas Lauksaimniecības universitātē.

Projekts „Jaunas biznesa idejas ar mantotām tradīcijām – nākotne bez robežām” tiek īstenots pateicoties Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007 – 2013 finansējumam. Lai īstenotu projekta noteiktos mērķus, projektā ir iesaistīti 4 projekta partneri: Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome, Lietuvas Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Jauno zemnieku klubs un Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Projekta galvenais mērķis ir palielināt lauksaimniecības nozares prestižu Latvijas – Lietuvas jauniešu vidū, vienlaicīgi veicinot uzņēmējdarbības attīstību un nacionālo tradīciju saglabāšanu.

Pievienotie faili lejuplādēšanai

Pievienoto failu un satura autortiesības pieder to oriģinālajiem īpašniekiem. Veicot šīs informācijas vai failu pārpublicēšanu, ir nepieciešama obligāta atsauce uz to oriģinālo autoru!

# Fails Faila izmērs
1 255.5 KB