KLP aktualitātes (22/03/2017) (24/03/2017) (29/03/2017) (31/03/2017) (03/04/2017) (05/04/2017)

ES-Austrālijas divpusējās tirdzniecība sarunas

Saskaņā ar nopludināto kopīgā ietvara projektu, kuru paredzēts pabeigt gada 6. aprīlī, ES un Austrālija ir apņēmusies pilnībā ņemt vērā visjutīgākos produktus, ieskaitot lauksaimniecības un pārstrādātos lauksaimniecības produktus, uz kuriem varētu attiekties "īpašas procedūras".

Sagaidāms, ka līdz vasarai Komisija iesniegs priekšlikumus, meklējot atsevišķus mandātus no dalībvalstīm, lai vienotos par turpmākiem divpusējiem līgumiem ar Austrāliju, Jaunzēlandi un Čīli, ļaujot Padomei pieņemt lēmumus un sarunu direktīvas otrajā pusgadā (Igaunijas prezidentūrā).

 

Komisija apstiprina ChemChina darījumu par Syngenta pārņemšanu ar nosacījumiem

Komisija (5. aprīlī) deva zaļo gaismu Ķīnas valsts īpašumā esošā ķīmiskā uzņēmuma ChemChina ierosinātajam darījumam (43 miljardu USD (38 miljardi EUR)) par Šveices pesticīdu un sēklu firmas Syngenta pārņemšanu.

 

NVO iebilst pret "toksisko korporatīvo varu" pār pārtiku un lauksaimniecību: vairāk nekā 200 pilsoniskās sabiedrības grupas ir izteikušas iebildumus pret ierosināto apvienošanās darījumu agroķīmijas nozarē, paužot iebildumus pret "arvien pieaugošo toksisko korporatīvo varu" pārtikas ķēdē. Ar atklātu 27.marta vēstuli, kuru parakstījušas saimniecību, arodbiedrību, starptautiskās attīstības un vides aizsardzības grupas no ES un no citām valstīm (Krievijas, Norvēģijas, Šveices un Bosnijas un Hercegovinas) ir aicinājušas Komisiju noraidīt pasaules lielāko agroķīmisko un sēklu ražošanas uzņēmumu mega - apvienošanos, jo tā koncentrēs tirgus varu un "saasinās problēmas, ko rada rūpnieciskā lauksaimniecība - un radīs negatīvās sekas sabiedrībai, lauksaimniekiem/ laukstrādniekiem, patērētājiem, vides un pārtikas drošībai".

 

Eiropas Parlaments: KLP ir jāatbalsta sievietes lauku apvidos

ES izpildvarai ir jāiekļauj iniciatīvas savos KLP reformas plānos, lai radītu jaunas darba vietas sievietēm lauku apvidos, tā norādīja deputāti (4 aprīlī) plenārsesijā Strasbūrā. Kopīgā resolūcija tika apstiprināta ar 523 balsīm par, 104 pret, un 58 atturoties, kurā ir teikts, ka, jāuzlabo iespējas sievietēm iegūt darbu lauku apvidos, un tai ir jābūt kā prioritātei turpmākās apakšprogrammās saskaņā ar lauku attīstības politiku.

 

Lauksaimniecības Padome: KLP vienkāršošana, Brazīlijas liellopu gaļa un ekoloģiski nozīmīgas platības

ES lauksaimniecības ministri apmainījās ar viedokļiem par Komisijas Omnibus regulas lauksaimniecības noteikumiem Padomes sanāksmē Luksemburgā (3. aprīlī), kopumā atbalstot prezidējošās valsts kompromisa paketi, lai vienkāršotu  kopējās lauksaimniecības politikas elementus.

 

ES Lauksaimniecības komisārs Fils Hogans informēja ministrus par Komisijas novērtējuma ziņojumu par ekoloģiski nozīmīgu platību pasākuma īstenošanu, kas tika iesniegts gada 29. martā [* 7766/17 & AF26-17], kas izslēdz palielinājumu no 5% līdz 7%. Delegācijas apsprieda arī virzību uz lielāku KLP vienkāršošanu pēc 2020. gada un  sekundāro tiesību aktu normas - pamatojoties uz kopīgu dokumentu, kuru sagatavojušas vairākas valstis DK, EE, FI, LV, LT un SE [* 7763/17]

 

ES Veselības komisārs neizslēdz turpmākus pasākumus sakarā ar Brazīlijas liellopu gaļas krāpšanās lietu

ES veselības komisārs Vytenis Andriukaitis Padomē apstiprināja, ka DG SANTE dienesti pēc Lieldienām varētu veikt revīzijas Brazīlijā "vēlākais līdz maija vidum" un neizslēdz papildu pasākumus, ņemot vērā pastiprināto pārbaužu iznākumu un situācijas attīstību.

 

OMNIBUS regulas noteikumi: ES lauksaimniecības ministri kopumā atbalsta kompromisa variantu

ES lauksaimniecības ministri kopumā atbalstīja ierosinātos grozījumus prezidējošās valsts Omnibus regulas kompromisā, kas bija neatrisināti politiskie jautājumi, piemēram, par jaunajiem lauksaimniekiem, saistīto atbalstu un par Ienākumu stabilizācijas instrumentu, un tas dod cerību, ka varētu panākt politisko vienošanos nākamajā Īpašajā Lauksaimniecības komitejā (10.aprīlī).

 

Padomē publisko debašu laikā tādas valstis, kā piemēram, IE, IT un SI atbalstīja izmantot ierosināto sektoru specifisko Ienākumu stabilizācijas instrumentu, kas ir lauku attīstībā (2. pīlārā), ieskaitot 20% slieksni, kas "ļaus lauksaimniekiem labāk virzīt atbalstu un reaģēt uz tirgus krīzi". Kipra arī pievienojās debatēs par grozījumiem, un teica, ka tas neatceļ "nepieciešamību veidot jaunu krīžu vadības sistēmu tirgus kopējās organizācijas (TKO) ietvaros- nākamajā plānošanas periodā - balstoties uz ieejas un izejas rādītājiem". Savukārt holandieši, dāņi un zviedri pauda "nopietnas šaubas", sakot, ka ierosinātās izmaiņas par Ienākumu stabilizācijas instrumentu "nesaskan ar ambīciju par vairāk uz tirgu orientētu KLP un ir risks, ka tas radīs konkurences izkropļojumus". Trīs delegācijas norādīja, ka grozījumos nav ievērots"PTO zaļās kastes nosacījums" un "to nevar uzskatīt par politikas vienkāršošanu"

 

Delegācijas no PT, EL, AT, DK, RO, HR un FI bija par saistītā atbalsta elastīgāku pieeju, ieskaitot. ikgadējās brīvprātīga saistītā atbalsta korekcijas (52. un 53 pants). Rumānijas valsts sekretārs uzsvēra nepieciešamību "paplašināt saistītā atbalsta nozares, jo īpaši putniem un cūkgaļai", bet Slovēnijas delegācija teica, ka saistītā atbalsta ierobežojumus būtu jāsamazina".

 

Padomē bija liels atbalsts apstiprināt prezidējošās valsts ierosinājumus - noraidīt Komisijas ierosinātos grozījumus, ieskaitot priekšlikumu - atteikties no 90 hektāru griestiem un saglabāt status quo attiecībā uz jauno lauksaimnieku definīciju. Grieķija, Īrija, Slovēnija un Rumānija uzsvēra, ka ir nepieciešams veicināt jaunu cilvēku ienākšanu nozarē un "paaudžu maiņu". Bet Holandes un Spānijas delegācijas pauda nožēlu, ka viņu priekšlikumus par jaunajiem lauksaimniekiem "nebija ietverti kompromisa tekstā", bet Horvātija pauda neapmierinātību "ar ierosināto formulējumu par jaunajiem lauksaimniekiem".

 

Vairākas delegācijas - DE, NL, LV, DK, AK, AT, PT, FI un IE atbalstīja ierosinājumu no 2018.gada dalībvalstīs piemērot aktīvo lauksaimnieku kritēriju fakultatīvi (9. pants (8)). Bet Beļģijas delegācija teica, ka jebkādas izmaiņas noteikumos attiecībā uz aktīvajiem lauksaimniekiem dos "nepareizu vēstījumu, ka ir nevienlīdzība starp dalībvalstīm". Šādas bažas izskanēja arī Rumānijas delegācijas viedoklī, kas kas deva priekšroku "saskaņotai aktīvā lauksaimnieka klauzulas īstenošanai visās valstīs, lai izvairītos no konkurences izkropļojumiem "

 

Kopsavilkumu sagatvoja: LOSP vadošā eksperte Ginta Jakobsone