Ātrās saites

Projekts „Nākotne bez robežām”: Jaunieši pievēršas mārketinga jautājumiem

LAT-LIT projekts

Mārketings ir būtisks instruments jebkuras biznesa idejas realizācijā un ir viens no veiksmīgas uzņēmējdarbības pamatiem. Tāpēc no 6. līdz 7.maijam Lietuvā - Pasvalio reģionā, Paņevežas rajonā notiks projekta “Jaunas biznesa idejas ar mantotām tradīcijām – nākotne bez robežām” trešais seminārs, kas veltīts mārketingam, lai jauniešiem sniegtu pilnvērtīgākas zināšanas šajā jautājumā.

Projekta ietvaros jau februārī notika seminārs par uzņēmējdarbības ekonomiku un biznesa plāna sastādīšanu, šoreiz lekcijās galvenā uzmanība tiks veltīta mārketingam, par pamatu izvirzot studentu interesi par reģionu kā dzīves vietu. Studentu projektu idejas tiek nemitīgi papildinātas un šoreiz tās tiek fokusētas uz mārketinga jautājumu risināšanu un realizāciju savos projektos. Pirmajā semināra dienā paredzētas lekcijas par mārketinga pamatiem, kur studenti diskusijā ar lektoru meklēs veiksmīga mārketinga pamatnostādnes.

Otrā semināra dienā, projektā iesaistītie jaunieši, savas zināšanas centīsies realizēt, praktiski radot katra biznesa plāna mārketinga koncepciju. Tāpat studentiem arī paredzēts neliels izbraukums, kas būs kā praktisks papildinājums lekcijām par tradicionālo produktu mārketingu un pārdošanas menedžmenta lēmumiem.

Projekta galvenais mērķis ir palielināt lauksaimniecības nozares prestižu Latvijas – Lietuvas jauniešu vidū, vienlaicīgi veicinot uzņēmējdarbības attīstību un nacionālo tradīciju saglabāšanu. 2010.gada novembrī jau notika pirmais seminārs Cīravā, ar kura palīdzību tika sniegts ieskats Latvijas tradīcijās un pārrunātas iespējas, kā tās saglabāt un caur jaunām idejām izmantot uzņēmējdarbībā un reģionu attīstībā, īpašu uzmanību veltot sadarbībai Latvijas un Lietuvas pierobežu teritorijās.

Projekts „Jaunas biznesa idejas ar mantotām tradīcijām – nākotne bez robežām” tiek īstenots pateicoties Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007 – 2013 finansējumam. Lai īstenotu projekta noteiktos mērķus, projektā ir iesaistīti 4 projekta partneri: Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome, Lietuvas Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Jauno zemnieku klubs un Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Projekta galvenais mērķis ir palielināt lauksaimniecības nozares prestižu Latvijas – Lietuvas jauniešu vidū, vienlaicīgi veicinot uzņēmējdarbības attīstību un nacionālo tradīciju saglabāšanu.

Pievienotie faili lejuplādēšanai

Pievienoto failu un satura autortiesības pieder to oriģinālajiem īpašniekiem. Veicot šīs informācijas vai failu pārpublicēšanu, ir nepieciešama obligāta atsauce uz to oriģinālo autoru!