Ātrās saites

Semināru prezentācijas projektā „Bez robežām” (Presentations of seminars in the Project „Without Borders”)

LAT-LIT projekts

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Jaunas biznesa idejas ar mantotām tradīcijām – nākotne bez robežām” prezentācijas.


Presentations of the Project “New Business Ideas through Old Traditions - Future without Borders” (Latvia – Lithuania Cross Border Cooperation Programme)

Pievienotie faili lejuplādēšanai

Pievienoto failu un satura autortiesības pieder to oriģinālajiem īpašniekiem. Veicot šīs informācijas vai failu pārpublicēšanu, ir nepieciešama obligāta atsauce uz to oriģinālo autoru!