Ātrās saites

SAM 8.5.2. Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai

Vadošais partneris: Valsts izglītības satura centrs

Īstenošanas termiņš: LOSP projektā iesaistās no 2017. gada 26.aprīļa līdz 2021. gada 31. decembrim

Darbības, kuras projekta ietvaros īsteno LOSP:

  1. profesijas standartu vai profesionālās kvalifikācijas pamatprasību izstrāde;
  2. ekspertīzes modulārajām programmām;
  3. ekspertīzes profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem;
  4. ekspertīzes pirms mācību līdzekļu un simulācijas iekārtu iegādes un Projektā izstrādātiem mācību līdzekļiem.