Ātrās saites

Bulduru dārzkopības vidusskola

Grupa: 
PII Lauksaimniecība
Vieta: 
Bulduri
Iepriekšējā izglītība: 
* Pamatizglītība
Veids: 
* Klātiene
Kvalifikācija: 
Parka dārznieks

DĀRZU UN PARKU KOPŠANA

Iegūstamā kvalifikācija: parka dārznieks

Parka dārznieks ir speciālists, kurš veic darbus, kas saistīti ar ainavas, parku, dārzu veidošanu un kopšanu, plāno, organizē un vada savu darbu objektā un spēj lietot ainavas elementu izbūvei nepieciešamās tehnoloģijas, darba paņēmienus un agrotehniskos pasākumus. Jaunie speciālisti mācību procesā mācās pazīt augus, prot tos lietot un kopt apstādījumos, orientējas dārza tehniskajā aprīkojumā.

Mācību ilgums:

  • ar pamatizglītību - 4 gadi

Mācību valoda: latviešu

Īstenošanas forma: klātiene

Iegūstamais izglītības dokuments: diploms par vidējo profesionālo izglītību