KLP aktualitātes (25/05/2017) (31/05/2017) (02/06/2017) (07/06/2017)

Jauna ES dzīvnieku labturības platforma

6.jūnijā Briselē ES veselības komisārs Vytenis Andriukaitis oficiāli atklāja sanāksmi par ES dzīvnieku labturības platformu* - instrumentu, kas paredzēts, lai dalītos ar labāko pieredzi. Platformai ir atsevišķas sadaļas par četrām grupām (tas ir, gaļas un piena, putnu gaļas un olas, saimniecībā audzētās zivis, cūkgaļa). Katrā grupas sadaļā būs pieejams forums, informācija par sanāksmēm un dokumentu lapa. Forums apvieno kopumā 75 dalībnieku no valsts un privātā sektorā, ieskaitot 35 no dalībvalstīm, Eiropas Ekonomikas zonas valstīm, Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA), starptautiskām organizācijām (FAO, Pasaules Bankas, Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas) un 40 dalībnieki no akadēmiskajām aprindām, pilsoniskās sabiedrības, NVO un industrijas (lauksaimnieki, pārtikas pārstrādātāji, dzīvnieku

transportētāji, veterinārārsti un mazumtirgotāji).

* http://www.animalwelfareplatform.eu/

 

DG Sante -"kritiski trūkumi" Brazīlijas gaļas punktos: šonedēļ informācijas avoti norādīja, ka ES veselības inspektoru komanda atklājusi virkni "kritisku trūkumu" Brazīlijas zirgu un mājputnu gaļas ražošanas uzņēmumos audita pirmajā pusē maijā (2.-12.maijā). Trūkumi vairākās zirgu un mājputnu pārstrādes vietās, kas saistīti ar iestādēm un sertifikācijas prasībām ir aprakstīti kā "nopietni trūkumi".Audita mērķis bija pārbaudīt, vai sistēma ir pietiekami efektīva, lai garantētu produktu, kas paredzēti eksportam uz ES, drošību un izsekojamību.

 

Lauksaimniecības EP Agri deputāti bloķēja zaļināšanas plānus: EP  Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas pārstāvji bloķēja Komisijas plānu aizliegt pesticīdu lietošanu uz dažām ekoloģiskās nozīmes platībām pirms plenārsēdes balsojuma Strasbūrā. Komiteja ieteica noraidīt deleģēto aktu par KLP zaļināšanas pasākumu vienkāršošanu (30 balsis par, 11 pret un 1 atturās), argumentējot to, ka nosacījumi apdraud ilgtspējīgu proteīnaugu ražošanu Eiropā.

 

Franču un vācu lobiji nepiekrīt zaļināšanas plāniem: pirms plānotā balsojuma par deleģēto aktu plenārsēdē Strasbūrā (12.-15. jūnijā) vācu un franču saimniecību lobiju organizācijas aicina ES deputātus noraidīt Komisijas plānu aizliegt pesticīdu lietošanu uz dažām ekoloģiskas nozīmes platībām. Kopīgajā vēstulē, kas tika nosūtīta 6. jūnijā franču un vācu deputātiem, ir teikts, ka "augu aizsardzības līdzekļu izmantošanas aizliegums ekoloģiskās nozīmes platībās apdraud vietējo proteīnaugu ražošanu".

 

ES un Ķīnas sadarbība par ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību

Fetas siers, īru viskijs, Polijas degvīns  (Polska Wódka), Parmas siers (Parmigiano Reggiano) un vīns (Vinho Verde) ir daži no produktiem, kas ir starp 100 ES ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, kuri tiks aizsargāti ES un Ķīnas divpusējā vienošanās, kurš tiks noslēgts 2017. gadā. Savukārt no Ķīnas puses: Hengxian jasmīnu tēja, Korla bumbieri, Yantai āboli, Baoshan arabikas kafija, Shacheng vīns un Chaidamu godži ogas ir starp 100 produktiem, kuri būs savstarpējā geogrāfisko norāžu aizsardzībā, kad līgums stāsies spēkā.

 

Vadošie EP deputāti aicina pabeigt bioloģiskās lauksaimniecības reformu: Eiropas Parlamenta sarunu grupa lūdza Maltas prezidentūrai līdz jūnija beigām panākt vienošanos par bioloģisko reformu. Sarunas par bioloģiskās lauksaimniecības noteikumu uzlabošanu 29.maijā neizdevās, kad prezidējošā valsts nenodrošināja pārskatīto sarunu mandātu Īpašajā lauksaimniecības komitejā, mudinot amatpersonas atcelt 18. trialogu 31. maijā. 

 

29.maija sanāksmē lielākā daļa delegāciju - EL, CZ, PL, FI, LT, HU, DK, SE, AT, CY, BG, IT, SK, PT, NL, HR un BE - pauda iebildumus pret vairākiem elementiem pārskatītajā kompromisa tekstā (par galvenajiem punktiem, kā arī tehniskiem jautājumiem, kas saistīti ar definīcijām, pārrēķina noteikumiem un kontroles sistēmām). Spānija, komentējot tekstu norādīja dažas detaļas,  tomēr kopumā Spānijai nebija iebildumu attiecībā uz kompromisa tekstu, pārējās valstis, piemēram, RO, FR, DE, SI, IE, LU un LV atbalstīja pārskatīto mandātu.

Vadošie EP deputāti domā, ka vienošanās ir "rokas stiepiena attālumā" līdz jūnija beigām vai Igaunijas prezidentūras sākumposmā. 

 

EP deputāti bloķē Ukraina nodevu samazinājumu "sensitīvajiem produktiem": EP deputāti brīdināja (1.jūnijā), ka ES nedrīkst veikt turpmākus samazinājumus muitas tarifiem Ukrainas importa "sensitīvajiem produktiem", piemēram, tomātu pārstrādei, kviešiem, norādot, ka šāds lēmums varētu kaitēt Eiropas ražotājiem.

 

ES budžeta projekts 2018.gadam: KLP izdevumi nedaudz mazāki nekā 2017.gadā 

Saskaņā ar ES budžeta 2018.gadam projektu ES izdevumu vajadzības attiecībā uz tiešajiem maksājumiem un tirgus pasākumiem saskaņā ar 2. pozīciju nākamajā gadā ir plānotas 44.52 miljardi EUR, tas ir par 822 miljoniem EUR mazāk nekā 2017.g. budžetā. Samazinājums lielā mērā ir saistīts ar to, ka 500 miljonu atbalsta pakete pienam un lopkopības nozarēm (2016.g. rudenī) radīja izdevumus 2017.gada budžetā, bet tam nav finansiālas ietekmes uz 2018.gada budžetu.

 

Dalībvalsts noraida EP grozījumus Omnibus regulā

(22. maijā) Dalībvalstu vairākums pauda iebildumus pret Eiropas Parlamenta grozījumiem Komisijas Omnibus** regulas priekšlikumā. Īpašajā lauksaimniecības komitejā dažas delegācijas (PL, EL un RO) atbalstīja vairākas ierosinātās izmaiņas par tiešo atbalstu, bet citas valstis piemēram, ES, DK, LU un BE stingri norādīja, kas ar EP deputātu Paolo De Castro (S & D, IT) un Albert Deß iesniegtie grozījumi (PPE, DE) pārsniedz vienkāršošanas robežas. Citas valstis, piemēram, DE, UK un DK aicināja savlaicīgi pabeigt tehnisko dokumentāciju pirms tās stāšanās spēkā 2018.gada 1.janvārī, savukārt Francija teica, ka lauksaimniekiem nepieciešama lielāka stabilitāte pēc 2013. gada KLP reformas. Francija un Itālija atbalstīja ierosinātās izmaiņas par saistīto atbalstu, sakot, ka Padome "palaida garām iespēju doties tālāk" savā kompromisa tekstā.

EP ziņotāji De Castro un Deß gaida oficiālu apstiprinājumu no Maltas prezidentūras prezentēt Eiropas Parlamenta nostāju par Omnibus regulējumu nākamajā sanāksmē Luksemburgā (12. jūnijā).

 

**Omnibus regula (t.i. grozījumi KLP pamata regulās, ES fondu regulās) – (Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2012/2002, Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1307/2013, (ES) Nr. 1308/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un (ES) Nr. 652/2014 un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 541/2014/ES).

 

Lauksaimniecības padome 12.jūnijā: darba kārtībā dominēs bioloģiskās lauksaimniecības reforma un tirgus situāciju

Pirmdien 12.jūnijā Luksemburgā ES lauksaimniecības ministri rīkos politikas debates par bioloģisko reformu. Sanāksmē delegācijas lūgs izteikt savu viedokli par talāko virzību, lai reformētu bioloģiskās lauksaimniecības noteikumus.

Plānots, ka Lauksaimniecības komisārs Fils Hogans sniegs jaunāko informāciju par lauksaimniecības tirgus situāciju, sagaidāms, ka Lietuvas delegācija runās par bažām sakarā ar sausā vājpiena pulvera intervences krājumu (354 000 t) ietekmi uz tirgus stabilitāti.

 

Kopsavilkumu sagatvoja: LOSP vadošā eksperte Ginta Jakobsone