Apmācības “Kūts mikroklimata nozīme dzīvnieku labturībā, dzīvnieku turēšanas un slaukšanas iekārtu izvēle, kūtsmēslu apsaimniekošana”

Biedrība “Gaļas liellopu audzētāju biedrība”, pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākumā “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros organizē apmācības piena lopkopjiem, š.g. 29.-30.jūnijā.

Apmācību tēma ir “kūts mikroklimata nozīme dzīvnieku labturībā, dzīvnieku turēšanas un slaukšanas iekārtu izvēle, kūtsmēslu apsaimniekošana” un apmācības paredzētas piena lopkopjiem. Lektors, veterinārārsts Egils Juitinovičs, apmācībās apskatīs dažādas tēmas (pielikumā). 

Apmācību dalībniekiem ir jāveic līdzmaksājums par dalību apmācībās 32 EUR vērtībā (7 EUR mazajām saimniecībām un mežsaimniecības pakalpojumu uzņēmumiem, kam pēdējā noslēgtā gada apgrozījums nepārsniedz 15 000 euro, un meža zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem ar meža zemes platību līdz 50 hektāriem).

Dalības maksā tiek iekļauta apmācību nodrošināšana, mācību materiālu sagatvošana un visu nepieciešamo mācību materiālu nodrošināšana un sertifikāta izsniegšana pēc apmācību noklausīšanās (vismaz 75% no apmācībām).

Tiek nodrošinātas gan teorētiskas, gan prakstiskas apmācības Z/S “1-Kalējiņi”, (Smiltenes novads, Bilskas pagasts). Dalības maksā nav iekļauta ekskursija pa saimniecību, ēdināšana, nakšņošana, transporta un citi izdevumi.

 

Reģistrēšanās apmācībām ir obligāta!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqhaQFwa4kcw8cVfzJAS3Vln-7ueftdEzKK_g9Yv3wnkMI5g/viewform?usp=sf_link

Pievienotie faili lejuplādēšanai

Pievienoto failu un satura autortiesības pieder to oriģinālajiem īpašniekiem. Veicot šīs informācijas vai failu pārpublicēšanu, ir nepieciešama obligāta atsauce uz to oriģinālo autoru!

# Fails Faila izmērs
1 59.14 KB