KLP aktualitātes (09/06/2017) (12/06/2017)

Lauksaimniecības padome: ministri apdomā nākamos soļus par bioloģiskās lauksaimniecības failu un apspriež starptautisko tirdzniecību

12.jūnijā Lauksaimniecības padomes sanāksmē Luksemburgā ES lauksaimniecības ministri runāja par bioloģiskās lauksaimniecības reformu, kurā Lauksaimniecības komisārs Fils Hogans izteica vairākus ierosinājumus, lai pārtrauktu pašreizējo strupceļu sarunās. ES Lauksaimniecības komisārs centās atjaunot sarunas, kas izgāzās š.g. maija beigās, lai panāktu vienošanos līdz 30. jūnijam. ES Lauksaimniecības komisārs ierosināja "divpakāpju procesu", lai nodrošinātu vienošanos līdz jūnija beigām, aicinot ministrus ", atrast kompromisa risinājumu". Jautājumā par neatļautajām atliekvielām, Hogans teica, "iespēja dažās dalībvalstīs arī turpmāk piemērot savus sliekšņus atbilstoši valsts noteikumiem, ir bijis pakļauta atšķirīgai nostājai Padomē, kur dažas dalībvalstis ir pret šādu normas piemērošanu un šāda sliekšņa noteikšanu, bet savukārt citas valstis vēlas to saglabāt un grib juridisku skaidrību par tā piemērošanu".

Komisārs teica, ka ES izpildvara varētu nākt klajā ar ziņojumu par šo jautājumu "trīs gadu laikā pēc jaunās regula stāšanās spēkā." Ziņojumā būtu jāizvērtē arī valsts noteikumi un vietējā prakse, lai gūtu visaptverošu priekšstatu, Hogans izklāstīja. "Gaidot ziņojuma secinājumus, dalībvalstis, kurās ir valsts noteikumi, varētu turpināt tos piemērot (vai arī nē), līdz kāds jauns tiesību akta priekšlikums tiktu ierosināts, apstiprināts un piemērots", Hogans papildināja.

 

Valstu delegāciju viedokļi joprojām dalījās par nepieciešamību pārstrādāt bioloģiskās lauksaimniecības noteikumus, ar Dānijas ministrs teica, ka Komisijai vajadzētu vispār atteikties no priekšlikuma. Savukārt citas valstis, piemēram, SI, PT, LV, FR, NL, LU, IE, EL, BG un AT pauda gatavību vienoties par kompromisa darījumu, vienlaikus paužot atsevišķas bažas par dažiem elementiem.

Vēl ir plānotas dažas sanāksmes par šo jautājumu ar mērķi izskatīt pārskatīt kompromisa tekstu. Īpašā lauksaimniecības komiteja plānota 26. jūnijā, un trīspusējās sarunas ieplānotas 28. jūnijā, tomēr nav garantijas, ka pārskatītajā tekstā tiks ņemtas vērā Hogana piedāvātās izmaiņas par galvenajiem neatrisinātajiem jautājumiem.

 

ES-Brazīlijas kopīgs priekšlikums par iekšzemes lauksaimniecības atbalstu: Lauksaimniecības komisārs Fils Hogas apstiprināja, ka ES un Brazīlija ir sagatavojušas kopīgu sarunu priekšlikumu par iekšzemes lauksaimniecības atbalstu pirms plānotajām 11.Pasaules tirdzniecības organizācijas (PTO) ministru sarunām šogad 11.-14. decembrī.

 

Delegācijas mudina būt piesardzīgām par ES un Mercosur tirdzniecības sarunām: līdzīgi domājošu valstu koalīcija  - FR, IE, AT, BG, CY, EL, HU, PL, RO, SK un SI pieprasīja aktualizētu informāciju par ES un Mercosur divpusējās tirdzniecības sarunām, mudinot delegācijas būt piesardzīgām gaidāmajās sarunās. ES un Mercosur sarunas nedrīkst uzsākt, kamēr "Lauksaimniecības padomes nav dota iespēja novērtēt līdzsvaru starp jebkuriem abu pušu ierosinātajiem piedāvājumiem un saistībām". Koalīcija vēlētos redzēt konsolidētos tekstus par visām sarunu nodaļām, kā arī Komisijas atbildes uz dalībvalstu piezīmēm un jautājumiem.

Francija uzsvēra nepieciešamību aizsargāt ES jutīgās jomas (liellopu gaļu, cukuru un etanolu), savukārt Īrijā mudināja būt piesardzīgiem tirdzniecības sarunās ar Latīņamerikas bloku. Citas valstis, piemēram, PT, HU, AT, EL un LU aicināja ievērot "līdzsvarotu pieeju", savukārt Polija norādīja, ka iepriekšējās tarifu likmju kvotas ir jāpārskata, ņemot vērā Brexit.

 

Igaunijas virzīs "vispārēju pieeju" par veterinārajām zālēm: Igaunija centīsies tās 6 mēnešu prezidentūras pilnvaru laikā (no š.g.1. jūlija līdz 31.decembrim) panākt vispārēju pieeju attiecībā uz ES tiesību aktu pārskatīšanu par veterinārajām zālēm, ar cerībām uzsākt trialogu ar Eiropas Parlamentu līdz gada beigām. Igaunijas lauksaimniecības ministrs pateicās Maltas prezidentūrai par paveikto attiecībā uz dokumentu paketi par veterinārajām zālēm, kas "veido spēcīgu pamatu Igaunijas centieniem atrast kompromisu" līdz gada beigām. Vairākas delegācijas ieskaitot FR, LT, BE, ES, DE, SI, PT, SE, LU, DK, NL un SK  - iejaucās sabiedriskajās debatēs un atbalstīja paātrināt sarunas. Delegāti uzsvēra pareizu un drošu veterināro zāļu lietošanu, ieskaitot pienācīgu uzraudzību, pasākumus, lai apkarotu mikrobu rezistenci, vides aizsardzību, identiskus standartus starp ES un trešajās valstīs un stingru interneta veterināro medikamentu pārdošanas regulēšanu (tikai bezrecepšu zāles).

 

Hogans apņemas "izvirzīt darba kārtībā" proteīnu stratēģiju

Eiropas barības maisījumu ražotāju federācijas kongresā 8.jūnijā ES Lauksaimniecības komisārs Fils Hogans apņēmās "virzīt darbu" par proteīnu stratēģiju, lai samazinātu ES atkarību no proteīnaugu importa, lai pabarotu savus mājlopus.

 

Vācijas un Ungārijas delegācijas, spiež uz "ES sojas deklarāciju": Luksemburgā 12. jūnijā, Vācija un Ungārija aicināja pārējās dalībvalstis parakstīt "Eiropas sojas deklarāciju". Svinīga deklarācijas parakstīšana ir ieplānota jūlija Lauksaimniecības padomes laikā (17./18.jūlijā), kas ir pirmā Lauksaimniecības Padome Igaunijas prezidentūrā. 7.lapu dokumenta projektā, abas delegācijas norāda uz ES olbaltumvielu deficītu un iestājas par pasākumiem, kas atbalsta daudzveidīgāku ražas sistēmu, loģistikas, pārstrādes un tirgus attīstību, lai nodrošinātu ilgtspējīgu pākšaugu ražošanu, ieskaitot soju. Valstu delegācijas, piemēram, AT, PL, SI, SK, FR, RO, BE, LU, HR un FI to atbalstīja, norādot, ka tā sauktā "Eiropas sojas deklarācija" ir svarīga, jo ir nepieciešams mazināt ES atkarību no olbaltumvielu dzīvnieku barības importa.

 

Kopsavilkumu sagatvoja: LOSP vadošā eksperte Ginta Jakobsone