21.jūnijā notiks LOSP ikmēneša sapulce

21.jūnijā plkst.10:00 Zemkopības ministrijas 23.stāva zālē notiks ikmēneša Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) pārstāvju sapulce.

Vēl pirms vasaras saulgriežu svētkiem sanāksim kopā, lai apspriestu šī brīža aktualitātes lauksaimniecībā. Jau ilgstoši lauksaimnieki nav apmierināti ar valstī noteikto pabalstu sistēmu, kas nav sabalansēta ar darba samaksu, līdz ar to neveicina darbinieku motivāciju iesaistīties darba tirgū. Tāpēc uz sarunu aicināsim atbildīgās institūcijas, lai diskutētu par sistēmas adekvātumu un vēlamajām izmaiņām regulējumos.

Turpinot tēmu par veselības nozares budžetu, sapulces laikā diskutēsim par obligātās veselības apdrošināšanas iespējamajiem risinājumiem, kā arī par Darba aizsardzības likumā plānotajām izmaiņām.

Kā jebkurai uzņēmējdarbības formai, arī lauksaimniekiem aktuāla ir pārbaužu ievērošanas kārtība – tāpēc Valsts darba inspekcijas (VDI) atbildīgās personas informēs par plānotajām VDI pārbaudēm 2017.gadā.