Ātrās saites

Profesionālās izglītības iestādes: Lauksaimniecība

Vieta Iestāde Kvalifikācija Iepriekšējā izglītība Veids Internetā
Barkava Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienība Lauku īpašuma apsaimniekotājs * Pamatizglītība * Klātiene
Barkava Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienība Lauku īpašuma apsaimniekotājs
* Vispārējā vidējā
* Vidējā profesionālā
* Bez vecuma ierobežojuma
* Klātiene
Bebrene Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola Veterinārārsta asistents * Pamatizglītība * Klātiene
Bebrene Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola Veterinārārsta asistents * Vispārējā vidējā * Klātiene
Bulduri Bulduru dārzkopības vidusskola Dārzkopības tehniķis * Pamatizglītība * Klātiene
Bulduri Bulduru dārzkopības vidusskola Dārzkopis
* Vispārējā vidējā
* Vidējā profesionālā
* Vecums no 17-29 gadiem
* Klātiene
Bulduri Bulduru dārzkopības vidusskola Dārzkopis (stādu audzētājs)
* Vispārējā vidējā
* Vecums no 17-29 gadiem
* Klātiene
Bulduri Bulduru dārzkopības vidusskola Floristikas speciālists * Pamatizglītība * Klātiene
Bulduri Bulduru dārzkopības vidusskola Floristikas speciālists * Vispārējā vidējā * Klātiene
Bulduri Bulduru dārzkopības vidusskola Parka dārznieks * Pamatizglītība * Klātiene
Bulduri Bulduru dārzkopības vidusskola Biškopība
* Vispārējā vidējā
* Vidējā profesionālā
* Bez vecuma ierobežojuma
* Neklātiene
Bulduri Bulduru dārzkopības vidusskola Dārzkopis (stādu audzētājs)
* Vispārējā vidējā
* Vidējā profesionālā
* Neklātiene
Bulduri Bulduru dārzkopības vidusskola Floristikas speciālists
* Vispārējā vidējā
* Vidējā profesionālā
* Neklātiene
Bulduri Bulduru dārzkopības vidusskola Parka dārznieks * Vispārējā vidējā * Neklātiene
Kandava Kandavas lauksaimniecības tehnikums Lauksaimniecības tehnikas mehāniķis * Pamatizglītība * Klātiene
Kandava Kandavas lauksaimniecības tehnikums Lauksaimniecības tehnikas mehāniķis
* Vispārējā vidējā
* Vidējā profesionālā
* Bez vecuma ierobežojuma
* Neklātiene
Malnava Malnavas koledža Dārzkopis
* Pamatizglītība
* Vecums no 17-29 gadiem
* Klātiene
Malnava Malnavas koledža Lauku īpašuma apsaimniekotājs * Pamatizglītība * Klātiene
Malnava Malnavas koledža Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā
* Vispārējā vidējā
* Vidējā profesionālā
* Klātiene
Malnava Malnavas koledža Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā
* Vispārējā vidējā
* Vidējā profesionālā
* Neklātiene
Priekuļi Priekuļu tehnikums Lauksaimniecības tehnikas mehāniķis * Pamatizglītība * Klātiene
Priekuļi Priekuļu tehnikums Lauku īpašuma apsaimniekotājs * Pamatizglītība * Klātiene
Priekuļi Priekuļu tehnikums Lauku īpašuma apsaimniekotājs
* Vispārējā vidējā
* Vidējā profesionālā
* Neklātiene
Saulaine Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālā struktūrvienība Lauku īpašuma apsaimniekotājs * Pamatizglītība * Klātiene
Saulaine Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālā struktūrvienība Lauku īpašuma apsaimniekotājs
* Vispārējā vidējā
* Vidējā profesionālā
* Bez vecuma ierobežojuma
* Neklātiene
Smiltene Smiltenes tehnikums Lopkopības tehniķis * Vispārējā vidējā * Klātiene
Smiltene Smiltenes tehnikums Veterinārārsta asistents * Pamatizglītība * Klātiene
Smiltene Smiltenes tehnikums Veterinārārsta asistents * Vispārējā vidējā * Klātiene
Smiltene Smiltenes tehnikums Veterinārārsta asistents
* Vispārējā vidējā
* Vecums no 17-29 gadiem
* Klātiene
Smiltene Smiltenes tehnikums Lopkopības tehniķis
* Vispārējā vidējā
* Vidējā profesionālā
* Bez vecuma ierobežojuma
* Neklātiene
Smiltene Smiltenes tehnikums Veterinārārsta asistents
* Vispārējā vidējā
* Vidējā profesionālā
* Neklātiene
Višķi Malnavas koledža Lauksaimniecības tehnikas mehāniķis * Pamatizglītība * Klātiene
Višķi Malnavas koledža Lauku īpašuma apsaimniekotājs * Pamatizglītība * Klātiene
Višķi Malnavas koledža Lauku īpašuma apsaimniekotājs
* Vispārējā vidējā
* Vidējā profesionālā
* Bez vecuma ierobežojuma
* Neklātiene
Zaļenieki Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola Augkopības tehniķis
* Vispārējā vidējā
* Vidējā profesionālā
* Bez vecuma ierobežojuma
* Klātiene