Ātrās saites

Bulduru dārzkopības vidusskola

Grupa: 
PII Lauksaimniecība
Vieta: 
Bulduri
Iepriekšējā izglītība: 
* Pamatizglītība
Veids: 
* Klātiene
Kvalifikācija: 
Dārzkopības tehniķis

Iegūstamā kvalifikācija: dārzkopības tehniķis

Dārzkopības tehniķis plāno, organizē un veic kultūraugu pavairošanu, audzēšanu, ražas novākšanu un uzglabāšanu stādaudzēšanā, puķkopībā, dārzeņkopībā vai augļkopībā; nosaka izpildāmo darbu apjomu, sagatavo darbu plānu un nosaka darba uzdevumus; veic darbus vai vada darba procesu. Dārzkopības tehniķis strādā dārzkopības uzņēmumā vai citā uzņēmumā, kurā tiek veikti dārzkopības darbi, vai kā pašnodarbināta persona vai kā individuālais komersants.

Mācību ilgums: 4 gadi

Mācību valoda: latviešu

Īstenošanas forma: klātiene

Iepriekšējā izglītība: pēc pamatizglītības ieguves

Iegūstamais izglītības dokuments: diploms par vidējo profesionālo izglītību