Ātrās saites

Bulduru dārzkopības vidusskola

Grupa: 
PII Lauksaimniecība
Vieta: 
Bulduri
Iepriekšējā izglītība: 
* Vispārējā vidējā
Iepriekšējā izglītība: 
* Vidējā profesionālā
Veids: 
* Neklātiene
Kvalifikācija: 
Floristikas speciālists

FLORISTIKAS PAKALPOJUMI

Iegūstamā kvalifikācija: floristikas speciālists

Šī profesija Jums atvērs jaunu skatu uz pasauli. Jums būs iespēja strādāt ziedu salonā vai puķu veikalā. Jūs iemācīsieties gatavot krāšņus ziedu pušķus un kompozīcijas, noformēt telpas dažādiem dzīves gadījumiem.

Mācību ilgums:

  • ar vidējo izglītību - 2 gadi un 6 mēneši (neklātiene)

Mācību valoda: latviešu

Īstenošanas forma: neklātiene

Iegūstamais izglītības dokuments: diploms par vidējo profesionālo izglītību.

Profesionālie mācību priekšmeti - augu dizains, augi interjerā, zīmēšana un tehniskā grafika, kompozīcija un krāsu mācība, kultūras un ziedu kārtošanas vēsture, dendroloģija, puķkopība, materiālu mācība, botānika un augu fizioloģija, augsnes mācība un agroķīmija, augu aizsardzība, sabiedrības un cilvēkdrošība.

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti – tiek piedāvāta vidusskolas izglītības programma izglītojamajiem ar pamatskolas izglītību, balstoties uz vidusskolas priekšmetu standartiem, ar iespēju iegūt ISEC sertifikātu.

Kvalifikācijas prakse noris labākajos ziedu salonos un ziedu tirdzniecības uzņēmumos.

Neklātienei  

 Mācības neklātienē notiek sesiju veidā pa 2 nedēļām pēc mācību plāna . 1. kursā- 8 nedēļas, 2. kursā -6 nedēļas, 3. kursā -7 nedēļas. Maksa par 1 nedēļu 81, 00 eiro.