Ātrās saites

Bulduru dārzkopības vidusskola

Grupa: 
PII Lauksaimniecība
Vieta: 
Bulduri
Iepriekšējā izglītība: 
* Vispārējā vidējā
Iepriekšējā izglītība: 
* Vidējā profesionālā
Veids: 
* Neklātiene
Kvalifikācija: 
Dārzkopis (stādu audzētājs)

STĀDU AUDZĒŠANA

 

Kvalifikācija – dārzkopis (stādu audzētājs)

 

Speciālists darbam kokaudzētavās, stādu audzētavās, dārzu centros un dārzkopības uzņēmumos. Stādu audzētāji pazīst Latvijas klimatam piemērotākos kokus, krūmus un puķes, prot tos pavairot, izaudzēt, sagatavot realizācijai un pārdot. Šie speciālisti prot konsultēt klientu un pieņemt pasūtījumu.

 

Mācību ilgums:

 

  • ar vidējo izglītību - 2 gadi un 6 mēneši (neklātiene)

 

Izglītības programmā:

 

Profesionālie mācību priekšmeti – botānika, augu fizioloģija, augsnes mācība, agroķīmija, ekoloģija un vides aizsardzība, būves un komunikācijas, mašīnas un mehānismi kokaudzētavā, augu aizsardzība, bioloģiskā dārzkopība, augļkopība, dārzeņkopība, puķkopība, dendroloģija, puķkopība, apstādījumu augu audzēšana, tirgzinības pamati u.c.

 

Teorētiskās zināšanas tiek nostiprinātas praktisko mācību laikā mācību saimniecībā (augļu dārzā, dārzeņu un puķu kolekcijas laukos, siltumnīcās un parkā).

 

Kvalifikācijas prakse noris pie sadarbības partneriem – Latvijas kokaudzētavās un stādu audzētavās.

 

Neklātienei  

 

 Mācības neklātienē notiek sesiju veidā pa 2 nedēļām pēc mācību plāna . 1. kursā- 8 nedēļas, 2. kursā -6 nedēļas, 3. kursā -7 nedēļas. Maksa par 1 nedēļu 81, 00 eiro.